Ffeil AAA1/1/15 - Letters from Littleton Alfred Powys

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

AAA1/1/15

Teitl

Letters from Littleton Alfred Powys

Dyddiad(au)

  • 1952 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

52 ff. (1 folder)

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Sixteen letters, ten postcards and one photograph, 1952, to John Cowper Powys from his son Littleton Alfred Powys, containing mainly personal news, a reference to the death of his aunt, Gertrude Powys (ff. 10-verso), and ink drawings by Littleton Alfred on ff. 4 verso, 5, 6 verso, 22 verso, and 34-verso. There is one enclosed letter to John Cowper Powys from Nell Sampson, friend of Littleton Alfred, and one letter dictated to and written by John Cowper Powys's [?godson], Francis. Littleton Alfred's declining health is mirrored in his deteriorating handwriting.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Arranged chronologically.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Usual copyright laws apply.

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

English.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Title based on contents.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Description compiled by Geraint Phillips and Bethan Ifan.

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Folder: John Cowper Powys Manuscripts and Papers AAA1/1/15 (Box 3)