fonds GB 0210 WILMYIAMS - Papurau William a Myfi Wiliams,

Identity area

Reference code

GB 0210 WILMYIAMS

Title

Papurau William a Myfi Wiliams,

Date(s)

  • 1835-1973 / (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.181 metrau ciwbig (7 bocs)

Context area

Name of creator

Biographical history

Yr oedd William Williams yn weinidog Eglwys Bresbyteraidd Cymru Maengwyn, Machynlleth, a Derwen-las, sir Drefaldwyn, rhwng 1951 a 1985. Bu farw yn 1985. Bu farw ei wraig Myfi Williams yn 1986.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Miss Lona Gwilym; Penrhyn-coch, Aberystwyth; Rhodd; 1986, 1987 a 1999

Content and structure area

Scope and content

Papurau'r Parch. William Williams a'i wraig Myfi Williams. Maent yn cynnwys dyddiaduron y Parch. William Williams,1936-1944,1971-1984; papurau, 1937-1942, yn dyddio o'i gyfnod yn yr ysgol a'r coleg; nodiadau darlithoedd; nodiadau ymchwil ar hanes Capel Maengwyn, Machynlleth, ac achos y Methodistiaid yn sir Drefaldwyn; pregethau etc.; a cherddi a storïau a gyfansoddwyd gan y Parch. William David Davies. Ceir hefyd pedwar llyfr nodiadau gan gynnwys drafftiau, 1973, o nofel arfaethedig gan y Parch. William Williams ar y Parch. John Elias (1774-1841). Mae papurau Myfi Williams yn cynnwys llyfrau nodiadau a ffeiliau o nodiadau ar hanes lleol; cyfansoddiadau a gyflwynwyd mewn gwahanol gystadlaethau eisteddfodol, 1958-1976; sgriptiau radio,1961-1967 etc. Ceir hefyd lythyrau a chardiau, c. 1961-1980, a anfonwyd at Gwilym a Myfi Williams = Papers of the Rev. William Williams and his wife Myfi Williams. They include the diaries of the Rev. William Williams, 1936-1944, 1971-1984; papers, 1937-1942, dating from his schooldays and college days; lecture notes; research notes on the history of Maengwyn chapel, Machynlleth, and the Methodist cause in Montgomeryshire; sermons etc.; and poems and stories written by Rev. William David Davies. There are also four notebooks including drafts, 1973, of an intended novel by Rev. William Williams on Rev. John Elias (1774-1841). The papers of Mrs Myfi Williams include notebooks and files of notes on local history; compositions submitted for various eisteddfod competitions, 1958-1976; radio scripts, 1961-1967 etc. There are also letters and cards. 1961-1908, addressed to Gwilym and Myfi Williams.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru..

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau

System of arrangement

Trefnwyd fel a ganlyn: Papurau William Williams; Papurau Myfi Williams; Papurau amrywiol.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

Script of material

Language and script notes

Cymraeg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Mae copi caled o'r rhestr ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1987, tt. 128-130; 1988, tt. 76-79, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Mae deunydd llawysgrif, 1835-1934, a gafwvd ymhlith y papurau yn awr yn llsgrau NLW MSS 22323-7. Rhoddwyd cofysgrifau capeli ac eitemau eraill yn ymwneud ag Eglwys Bresbyteraidd Cymru gydag Archifau'r Methodistiaid Calfinaidd.

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls003844795

Project identifier

ANW

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mai 2003

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC Mân Restri a Chrynodebau, 1987; 1988; 2000.

Accession area