Showing 559 results

Archival description
series
Advanced search options
Print preview View:

Gohebiaeth,

Gohebiaeth, 1968-2008, yn cynnwys llythyrau yn ymwneud â gwaith Meic Povey yn gyffredinol, 1968-2008; gohebiaeth yn trafod y ddrama Life of Ryan...and Ronnie, 2000-2007; a pheth gohebiaeth bersonol, 1987-2006.

Barddoniaeth,

Cerddi cynnar a luniwyd ganddo yn 1929 a cherddi diweddarach a ysgrifennodd yn ystod ei ddyddiau coleg; cyfieithiadau o ganeuon ganddo; ynghyd â chyfieithiadau i'r Saesneg a'r Sbaeneg, 1953, o'i bryddest anfuddugol 'Y Creadur&#...

Y Bwrdd Gwybodau Celtaidd

Mae'r gyfres yn cynnwys deunydd amrywiol, [1950 x 1999], yn ymwneud yn bennaf â chyhoeddi Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd, 1971-1972, dan olygyddiaeth yr Athro Thomas Jones.

University of Wales. Board of Celtic Studies.

Papurau amrywiol,

Papurau amrywiol, 1967-2007, yn cynnwys anerchiadau Zonia M. Bowen, 1967-1974; papurau'n ymwneud ag ymddiswyddiad Zonia M. Bowen o'r Mudiad, 1965-2007; a chrynodebau o hanes sefydlu'r Mudiad, 1975-2004.

Traethawd MA

Papurau'n ymwneud â llunio traethawd Erfyl Fychan 'The Wayside Entertainer in Wales in the Nineteenth Century' (Lerpwl, 1939), gan gynnwys 'Gwerslyfr y delyn Deir-res' gan Ellis Roberts ('Eos Meirion'), 1858.

Papurau ymchwil

Mae'r gyfres yn cynnwys papurau, [1943x2001], sy'n adlewyrchu diddordebau ymchwil John Stoddart (Osian, ieithoedd, yn arbennig yr Aeleg, a cherddoriaeth); ynghyd â thorion papur newydd a phapurau amrywiol eraill.

Si hei lwli

Mae'r ffeil yn cynnwys llawysgrif gyntaf y nofel a theipysgrif yn cynnwys newidiadau yn llaw yr awdur, ynghyd â pheth gohebiaeth a rhai nodiadau perthynol yn ymwneud ag ysgrifennu a chyhoeddi'r gwaith a enillodd Fedal Ryddiaith, Eisteddf...

Titrwm

Mae'r gyfres hon yn cynnwys llawysgrifau, teipysgrifau, nodiadau a pheth gohebiaeth berthynol, 1992-1994, yn ymwneud ag ysgrifennu a chyhoeddi Titrwm (1994), a gyflwynwyd i gystadleuaeth Medal Ryddiaith, Eisteddfod Genedlaethol Llanelwedd, 1993.

Gohebiaeth

Mae'r gyfres yn cynnwys gohebiaeth gyffredinol, 1976-[2001], yn cynnwys drafftiau o lythyrau gan John Stoddart, yn ymwneud yn bennaf â'i weithiau llenyddol, cyfraniadau i gylchgronau a'i gyfieithiadau o ganeuon. Yn eu plith mae llyt...

Thomson, Derick S.

Results 101 to 120 of 559