Showing 5 results

Archival description
Ignatius Williams Manuscripts,
Print preview View:

Ignatius Williams Manuscripts,

  • GB 0210 MSIGWILLS
  • Fonds
  • [1700x1830].

A small collection which comprises sermons, poetry by various authors, and prose and verse in the hand of John Davies, Pentrefoelas.

Williams, Ignatius, Hendregadredd, Penmorfa, Caernarvonshire.

Pregethau John Jones, Llangynhafal

Sermons preached at Efenechtyd and Llangynhafal, Denbighshire, 1810-1830, by John Jones of Plasynllan, Llangynhafal, rector of Efenechtyd, 1799-1817, and of Llangynhafal, 1817-1830, and brother of Robert Jones, the friend of William Wordsworth; and a copy of Mawr werth enaid dyn (Caernarvon, 1805).

Barddoniaeth

'Cerddi', 'cywyddau' and 'englynion' by Huw Mor[y]s, Owen Gruffydd, Thomas Prys, Mathew Owen, Robert Dafydd Llwyd, Caleb Gruffydd, William Prichiart [or Pritchard], El[l]is Cadwaladr, Ritiart [?i.e. Richard] Barru, Thomas Buttry, Wi[l]liam Phylip, Elis Roberts, John Richiart [i.e. Richard], John Edwards ('O glun Ceiriog'), Thomas Edwards ('o'r tai yn rhos'), Richiart [i.e. Richard] Llwyd ('or Plas Meini'), Edward Parry, Rhys Wynn, Thomas Morus, Edward Mor[y]s, Siôn Tudur, R. Jones, Edmund Prys, Richard Hughes, Huw Machno, Morus Wynne, Thomas Lewis, Tudur Aled, John Parry, Lewis Cynllwyd, etc. in the autograph of Hugh Jones ('cowper').

Amrywiol farddoniaeth a llenyddiaeth

A miscellany of prose and verse in the hand of John Davies (or David), Pentre Vidoc (i.e. Pentre Foelas). It includes 'Efengyl Nicodemus'; a chronicle of historical events from A.D. 542 to 1463, 'Ex libro Joannis prise Militis Ag allan o lyfr Tho. William pysugwr'; a fragment of a work on geography and astronomy; 'Yr achosion y dyle pob dyn ymochel rhag Meddwdod'; 'trioedd'; 'Dymma Historia am y sawl o Droea ai Distrowiad. A yscrifenwyd Gyntaf yn Roeg gan Daret frigius Ac a Goppiodd Fouk Owen o Nantglyn allan o hen lyfr oedd wedi ei yscrifennu ar Felam er ys 300 o Flynyddoedd yn y Flwyddyn 1669. Ac a Gopiodd Sion Dafydd, o Bentre Vidoc (neu Bentre'r Voylas) yn y flwyddyn 1754', being a version of the 'brut' of 'Dares Phrygius' followed by the 'prologue' to 'Brut y Brenhinoedd' and a version of the first part of 'Brut y Brenhinoedd' down to the death of Brutus; and miscellaneous poems.

Carolau a barddoniaeth

'Casgliad o Garolaû a Cherddi. Un gyntaf o Waith Thomas William o'r Court. Yn ail o waith John Thomas o Pentre r Foylas', being carols, 'cywyddau' and other poems by John Thomas (Pentrefoelas) and Thomas William.