Showing 814975 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Llythyrau

Tri llythyr at T. J. Morgan yn ymwneud â'r Rhaglen Nodwedd, 1954, yn cynnwys llythyrau oddi wrth Jack Jones ac Aneirin Talfan Davies, 1954.

Jones, Jack, 1884-1970

Llythyrau C

Llythyrau, [1936]-1968. Ymhlith y gohebwyr mae Barbara Castle (1), Tegwen Clee (3) a Mary Clement (3).

Castle, Barbara, 1910-

Papurau Marion Eames,

  • GB 0210 MEAMES
  • fonds
  • 1927-2007 /

Papurau Marion Eames, 1927-2007, yn cynnwys drafftiau o'i nofelau a gweithiau llenyddol eraill, 1933-[2005]; addasiadau o'i gwaith, 1981-[2007]; erthyglau, anerchiadau a darlithiau, [1970]-[2007]; llyfrau nodiadau a gwaith ymchwil, 1934-...

Eames, Marion.

Llythyrau at David Bowen, P-Z a di-gyfenw

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau oddi wrth Iorwerth Peate, Ben Bowen Thomas, Thomas Williams (Brynfab), Lewis Valentine, Amy Parry-Williams, D. J. Williams, Eifion Wyn, Ifor Williams, Rhydwen Williams, Crwys a W. Nantlais Williams ac eraill h...

Peate, Iorwerth Cyfeiliog, 1901-1982

Dyddiadur S.R.

Dyddiadur yr Annibynwyr am 1852, gol. gan H. Pugh, o eiddo i Samuel Roberts, Llanbrynmair, yn cynnwys cofnodion cryno, yn bennaf yn Saesneg (tt. 3-55), yn nodi manylion pregethau a darlithoedd, gwaith ysgrifennu a golygu ac enwau gohebwyr. = Dyddi...

Dyddiadur S.R.

Dyddiadur yr Annibynwyr am 1847, gol. gan H. Pugh, o eiddo i Samuel Roberts, Llanbrynmair, yn cynnwys cofnodion cryno yn bennaf yn Saesneg (tt. 3-55) yn nodi manylion pregethau ac enwau gohebwyr. = Dyddiadur yr Annibynwyr am 1847, ed. by H. Pugh, ...

Dyddiadur S.R.

Dyddiadur yr Annibynwyr am 1861, gol. gan H. Pugh, o eiddo i Samuel Roberts, Scott County, Tennessee, yn cynnwys cofnodion cryno ar gyfer Ionawr 1861-Gorffennaf 1863, yn Saesneg a Chymraeg, yn cynnwys enwau gohebwyr, manylion gwaith ysgrifennu, gw...

Dyddiadur S.R.

Dyddiadur yr Annibynwyr am 1872, gol. gan J. Thomas a W. Williams, o eiddo i Samuel Roberts, Conwy, yn cynnwys cofnodion cryno yng Nghymraeg a Saesneg (tt. 12-63), yn nodi pregethau a darlithoedd, enwau gohebwyr a gwaith ysgrifennu. = Dyddiadur yr...

Dyddiadur S.R.

Y Dyddiadur Annibynol am 1875, o eiddo Samuel Roberts, Conwy, yn cynnwys cofnodion cryno yng Ngymraeg a Saesneg (tt. 5-57). = Y Dyddiadur Annibynol am 1875, belonging to Samuel Roberts, Conwy, containing brief entries in Welsh and English (pp. 5-5...

Llyfr casglu

Llyfr casglu Apel y Capeli Annibynol Cymreig y Parch. William Griffith, Caergybi, a'r Parch. Evan Evans, Abermaw, gyda manylion casgliadau yn Swydd Efrog, Chwefror-Mawrth 1835 (dyfrnod 1826) (ff. 2-28, 93 verso-95). = A Welsh Congregational C...

Griffith, William, 1801-1881.

Llyfr casglu

Llyfr casglu Apel y Capeli Annibynol Cymreig y Parch. John Saunders, gyda manylion casgliadau yn Llundain a De Ddwyrain Lloegr, Ionawr-Ebrill 1835 (dyfrnod 1826). = A Welsh Congregational Churches Appeal Fund collecting book of the Rev. John Saund...

Saunders, John, 1796-1871.

Llyfr casglu Llundain

Llyfr casglu Apel y Capeli Annibynol Cymreig (dyfrnod 1830), yn bennaf yn llaw y Parch. John Saunders, gyda manylion casgliadau yn Llundain, Chwefror-Mai 1835 (ff. 1 verso-19 verso). = A Welsh Congregational Churches Appeal Fund collecting book (w...

Saunders, John, 1796-1871.

Llyfr casglu

Llyfr casglu Apel y Capeli Annibynol Cymreig y Parch. William Gething gyda manylion casgliadau yn Hampshire, Mawrth 1835 (ff. 2-6 verso), a ddefnyddiwyd wedi hynnu gan Samuel Roberts i gofnodi nifer o gasgliadau ac apelion ar ran eglwysi Cymreig, ...

Gething, William, 1798-1858.

Pregethau Gruffydd Rhisiart

Cyfrol, [1870au], yn cynnwys nodiadau pregethau yn llaw Richard Roberts (Gruffydd Rhisiart). = A volume, [1870s], containing sermon notes in the hand of Richard Roberts (Gruffydd Rhisiart).

Results 814941 to 814960 of 814975