New Commonwealth Society.

Ardal dynodi

Math o endid

Corporate body

Ffurf awdurdodedig enw

New Commonwealth Society.

Ffurf(iau) cyfochrog enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

1932-1954

Hanes

The New Commonwealth was a voluntary society established to promote international peace through an Equity Tribunal and International Police Force. Founded, and to a great extend funded, by Lord Davies of Llandinam the organisation had it's headquarters at Thorney house in London and published a journal and various books and pamphlets promoting its ideas. Membership was international. The New Commonwealth was wound up in 1954.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Lord Davies of Llandinam Papers; 'The Peacemonger' by John Graham Jones, Journal of Liberal Democrat History 29 (Winter 2000-01)

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

lcsh

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC

Pynciau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig