Showing 46780 results

Archival description
File
Advanced search options
Print preview View:

Quit-claim by John Thomelyn of Halwenethorche to Sir Robert de Penres, of a m. and lands in the demesne of Kedwely...,

Quit-claim by John Thomelyn of Halwenethorche to Sir Robert de Penres, of a m. and lands in the demesne of Kedwely, on the road from St. Ysmael’s to Kedwely. Witnesses: Richard de Ryvers, seneschal of Kedwely; John Le Boteler, Geoffrey Don, Richard Baldewen, Philip Heruy, Adam Payn. [Latin]. Dated at Kedwely, 15th July, 7 Edw. I [1279]. Seal wanting.

Aberystwyth (misc. properties)

Title deeds for various houses and burgages in the town of Aberystwyth, 1332-1657. Landmarks include the town cross, the river Rheidol, the bridge, the castle, the mill, Dinas Maylour, Sarne Pwll Budyr and Porth Tywyll. Properties include Y Tyddyn Dan y Dinas, Parcke yr Eithyn, Parcke Bache, Park y Helig Duon, Maes Glas, Tythin yr Hen Fagwyr, Gwayn Lladron and others. The earliest deeds record a quitclaim by Germyn Dryw to his son Roger Dryw and Matilda his wife, 1331/2; acquisitions by John Dyer, 1372, Philip and John, sons of John ap Gwilym Vechan, 1421, 1425; a mortgage by Robert Scuten and Elen his wife, 1397/8; and a bond by John Faunt of Glym Watir, Dublin, and several other Irish fishermen to John Vachan, 1430. Several deeds name Meredith Glays or Glais, David Glays and Henry Glais, 1444, 1448/9, 1450, 1460. Other deeds involve the families of Voya, Phillips and Rogers, 1481-1602, including William ap John Voya, 1488, 1533/4, Roger ap Richard, 1568, Richard Phyllips, 1572; and the will of William ap John Voya, 1539/40. There are marriage settlements of Rycharde Phelippes of Aberystwyth and Elen vch Morgan of Llanychaearn, 1568; of William ap Roger (Rogers) and Katteringe vch Mer'edd, comprising a mansion house, the Store House in Maesglas, etc., 1581-1582; and Richard ap David Lloyd and Tanglwyst vch Moris, 1609; and a gift in fee tail by Richard Phillipps to David Lewes of Gernos, and Gwenllian vch Thomas Parry his wife, and to Rees David Lloyd of Llanddeiniol and Anne vch Thomas Parry his wife, 1602. Further items comprise the probate of the will of David ap Harrye, 1559/60; acquisitions by Sir Richard Pryse and Dame Gwen Pryse, from Thomas Odinghells and John Collopp of London and others, 1593-1657; and a grant by Elizabeth I to James Lewis of lands previously possessed by Rice ap Griffith, attainted, 1593.

Cywyddau,

  • NLW MS 16130D.
  • File
  • 1958

Copi ffotostat, 1958, o lawysgrif yng nghasgliad teulu Cotton, Combermere (ZCR 74/190), yn archifdy swydd Caer, yn cynnwys cywyddau a ysgrifennwyd mewn sawl llaw ar ddiwedd yr unfed ganrif-ar-bymtheg. = A photostat facsimile, 1958, of a manuscript held among the Cotton family of Combermere manuscripts (ZCR 74/190) at the Cheshire County Record Office, containing cywyddau written in several hands at the end of the sixteenth century.
Cyfansoddwyd y cywyddau, [1320x?1580], gan Siôn Phylip (f. 1), Simwnt Fychan (f. 21), Wiliam Cynwal (ff. 6, 28), Rhys Cain (ff. 10, 20), Siôn Tudur (ff. 12, 16, 33, 34, 42), Wiliam Llŷn (f. 25), Lewis ab Edward ('Lewis Meirchion', f. 36), Siôn Cent (ff. 32, 40), Iolo Goch (f. 46), Gruffudd Hiraethog (f. 48), a rhai beirdd anhysbys. = The cywyddau were composed, [1320x?1580], by Siôn Phylip (f. 1), Simwnt Fychan (f. 21), Wiliam Cynwal (ff. 6, 28), Rhys Cain (ff. 10, 20), Siôn Tudur (ff. 12, 16, 33, 34, 42), Wiliam Llŷn (f. 25), Lewis ab Edward ('Lewis Meirchion', f. 36), Siôn Cent (ff. 32, 40), Iolo Goch (f. 46), Gruffudd Hiraethog (f. 48), and a few unidentified poets.

