Fonds GB 0210 WJGRUFFYD - Papurau W. J. Gruffydd

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 WJGRUFFYD

Teitl

Papurau W. J. Gruffydd

Dyddiad(au)

  • [1903]-[1952] (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

0.254 m3 (10 bocs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Yr oedd William John Gruffydd (1881-1954) yn fardd, dramodydd, ysgolhaig, golygydd a beirniad. Cafodd ei fagu yng Ngorffwysfa, Bethel, sir Gaernarfon, a mynyddodd Ysgol Sir Caernarfon, ac astudiodd llenyddiaeth Saesneg yn ddiweddarach yng Ngholeg Iesu, Rhydychen. Yn 1904 fe'i penodwyd yn athro yn Ysgol Ramadeg Biwmares, ac yn 1906 penodwyd ef yn ddarlithydd mewn Celteg yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd. Ar ôl gwasanaethu fel swyddog yn y llynges, 1915-1918, fe'i penodwyd yn Athro Ieithoedd Celtaidd yng Nghaerdydd ac arhosodd yn y swydd honno hyd ei ymddeoliad yn 1946. Prif faes ei ymchwil oedd Pedair Cainc y Mabinogi, a bu hefyd yn olygydd y cylchgrawn chwarterol Y Llenor, 1922-1951; ysgrifennodd tair drama, a chyfieithodd Antigone gan Sophocles i'r Gymraeg. Bu'n ymgeisydd seneddol fel Rhyddfrydwr yn 1943, gan gystadlu yn erbyn Saunders Lewis am sedd Prifysgol Cymru, er gwaethaf y ffaith ei fod yn aelod blaenllaw <sup>TM</sup>r Cenedlaetholwyr Cymreig. Priododd a chael un mab.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Cyflwynwyd yn rhodd yn 1954 gan ei chwaer Miss Ceridwen Gruffydd

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau W. J. Gruffydd,[1903]-[1952], yn cynnwys drafftiau o erthyglau'n ymwneud â'r Mabinogi; nodiadau darlith ar gyfer ei gyrsiau Cymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Caerdydd; nodiadau darlithoedd ac erthyglau eraill; sgyrsiau a darlledwyd gan y BBC; personalia; a grŵp sylweddol o ohebiaeth oddi wrth ffigurau llenyddol blaenllaw = Papers of W. J. Gruffydd, [1903]-[1952], including drafts of articles relating to the Mabinogi; lecture notes for his Welsh courses at University College of Wales, Cardiff; other lecture notes and articles; BBC broadcast talks; personalia; and a substantial group of correspondence from notable literary figures.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl gofnodion..

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau

System o drefniant

Trefnwyd fel a ganlyn: deunydd yn ymwneud â'r Mabinogi; nodiadau darlithoedd coleg; gwaith llenyddol; erthyglau a darlithoedd heblaw rhai coleg; deunydd ymchwil; adysgrifau o farddoniaeth a rhyddiaith Gymraeg; deunydd BBC; amrywiol (catalog cyntaf); gwaith llenyddol, darlithoedd, etc.; gohebiaeth; ac atodiad (pwrcas 1979) (ail gatalog).

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Saesneg, Cymraeg, Lladin, Cymraeg Canol.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Mae copïau caled o'r catalogau ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (mae'r ail gatalog yn Gymraeg). Ceir mynediad i'r catalogau ar lein.

Cymorth chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls003844173

Project identifier

ANW

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau ANW a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Chwefror 2003

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o Bapurau W. J. Gruffydd; Dictionary of Welsh Biography, 1941-1970 (Llundain, 2001); Y Llenor (1955); Bowen, Geraint, W. J. Gruffydd (Bro a Bywyd, 1994).

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Annette Srauch i brosiect ANW.

Ardal derbyn