Showing 107 results

Archival description
Series Welsh
Print preview View:

Ariannol

Gohebiaeth a phapurau, 1972-1994, yn ymwneud â materion a gweinyddiaeth ariannol, yn cynnwys rhoddion, nawdd, cyflog, derbyniadau, taliadau, anfonebau, grantiau, a phryni eiddo. Yn ogystal, ceir catalog sêl ar gyfer Tŷ Canol (1891).

Barddoniaeth

Cerddi cynnar a diweddarach; drafftiau o'i bryddest fuddugol 'Adfeilion', ynghyd â'r ddwy bryddest anfuddugol 'Wynebau' a 'Llwch'.

Barddoniaeth

Cerddi, cyfieithiadau o ganeuon ac englynion beddau o'i waith, 1921-[1992].

Barddoniaeth

Cerddi, [1937]-[1993], gan gynnwys cerddi i aelodau o'r teulu, cerddi coffa, emynau a throsiadau.

Cardiau mynegai

Cardiau mynegai cerddoriaeth draddodiadol Cymru wedi eu trefnu yn Ganeuon gwerin; Alawon carolau; Geiriau carolau (Meredydd Evans); Geiriau carolau (pynciau); Hwiangerddi; 'Alawon Fy Ngwlad', Nicholas Bennett; Mari Lwyd; 'Welsh Folk...

Carolau,

Llawysgrif, llungopïau a brasluniau o sgôr garolau, wedi'u cyfansoddi neu trefni gan Gilmor Griffiths. Y rhan fwyaf yn cynnwys alaw a chyfeiliant.

Cerdd dant,

Gosodiadau cerdd dant gan Gilmor Griffiths, sgorau mewn llawysgrif, brasluniau a chopïau. Y rhan fwyaf gyda geiriau.

Cerddi

Llyfrau nodiadau, [1947]-[1980], yn cynnwys cerddi a luniodd yn blentyn ac yn ddiweddarach yn ei fywyd.

Results 1 to 20 of 107