Ffeil NLW MS 16595C - Llawlyfr cyfarwyddiadol i ganu Penillion

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW MS 16595C

Teitl

Llawlyfr cyfarwyddiadol i ganu Penillion

Dyddiad(au)

  • [?1890au] (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

32 ff. (dalennwyd i, 1-30, 32; testun ar y rectos yn unig) ; c. 275 x 205 mm.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Enw'r crëwr

Hanes archifol

Rhoddwyd i Joseph W. Hughes gan deulu Wyr yr Eos.

Ffynhonnell

Mr Joseph W. Hughes; Aughton, Ormskirk; Rhodd; Medi 1955

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Adysgrif, [?1890au], gan John Williams (Wyr yr Eos), o'r traethawd 'Llawlyfr Cyfarwyddiadau i ganu Penillion ac Awdlau gyda'r Tannau' a ysgrifennwyd yn y 1870au gan ei daid John Williams (Eos Môn). = A transcript, [?1890s], by John Williams (Wyr yr Eos), of an essay on penillion singing, 'Llawlyfr Cyfarwyddiadau i ganu Penillion ac Awdlau gyda'r Tannau', written in the 1870s by his grandfather John Williams (Eos Môn).
Cynhwysir hefyd lythyr, 22 Medi 1955, gan y rhoddwr, yn disgrifio hanes y llawysgrif (f. i). = Also included is a covering letter, 22 September 1955, from the donor, describing the history of the manuscript (f. i).

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Trwsiwyd yn LlGC; dalen ar goll rhwng ff. 30 a 32.

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Nodiadau

Preferred citation: NLW MS 16595C.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004437734

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio'r disgrifaid hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD (G) 2il arg.; AACR2; ac LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Medi 2006 a Chwefror 2015.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd y disgrifiad gan Bethan Ifan, a'i adolygu gan Rhys Morgan Jones.

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: NLW MS 16595C; Trwsiwyd yn LlGC; dalen ar goll rhwng ff. 30 a 32