Showing 812164 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Casgliad y weinidogaeth,

Casgliad y weinidogaeth,

Cyfrifon casgliad ceiniog y plant,

Cyfrifon casgliad ceiniog y plant,

Llyfrau cyfrifon a chynlluniau yr eisteddleoedd,

Llyfrau cyfrifon a chynlluniau yr eisteddleoedd,

Ystadegau blynyddol yr Eglwys,

Ystadegau blynyddol yr Eglwys,

Benthyciadau llyfrau,

Benthyciadau llyfrau,

Llythyrau aelodaeth,

Llythyrau aelodaeth,

Cofnodion.

Cofnodion.

Cylchlythyrau, 1979-94, oddi wrth ac at Swyddog Datblygu Ceredigion, yn ymwne...

Cylchlythyrau, 1979-94, oddi wrth ac at Swyddog Datblygu Ceredigion, yn ymwneud â gweithgareddau'r Urdd yn gyffredinol,

Adroddiad Saesneg David Ford, 1975, yn ymwneud ag Urdd Gobaith Cymru,

Adroddiad Saesneg David Ford, 1975, yn ymwneud ag Urdd Gobaith Cymru,

Papurau, 1983-93, yn ymwneud â digwyddiadau fel Pinacl, Sul yr Urdd, neges h...

Papurau, 1983-93, yn ymwneud â digwyddiadau fel Pinacl, Sul yr Urdd, neges heddwch ac ewyllys da a gweithgareddau dyngarol,

Papurau, 1987-94 a heb ddyddiad, yn ymwneud â mudiadau ieuenctid eraill yng ...

Papurau, 1987-94 a heb ddyddiad, yn ymwneud â mudiadau ieuenctid eraill yng Nghymru a dulliau o dderbyn grantiau,

Taflenni sefydlu'r Gymdeithas, at bwrpas ymaelodi,

Taflenni sefydlu'r Gymdeithas, at bwrpas ymaelodi,

Adroddiadau Blynyddol, yn cynnwys agenda a chofnodion cyfarfodydd blynyddol a...

Adroddiadau Blynyddol, yn cynnwys agenda a chofnodion cyfarfodydd blynyddol a chyfrifon ariannol,

Ariannol,

Ariannol,

Llyfrau nodiadau'n cynnwys manylion am Incwm,

Llyfrau nodiadau'n cynnwys manylion am Incwm,

Papurau ynglyn ag yswiriant a'r dreth gorfforaethol,

Papurau ynglyn ag yswiriant a'r dreth gorfforaethol,

Anfonebau yn gysylltiedig ag archebion am gerddoriaeth telyn; manylion am ddy...

Anfonebau yn gysylltiedig ag archebion am gerddoriaeth telyn; manylion am ddyledion i'r Gymdeithas, a phapurau perthnasol,

Amrywiol,

Amrywiol,

Catalogau Cerddoriaeth Telyn,

Catalogau Cerddoriaeth Telyn,

Rhestri o aelodau'r Gymdeithas,

Rhestri o aelodau'r Gymdeithas,
Results 810781 to 810800 of 812164