fonds GB 0210 PLAION - Papurau Plaid Cymru: Rhanbarth Ceredigion,

Identity area

Reference code

GB 0210 PLAION

Title

Papurau Plaid Cymru: Rhanbarth Ceredigion,

Date(s)

  • 1939-1985 / (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.108 metrau ciwbig (12 bocs); 1 amlen (Awst 2006) ; 1 ffolder (Chwefror 2008)

Context area

Name of creator

Administrative history

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Mr Tegwyn Jones; Bow Street, Aberystwyth; Rhodd; 1984, 1986 ac 1990

Ysgrifennydd Pwyllgor Rhanbarth Ceredigion; Rhodd; 1985

Cangen Aberystwyth, trwy law Miss Lili Thomas; Llanbadarn Fawr, Aberystwyth; Rhodd; 1989

Cangen Aberystwyth, trwy law Miss Llinos Davies; Llanrug, Gwynedd; Rhodd; 1993

Cangen Aberystwyth, trwy law Richard Huws; Aberystwyth; Rhodd; Awst 2006

Cangen Aberystwyth, trwy law Pedr ap Llwyd; Comins Coch, Aberystwyth; Rhodd; Chwefror 2008

Content and structure area

Scope and content

Papurau Pwyllgor Rhanbarth Ceredigion o Blaid Cymru, yn cynnwys cofnodion,1939-1984; gohebiaeth,1944-1981; papurau'n ymwneud â gwaith a chyllid y Pwyllgor a'i ganghennau,1959-1971; papurau'r Gynhadledd Flynyddol,1976-1979; torion papur newydd,1970-1975; ymgyrchoedd, 1960-1965; adroddiadau misol Peter Hughes Griffiths, Trefnydd y pwyllgor rhanbarth,1970-1972; papurau Adran Merched Plaid Cymru,1973-1978; ffeiliau'r swyddfa ganolog, 1961-1967, a thaflenni printiedig o'r swyddfa ganolog, 1974-1985; cofnodion Cyngor Talaith Dyfed,1975-1977; gohebiaeth a phapurau ariannol cangen Aberystwyth, 1968-1979; cofnodion cangen Aberystywth,1959-1978; papurau, gohebiaeth a llenyddiaeth yn ymwneud ag etholiadau cyffredinol,1959-[1980au], ac etholiadau lleol,1963-1964. Mae grŵp ychwanegol o bapurau a dderbyniwyd yn 2000 yn dal heb eu catalogio. = Papers of the Ceredigion Area Committee of Plaid Cymru, including minutes, 1939-1984; correspondence, 1944-1981; papers relating to the work and finances of the Committee and its branches, 1959-1971; Annual Conference papers, 1976-1979; newspaper cuttings, 1970-1975; campaigns, 1960-1965; monthly reports of Peter Hughes Griffiths, the area committee organiser, 1970-1972; papers of the women's section, 1973-1978; central office files, 1961-1967, and printed leaflets from the central office, 1974-1985; minutes of the Dyfed Regional Council, 1975-1977; correspondence and financial papers of the Aberystwyth branch, 1968-1979; Aberystwyth branch minutes, 1959-1978; papers, correspondence and literature relating to general elections, 1959-[1980s], and local elections, 1963-1964. A further group of papers received in 2000 remains uncatalogued.

Mae dau grŵp o bapurau ychwanegol yn dal heb eu catalogio.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd yn ôl y dyddiad derbyn.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

Script of material

Language and script notes

Cymraeg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Mae copïau caled o'r crynodebau ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau, 1984, t. 45, 1986, tt. 58-59, 1987, t. 90, 1989, t. 75, 1991, t. 59, 1993, t. 63, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalogau ar lein.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Ceir cofnodion pellach yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Archif Plaid Cymru; a phapurau cynharach pwyllgor rhanbarth Ceredigion, gan gynnwys llyfr cofnodion, 1939-1949, ac adneuwyd gohebiaeth a phapurau, 1944-1949, gan Mrs T. I. Ellis yn 1964.

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

Project identifier

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC yn seiliedig ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mai 2003.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1984, t. 45, 1986, tt. 58-59, 1987, 1989, 1991, 1993; Adroddiad Blynyddol LlGC, 1963-1964; gwefan Plaid Cymru the Party of Wales (plaidcymru.org), edrychwyd Mai 2003;

Accession area