Leach family, Corston and Ivy Tower

Ardal dynodi

Math o endid

Family

Ffurf awdurdodedig enw

Leach family, Corston and Ivy Tower

Ffurf(iau) cyfochrog enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

Henry Leach of Corston, Pembrokeshire, military captain, Justice of the Peace for Pembrokeshire and Sheriff of the same (1852), was born in 1824. He married in 1867 Mary Edwardes Lloyd of Cil-y-bebyll, Glamorganshire. John Leach of Ivy Tower, Pembrokeshire, military major, also served as Justice of the Peace for Pembrokeshire and Sheriff of the same (1855). He was born in 1826, the son of John Leach of Pembroke. Educated at Harrow School and at University College, Oxford, he married in 1851 Mary Anne Agnes Skrine of Warleigh Manor in Bath. The name Ivy Tower first became associated with his residence in 1771.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

aacr2

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

lcsh

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC

Pynciau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig