Fonds GB 0210 TYSNES - Papurau J. Tysul Jones

Identity area

Reference code

GB 0210 TYSNES

Title

Papurau J. Tysul Jones

Date(s)

  • 1888-1985 (crynhowyd [1924]-1985) (Creation)

Level of description

Fonds

Extent and medium

0.09 metrau ciwbig (11 bocs)

Context area

Name of creator

Biographical history

Yr oedd John Tysul Jones (1902-1986), o Landysul, Ceredigion, yn brifathro ysgol. Ar ôl mynychu Ysgol Uwchradd Llandysul, graddiodd mewn Cymraeg o Goleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, yn 1923, a derbyniodd MA yn 1959. Ymysg ei gyfeillion yn Aberystwyth yr oedd Waldo Williams (1904-1971) ac Idwal Jones (1895-1937). Bu'n athro Cymraeg ym Merthyr Tudful, sir Forgannwg, ac yn Abertawe, yn bennaeth adran yn Llandysul, ac yna'n brifathro Ysgol Uwchradd Fodern Henllan ac Ysgol Uwchradd Castell Newydd Emlyn, sir Gaerfyrddin, [1957]-1967. Priododd Mair Harford Evans o sir Gaerfyrddin, a chawsant un ferch. Bu farw ym Mai 1986. Bu'n olygydd y gyfrol flynyddol, Cyfansoddiadau a Beirniadaethau (Llandysul, [1969]-[1976], a chyfrol o erthyglau'r Athro Evan James Williams (Llandysul,1971). Ef oedd golygydd Ar Fanc Sion Cwilt (Llandysul,1972) gan Sarnicol (perthynas iddo). Yr oedd Thomas Jacob Thomas (Sarnicol,1873-1945) yn athro ysgol, awdur a bardd.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Mrs Mair Tysul Jones; Llandysul; Rhodd; 1986

Content and structure area

Scope and content

Llawysgrifau a phapurau eraill a grynhowyd ac a gasglwyd gan J. Tysul Jones, yn cynnwys llythyrau,1924-1985; papurau ymchwil ar gyfer astudiaeth destunol a gramadegol o Hystoria Lucidar, ynghyd â geirfa lawn, ar gyfer ei draethawd MA, 1958; deunydd yn ymwneud â hanes Llandysul a'r cylch, 1888-[1985]; llawysgrifau o ddeunydd a ysgrifennwyd neu a gyfieithwyd ganddo,1936-1970; torion papur ynglŷn â J. Tysul Jones ac eraill,1912-1971; nodiadau a deunydd arall, 1926-1970, ynglŷn ag Idwal Jones, Waldo Williams, Ifan Jones, ac unigolion o ardal Llandysul; llawysgrif gan neu'n ymwneud â Sarnicol,1889-[1975], yn cynnwys cerddi yn ei law, [1944], copi yn ei law o'i gyfrol Storiau ar Gân (Dinbych, 1936), 1936-1938, adysgrifau a thorion papur newydd o'i waith, 1907-[1975], llythyrau at J. Tysul Jones ynghylch Sarnicol,1947-1973, cyfieithiadau llawysgrif o waith Sarnicol,[1935], a nodiadau ar Sarnicol gan J. Tysul Jones, [1972]. = Manuscripts and other papers accumulated and collected by J. Tysul Jones, including letters, 1924-1985; research papers for a textual and grammatical study of Hystoria Lucidar, with a full vocabulary, for his MA thesis, 1958; material relating to the history of the Llandysul area, 1888-[1985]; manuscripts of works written or translated by him, 1936-1970; newspaper cuttings relating to J. Tysul Jones and others, 1912-1971; notes and other material, 1926-1970, relating to Idwal Jones, Waldo Williams, Ifan Jones, and individuals from the Llandysul area; manuscripts of and relating to Sarnicol, 1889-[1975], including autograph poems, [1944], an annotated copy of his Storiau ar Gân (Denbigh, 1936), 1936-1938, transcripts and newspaper cuttings of his works, 1907-[1975], letters to J. Tysul Jones concerning Sarnicol, 1947-1973, manuscript translations of Sarnicol's work, [1935], and notes on Sarnicol by J. Tysul Jones, [1972].

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd fel a ganlyn: deunydd personol; hanes Llandysul; deunydd bywgraffyddol; llawysgrifau Sarnicol; papurau Ifan Jones; llyfrau lloffion a llyfrau nodiadau.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

Script of material

Language and script notes

Cymraeg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1987, tt. 64-68, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Ceir ychwaneg o bapurau Sarnicol yn NLW MSS 12178-12179, 21180-21187, 22170, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae'r archif yn cynnwys deunydd cynharach a gasglwyd gan J. Tysul Jones.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls003844659

Project identifier

ANW

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Tachwedd 2003.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrt lunio'r rhestr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Mân Restri a Chrynodebau 1987, Dictionary of Welsh Biography, 1941-1970 (Llundain, 2001); LlGC, Mynegai i Ysgrifau Coffa (1986);

Accession area

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: Papurau J. Tysul Jones.