Rhagolwg argraffu Cau

Dangos 59 canlyniad

Disgrifiad archifol
Education -- Wales
Dewisiadau chwilio manwl
Rhagolwg argraffu Gweld:

Royal Cambrian and Llandrindod Wells Residential School for the Deaf

  • GB 0210 ROYLWS
  • Fonds
  • 1950-2016

Records of the School, 1950-1975, and of TG Richards, Headmaster 1965-1973. The records comprise a school log book, 1950-1969; a pupils' leaving book, 1957-1968; newspaper cuttings, [1965x1975]; notes compiled by the donor about his father, TG Richards, [2016]; photocopy of a short history of the School, written in 1967; and a CD containing scenes of school events and activities, compiled from 8mm cine film taken by TG Richards in the 1960s.

Royal Cambrian and Llandrindod Wells Residential School for the Deaf

Pamphlets on the Welsh language

The file comprises a publication entitled "The place of Welsh and English in the Schools of Wales; Summary Report by the Central Advisory Council for Education (Wales) = Lle'r Gymraeg a'r Saesneg yn Ysgolion Cymru: Crynodeb o Adroddiad y Cyngor Canol ar Addysg (Cymru), 1953 and a programme for a conference entitled "Y Gymraeg Cyfrwng y Dyfodol" held at the University College of North Wales, Bangor in 1985.

University College of North Wales

Education in Wales

Papers of T. I. Ellis, 1924-1940, relating to education in Wales, including reviews of his The Development of Higher Education in Wales (Wrexham, 1935).

Notes on Welsh grammar

Notes on Welsh grammar, idioms, loan words and dialect words, the teaching of Welsh in schools, etc. by David Samuel, D. Tecwyn Evans, Sir John Morris-Jones, T. Gwynn Jones, Sir John Rhys, etc.

Notes on Welsh grammar

Notes on Welsh grammar, idioms, loan words and dialect words, the teaching of Welsh in schools, etc. by David Samuel, D. Tecwyn Evans, Sir John Morris-Jones, T. Gwynn Jones, Sir John Rhys, etc.

Notes on Welsh grammar

Notes on Welsh grammar, idioms, loan words and dialect words, the teaching of Welsh in schools, etc. by David Samuel, D. Tecwyn Evans, Sir John Morris-Jones, T. Gwynn Jones, Sir John Rhys, etc.

Letters to Eirene White

The file comprises letters reflecting the wide range of functions and events which Lady White attended and the large number of committees and public bodies with which she was associated. There are particularly interesting and revealing letters relating to the problems which faced the University of Wales Institute of Science and Technology, University College, Cardiff, and Coleg Harlech. Several of the correspondents write appreciatively in response to a documentary programme entitled The Baroness broadcast on BBC2 television during June 1988. The correspondents include Eric, Lord Ashby, 1988, James Callaghan, 1988, Gwilym, Lord Prys-Davies, 1988, Cledwyn Hughes, Lord Cledwyn of Penrhos, 1988, Barry Jones MP, 1988, Principal Robert Steel, 1988, and David, Lord Gibson Watt, 1988.

Ashby, Eric, 1904-1992

O.M. Edwards: letters to his wife Ellen Edwards

The series comprises personal letters written from Oxford, Cardiff, London and other places discussing his career and professional activities, as well as illuminating the complex relationship, full of tensions and problems, between husband and wife. The letters also refer to many members of the family and to a host of prominent contemporary figures, amongst them Sir Edward Anwyl, Thomas Edward Ellis, Sir John Morris-Jones, Sir John Rhys and Daniel Lleufer Thomas. There are many references to Llanuwchllyn and Penllyn more generally and to O. M. Edwards's wide-ranging services to Wales, including his editorship of a number of journals and his work as Chief Inspector of Schools in Wales after 1907.

Edwards, Elin, Lady, 1868-1919

Letters from university principals to O. M. Edwards

The series contains letters with a mixture of personal and professional news. Many of the letters refer to matters relating to the University of Wales and the individual colleges: academic matters, research, appointments and buildings. There are also numerous references to developments in secondary education in Wales and to relations between the schools and the university. Some of the letters arrange meetings with O. M. Edwards. There are a few references to contemporary political life.

Letters from Sir John Morris-Jones to O. M. Edwards

The file comprises letters in which Sir John Morris-Jones discusses his career and activities, the contents of Welsh journals and literary matters (notably the contents of the journals edited by O. M. Edwards), his research work and publications. There are also numerous references to the University of Wales and to higher education and to academic matters more generally.

Morris-Jones, John, 1864-1929

Papurau amrywiol

Papurau amrywiol, 1927-2003, gan gynnwys tystysgrif Norah Isaac am ennill yr ail wobr am adrodd 'Y Crythor Dall' gan [Syr John Morris-Jones] yn Eisteddfod Genedlaethol Caergybi 1927; papur arholiad llenyddiaeth Gymraeg Norah Isaac yn dwyn stamp Eisteddfod Genedlaethol Treorci 1928; ei nodiadau, 1945, ar gyfer y Pwyllgor Ymgynghorol ar Addysg yng Nghaerdydd; atgynhyrchiad o [Idris Ll. Foster, Y Gymraeg yn yr Ysgolion Gramadeg (Undeb Cymru Fydd, 1952), gyda sylwadau wedi'u hychwanegu gan Norah Isaac; llungopi o adolygiad, [1950x1958], o 'Hamlet yn Gymraeg - a gan ferched yn unig. Campwaith yn y Barri' ac o adolygiad Mati Rees o Norah Isaac, Crwydro Gorff a Meddwl [Abertawe, 1980]; llyfr nodiadau'n cynnwys sgwrs Norah Isaac ar gyfer rhaglen 'Wythnos i'w chofio', 1976; a thaflen angladd Norah Isaac, 11 Awst 2003.

Torion papur

Torion papur, [1920x1963], yn ymwneud â Iolo Morganwg, llenyddiaeth Gymraeg, crefydd, diwylliant ac addysg yng Nghymru. Yn eu plith ceir un bwndel o dorion, 1954-1956, o ysgrifau 'Cartrefi Cymru' gan Bob Owen, Croesor, yn Y Cymro.

Owen, Bob, 1885-1962

Torion papur

Torion papur amrywiol, 1934-1978, y mwyafrif yn cynnwys cyfeiriadau at genedlaetholdeb, addysg Gymraeg, a chrefydd a diwylliant Cymru. Ymddengys mai torion a grynhowyd gan Elizabeth Williams yw'r rhain, ac yn eu plith mae erthyglau ganddi hi a G. J. Williams ar yr iaith Gymraeg. Ceir hefyd nodiadau ar ddiwylliant, crefydd ac iaith, nifer gan ac yn llaw Elizabeth Williams.

Canlyniadau 1 i 20 o 59