Llyfr John Brooke o Vowddwy

Cyfrol o achau, barddoniaeth, rhestr o gantrefi, cymydau a phlwyfi Cymru, ryseitiau meddygol, ayyb, 1590-1592, yn nwylo John Brooke o Mucklewicke, plwyf Hyssington, sir Amwythig, a Mawddwy, sir Feirionnydd (tt. 1-406), a Dr John Davies o Fallwyd (tt. 407-20, 425-54, 461, 477-9, ac yn ôl bob tebyg 463-76, 481-4). = A volume of pedigrees, poetry, lists of the hundreds, commotes and parishes of Wales, medical receipts, etc., 1590-1592, in the autographs of John Brooke of Mucklewicke, parish of Hyssington, Shropshire, and Mawddwy, Merioneth (pp. 1-406), and Dr John Davies of Mallwyd (pp. 407-20, 425-54, 461, 477-9, and probably 463-76, 481-4).
Copïwyd yr achau o lyfrau Gruffudd Hiraethog, Gutyn Owain ac eraill. Ar dudalen 296 mae Brooke yn dweud iddo wneud copi cynharach a gollwyd. Ceir rhestr cynnwys i ran gyntaf y gyfrol (tt. 1-406) ar tt. [1]-[10]. = The pedigrees are copied from the books of Gruffudd Hiraethog, Gutyn Owain and others. On page 296 Brooke states that he had made a previous copy, subsequently lost. A table of contents for the first part of the volume (pp. 1-406) is on pp. [1]-[10].

Brooke, John, b. 1520.

Effemera

Eitemau llawysgrif a phrintiedig , 1660-[1936], yn ymwneud â'i ddiddordeb mewn natur, amaethyddiaeth a hanes lleol.

Mortgage of Y Tythyn Bach yn Y Braych Garw, Cynnull Mawr

Mortgage for £10 by Sir Richard Pryse of Gogerddan to Phillipp Reignald of Llanfihangel Genau'r-glyn, of a messuage called Y Tythyn Bach yn Y Braych Garw, otherwise Y Llyest Vach yn Y Braych Garw in the township of Cynnull Mawr in the parish of Llanfihangel Genau’r-glyn, 1660; and a reconveyance by David Edward, assignee of the mortgage, to Thomas Pryse of Gogerddan, reciting previous assignments, 1733.

