Ffeil 1952 - Lease of Machraeth View, Llanfachreth, Anglesey

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

1952

Teitl

Lease of Machraeth View, Llanfachreth, Anglesey

Dyddiad(au)

  • 1883 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

1 item

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Lleoliad

Hanes archifol

Ffynhonnell

NLW Deed 1952 was donated by Rev. John R. Rowlands, Llanfachreth, Anglesey; November 2016 and transferred to NLW by Rev. Dr Dafydd Wyn Wiliam of Bodedern in November 2016

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Draft lease, 1883, by Dame Maria Emma Elizabeth Conway Reade, wife of Sir Charles Stanhope Hoskyns Reade of Carregllwyd, Anglesey, Bart., to Rice Rowland of Llanfachreth, miller, of a messuage lately called Bedol but now known as Machraeth View in the parish of Llanfachreth, Anglesey (occupant named), in accordance with the marriage settlement of the lessors. Covenants relating to maintenance of cesspools and drains, painting and garden. Prohibition on sale of alcoholic drinks on the premises.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

Accrua;ls are not expected

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Cymorth chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig