Ffeil C1/8. - Lloyd George and Parliament,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

C1/8.

Teitl

Lloyd George and Parliament,

Dyddiad(au)

  • 1916-1917. (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

1.25 cm.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Lleoliad

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

The papers include a copy of a 'confidential' report, 31 August 1916, by H. A. L. Fisher entitled 'The Settlement of Europe'; notes on the state purchase of the brewing industry; the Debenham recommendations; a memorandum on questions sent to the War Office, 1916; a list of deputations received by Lloyd George on 3 November 1916; a draft in the hand of David Davies of Lloyd George's letter of resignation, 2 December 1916, to Asquith, endorsed, 'Dft letter - 2/12/16 S of S to PM' (There is a draft of the letter in the Parliamentary Archive at the House of Lords, London, Lloyd George Papers E/2/23/11]; an undated letter [c. 1-2 December 1916], from 'Dafydd bob man' [Major David Davies MP] to 'Chief' [David Lloyd George], encouraging him to resign from the government: 'It is only the strong man who can pull the country through & the strong man takes risks'; and an undated letter from David Davies to Lloyd George, late 1916, on the conduct of the allied war effort; and a memorandum on 'Imperial Organisation' [1916].

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Cymorth chwilio a gynhyrchir

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: C1/8.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: C1/8 (Box 113)