Barddoniaeth amrywiol,

  • NLW MS 21702E.
  • File
  • 1663-1994

Barddoniaeth o'r ail ganrif ar bymtheg hyd yr ugeinfed ganrif, gan gynnwys gweithiau gan Alan Llwyd (f. 2), W. J. Gruffydd (f. 14), Richard Davies (Mynyddog) (f. 76), Ray Howard-Jones (ff. 98-104), R. Williams Parry (ff. 106-110), Saunders Lewis (ff. 132-136), Vernon Watkins (f. 146), Harri Webb (ff. 153-154), Katherine Philips (The Matchless Orinda) (f. 158), ac Euros Bowen (ff. 161-169), ynghyd â nifer o feirdd llai enwog a rhai darnau anhysbys. Cynigiwyd rai o'r cerddi mewn cystadlaethau eisteddfodol (ff. 36-51, 53-61, 63, 113-124). Mae nifer o'r cerddi yn llaw y beirdd eu hunain, eraill yn gopïau neu mewn teipysgrif. Ceir hefyd garol plygain, a nodwyd i lawr [?19 gan., ¼ olaf] (ff. 155-157 verso), a llythyr, 1994, oddi wrth Jon Meirion Jones at Dafydd Ifans yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ymwneud â Dafydd Jones (Isfoel) y Cilie (ff. 149-150). = Poetry, seventeenth to twentieth centuries, including works by Alan Llwyd (f. 2), W. J. Gruffydd (f. 14), Richard Davies (Mynyddog) (f. 76), Ray Howard-Jones (ff. 98-104), R. Williams Parry (ff. 106-110), Saunders Lewis (ff. 132-136), Vernon Watkins (f. 146), Harri Webb (ff. 153-154), Katherine Philips (The Matchless Orinda) (f. 158), and Euros Bowen (ff. 161-169), together with many lesser-known poets and some anonymous pieces. Some of the poems were submitted for competition at eisteddfodau (ff. 36-51, 53-61, 63, 113-124). Many of the poems are autograph while others are copies or in typescript. Also included is a plygain carol, noted down [?19 cent., last ¼] (ff. 155-157 verso), and a letter, 1994, from Jon Meirion Jones to Dafydd Ifans at the National Library of Wales regarding Dafydd Jones (Isfoel), Cilie (ff. 149-150).

Llwyd, Alan.

Caereinion Fechan

Lease by Edward Morgan of Cwmllygodig, Montgomeryshire, to Jonett Morgan of Mallwyd, his sister, of messuages called Keven Llandybo, Tythyn Tu yn y Trayan and Tythyn Tu yn y Keynant, a parcel of a meadow called Y Weirglodd Faine and several cottages in All Ddû, all in the township of Caereinion Fechan, 1701

Gogerddan estate rent book

‘Rent book of Gogerthan Estate belonging to Tho. Prsye Esqr. commencing May 1741, Lib: ?' and ‘Chief Rents’ in a different, faded hand, containing rent accounts, 1741-1746. Childish sketches of animals and houses on end papers.

Pregethau Griffith Jones, Llanddowror

  • NLW MS 24057B
  • File
  • 1760

Y gyfrol gyntaf mewn cyfres o chwech yn cynnwys adysgrifau o bregethau ar y Testament Newydd gan y Parch. Griffith Jones, Llanddowror, wedi eu copïo yn nhrefn y Beibl. Mae'r gyfrol hon yn cynnwys pregethau ar Efengyl Mathew ac fe'i cwblhawyd ar 5 Tachwedd 1760 (t. 1244). = The first volume in a series of six containing transcripts of sermons on the New Testament by the Rev. Griffith Jones of Llanddowror, transcribed in Bible order. This volume contains sermons on the Gospel of St Matthew and was completed on 5 November 1760 (p. 1244).
Mae'r gyfrol wedi ei ysgrifennu mewn dwy law: mae'r rhestr cynnwys anghyflawn (ff. ii-iii) a nifer o gywiriadau ac arnodiadau yn y testun yn llaw'r Parch. Thomas Evans, curad Llanddowror a rheithor Walton, sir Benfro; ni adnabuwyd copïwr y prif destun (tt. 35-1244) gan y catalogydd. O'r 93 pregeth a gopïwyd i'r gyfrol yn wreiddiol (gw. y nodyn y tu mewn i'r clawr blaen) erbyn hyn mae pump, gan gynnwys y cyntaf, yn anghyflawn, ac mae un ar goll yn gyfan gwbl (tt. 476-[486]). = The volume is in two hands: the incomplete table of contents (ff. ii-iii) and a number of corrections and annotations to the text are in the hand of the Rev. Thomas Evans, curate of Llanddowror and rector of Walton, Pembrokeshire; the scribe of the main body of the text (pp. 35-1244) has not been identified by the cataloguer. Of the 93 sermons originally transcribed in the volume (see note inside front cover) five are now incomplete, including the first, and one is missing in its entirety (pp. 476-[486]).

