Fonds GB 0210 DTDAVIES - Papurau D. T. Davies

Identity area

Reference code

GB 0210 DTDAVIES

Title

Papurau D. T. Davies

Date(s)

  • 1913-1961 (Creation)

Level of description

Fonds

Extent and medium

0.047 metrau ciwbig (3 bocs)

Context area

Name of creator

Biographical history

Ganwyd y dramodydd David Thomas Davies (1876-1962), yn Nant-y-moel, Llandyfodwg, Morgannwg, a chafodd ei addysg yn Ystrad, Morgannwg, a Llandysul yng Ngheredigion. Daeth i gysylltiad â'r dramodydd John Oswald Francis (1882-1956) yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, a chafodd y cyfle i wylio dramâu cyfoes Saesneg tra roedd yn athro yn y Central Foundation School yn Llundain ar ôl graddio ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 1903. Yn 1909 priododd Jane Davies, a chawsant ferch. Gwasanaethodd Davies gyda'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yn Ffrainc yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, ac yn 1919 symudodd i Bontypridd, Morgannwg, pan gafodd ei benodi'n arolygydd ysgolion. Roedd yn ddramodydd cymdeithasol Cymraeg blaenllaw yn hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif, yn llunio nifer o ddramâu hir a rhai byrion, sydd yn dangos dylanwad cryf gwaith Ibsen. Ymhlith ei waith pwysicaf yr oedd Ble mae fa? (1913) Ephraim Harri (1914) a Phelenni Pitar (1925), oedd yn nodedig am roi portread ffyddlon o fywyd. Roedd gwaith Davies yn ffasiynol yn ystod y 1920au, pan yr oedd mudiad y ddrama yng Nghymru yn ei hanterth yng nghymoedd de Cymru. Ymddeolodd i Borthcawl yn 1936, a symud i Abertawe yn 1954, lle bu farw yn 1962.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Miss Sallie A. Davies, merch D. T. Davies; Abertawe; Rhodd; Mehefin 1985.
Miss Sallie A. Davies; Abertawe; Cymynrodd; Hydref 2013.

Content and structure area

Scope and content

Papurau David Thomas Davies, 1913-1961, yn cynnwys copïau llawysgrif a theipysgrif o ddramâu cyhoeddedig a rhai nas cyhoeddwyd, a hefyd ei gyfieithiadau Saesneg a Chymraeg o ddramâu, ynghyd â llyfr lloffion, gohebiaeth, a deunydd arall yn ymwneud â'i yrfa fel dramodydd. = Papers of David Thomas Davies, 1913-1961, including manuscript and typescript copies of published and unpublished plays, and also his English and Welsh translations of plays, together with a scrapbook, correspondence, and other material relating to his career as a dramatist.

Derbyniwyd papurau ychwanegol, 1913-[1959], yn cynnwys sgriptiau teledu a radio, cytundebau cyhoeddi, nodiadau ar Twm o’r Nant a dramâu Groegaidd, ynghyd â phortread o D. T. Davies mewn olew, ffotograffau teuluol a chartwnau, yn Hydref 2013.

Appraisal, destruction and scheduling

Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd fel a ganlyn: dramâu (copïau llawysgrif o ddramâu; copïau teipysgrif ei gyfieithiadau Saesneg o'i ddramâu gan D. T. Davies; copïau teipysgrif o ddramâu nas cyhoeddwyd; copïau teipysgrif o gyfieithiadau Cymraeg D. T. Davies o ddramâu George Bernard Shaw); amrywiol; a chymynrodd 2013.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Mae copi caled o'r catalog (Rhodd 1985) ar gael yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1985.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls003844559

Project identifier

ANW

Access points

Subject access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau ANW a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Ebrill 2003 a Medi 2016.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1985; Dictionary of Welsh biography, 1941-1970 (2001).

Archivist's note

Crëwyd i brosiect ANW.

Accession area

Related subjects

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: Papurau D. T. Davies.