Fonds GB 0210 LLYIPS - Papurau Llywelyn Phillips

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 LLYIPS

Teitl

Papurau Llywelyn Phillips

Dyddiad(au)

  • 1864-1982 (crynhowyd 1933-1982) (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

0.114 metrau ciwbig (4 bocs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Yr oedd Llywelyn Phillips (1914-1981) yn ohebydd amaethyddol, golygydd a llenor. Parhaodd ei ddiddordeb mewn amaethyddiaeth, yn enwedig ym Mridfa Planhigion Cymru, ac ym mywyd, llenyddiaeth a diwylliant Cymru ar hyd ei oes.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Megan Phillips, gwraig Llywelyn Phillips; Aberystwyth; Rhodd; 1982

Menna Phillips, merch Llywelyn Phillips; Rhodd; 1996

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau Llywelyn Phillips,1864-1982, yn cynnwys gohebiaeth, 1937-1981; erthyglau, darlithoedd, anerchiadau a chyfansoddiadau llenyddol,1933-1980; papurau amrywiol yn ymwneud â'i yrfa, pynciau amaethyddol, bywyd a llenyddiaeth Cymru, 1864-1952; llyfrau lloffion o dorion,1949-1956; cerddi, gan gynnwys y rhai a gyflwynodd i eisteddfodau a chyfansoddiadau ar gyfer achlysuron arbennig, 1957-1981; erthyglau amrywiol a sgriptiau radio,1940-1981; teyrngedau i Llywelyn Phillips,1864-1982; a gweithiau printiedig,1954-1981 = Papers of Llywelyn Phillips, 1864-1982, including correspondence, 1937-1981; articles, lectures, addresses and literary compositions, 1933-1980; miscellaneous papers relating to his career, agricultural matters, Welsh life and literature, 1864-1952; scrap books of cuttings, 1949-1956; poems, including those submitted for eisteddfodau and compositions for special occasions, 1957-1981; miscellaneous articles and radio scripts, 1940-1981; tributes to Llywelyn Phillips, 1981-1982; and printed works, 1954-1981.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Trefnwyd fel a ganlyn: gohebiaeth; erthyglau, darlithoedd, anerchiadau a chyfansoddiadau llenyddol; llyfrau lloffion; barddoniaeth; amrywiol; teyrngedau; a gweithiau printiedig.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau, 1982, 1997, tt. 85-86 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Ceir llyfrau, pamffledi a chyfnodolion o lyfrgell Mr Phillips yng nghasgliadau printiedig LlGC; lluniau, engrafiadau, un ysgythriad, dau gatalog arwerthiant, un catalog hysbysebu, a dau atgynhyrchiad o baentiadau yng nghasgliadau arbennig LlGC; papurau Bridfa Planhigion Cymru yn deillio o waith Llywelyn Phillips a phapurau'n ymwneud â Gwyddor Gwlad, cylchgrawn Adran Amaethyddol Gymraeg Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru a gyhoeddwyd dan ei arolygaeth, yng nghasgliadau di-brint LlGC.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Crëwyd rhai eitemau cyn cyfnod Llywelyn Phillips ac mae un eitem yn ôl-ddyddio ei farwolaeth.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls003844478

Project identifier

ANW

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G)Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Awst 2003.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1982, 1997;

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: Papurau Llywelyn Phillips.