Jones, Griffith, 1683-1761

Friendly societies

Mounted cuttings, correspondence, annual statements etc. of various friendly societies.

Abstracts of title, schedules and extracts

Abstracts of title, schedules of deeds and extracts accumulated by Longueville and Co., probably for sales and purchases of parts of the Wynnstay estates [1771x1789]-1877. The file includes abstracts of title of Sir Watkin Williams Wynn, successive baronets Wynnstay to the manor of Maenan and diverse lands in Caernarfonshire and Denbighshire (from 1657) compiled [1771x1789], estates in Merioneth, 1832, premises at Cefn Mawr, Ruabon [c. 1842], and Cefn y Gaer, 1854; abstracts furnished to purchasers at Sir Watkin Williams Wynn’s sales (Watermark 1859); abstracts of the will (proved 1840) of Sir Watkin Williams Wynn, 1853, a deed for evidencing the cesser of a term of years for raising the portions of his younger children, 1858 and the settlement made upon his marriage with Lady Henrietta Antonia Clive of estates in Denbighshire and Flintshire, specifically Tan y Castell in the parish of Llansilin, 1864; schedules of title deeds relating to the Llwynymaen estate in mortgage, 1836, Plas Kynaston estate in Ruabon, 1847, Mallen Fechan, 1851, estates in mortgage to Lord Willoughby de Broke (Watermark 1851), property belonging to Sir Watkin Williams Wynn and his trustees, 1849-1863, and deeds relating to properties in Montgomeryshire executed by Edward James Earl of Powis as trustee, 1877; abstracts of deeds and copies of parish registers relating to John and Ann Parry, Edward Davies, Sarah Mills, her second husband Thomas Williams, and the mortgagee, Edward Williams of Chirk, in connection with Sir Watkin Williams Wynn’s purchase of the Dee Tavern at Newbridge, Ruabon, 1844; an abstract of the title of William Watkin Edward Wynne of Peniarth and William Robert Maurice Wynne to estates in Flintshire and Denbighshire, for purchasers, 1871; and extracts from earlier enclosure awards of Caereinion Uwch Coed showing the allotments made to Sir Watkin Williams Wynn and lands received by him in exchange, 1858-1859.

‘Mathrafal’

Title deeds relating to the estate of Mathrafal in the parish of Llangynyw, Montgomeryshire, 1785-1814. The file includes an agreement between William Mostyn Owen of Woodhouse, Salop, and Thomas Owen[s] of Gaer, Meifod, for the sale of Mathrafal, 1785; a copy release by William Mostyn Owen to John Humffreys Jones of Mathrafal and several other mortgaged premises mainly in the parish of Llanfechain, 1787; deeds for two purchases by Elizabeth Owens of Gaer, firstly from George Edward Henry Arthur Earl of Powis, of pieces of land in the tenancy of William Owen, 1786, and secondly from William Mostyn Owen, with the agreement and at the request of Thomas Owens, with John Humffreys Jones of Llanfyllin acting as trustee for the purchase, 1787; attested copy of the will of Elizabeth Owen, then of Meifod, devising Mathrafal to her grandson Thomas Owen Jones 1806; a printed ‘Act for inclosing lands in the manor of Caereinion Iscoed in the county of Montgomery’ [1810]; a release by John Whitticase of Guilsfield to Thomas Owen Jones of an annuity charged on Mathrafal, 1813; and a mortgage and bond by Thomas Owen Jones to Bruce, Simpson and Mackenzie, bankers of London, 1813, endorsed with an undertaking by the bankers to execute a reconveyance of the premises to Charles Watkin Williams Wynn, the purchaser, upon repayment of the mortgage, 1814.

Results 1 to 20 of 46780