Fonds GB 0210 ADFER - Papurau Mudiad a Chwmni Adfer

Identity area

Reference code

GB 0210 ADFER

Title

Papurau Mudiad a Chwmni Adfer

Date(s)

  • 1971-2012 (Creation)

Level of description

Fonds

Extent and medium

8 bocs

Context area

Name of creator

Administrative history

Gweledigaeth Emyr Llywelyn oedd mudiad Adfer, mudiad a darddodd o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Cofrestrwyd Cwmni Adfer Cyf. ar y 9fed o Fedi 1970 ac un o’i amcanion oedd prynu ac adnewyddu tai yn yr ardaloedd Cymraeg er mwyn eu gosod ar rent isel i Gymru lleol gan ganolbwyntio ar ogledd a gorllewin Cymru sef cadarnleoedd y Gymraeg. Ym mis Awst 1971 roedd Adfer yn berchen ar dri tŷ yng Ngheredigion.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Rhodd gan Mr Howard Huws, Penrhosgarnedd, Mawrth 2015.

Content and structure area

Scope and content

Papurau Mudiad a Chwmni Adfer, 1971-2012, yn ymwneud â gweinyddu'r cwmni, gosod tai, ymgyrchoedd y mudiad, ynghyd â gohebiaeth a phapurau ariannol.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Trefnwyd yn un grŵp: Rhodd Howard Huws (Mawrth 2015).

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Conditions governing reproduction

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg a Saesneg

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Trosgwyddwyd dau fap ag allwedd a gynhyrchwyd gan fudiad Adfer yn nodi ffiniau ieithyddol yr iaith Gymraeg yng nghyfrifiad 1971 a 1981 a phosteri Adfer i'r Adran Graffeg a Chlywedol yn 2002 .

Related descriptions

Notes area

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Final

Level of detail

Full

Dates of creation revision deletion

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Ann Francis Evans. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Emyr Llywelyn, Adfer a'r fro Gymraeg (Cyhoeddiadau Modern Cymreig,1976), 'Awn i ail adfer bro ...' ar wefan BBC Cymru Fyw, 30 Tachwedd 2015, a phapurau yn yr archif.

Accession area

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places