Showing 1 results

Archival description
Evans, Humphrey (Councillor)
Print preview View:

Cynhadledd Cymdeithas Cynghorau Bro a Thref Cymru

Copi [?serocs], [1986], o adroddiad llawysgrif manwl gan R[obin] E. Parry, [?o Gyngor Tref Nefyn], yn dilyn degfed cynhadledd flynyddol Cymdeithas [Cynghorau] Bro a Thref Cymru yn Llanbadarn Fawr, 18 Hydref 1986. Ysgrifennwyd yr adroddiad yn ôl bob tebyg i'w gyflwyno i'r Cyngor Tref. Mynychodd Parry’r gynhadledd yng nghwmni’r Cynghorydd Humphrey Evans, [?o Gyngor Dosbarth Dwyfor], ac mae'r adroddiad yn cynnwys nifer o sylwadau anffurfiol amdano. = A [?xerox] copy, [1986], of a detailed handwritten report by R[obin] E. Parry, [?of Nefyn Town Council], following the tenth annual conference of the Wales Association of Community and Town Councils in Llanbadarn Fawr, 18 October 1986. The report was presumably written to be submitted to the Town Council. Parry attended the conference with Councillor Humphrey Evans, [?of Dwyfor District Council] and the report contains a number of informal anecdotes concerning him.

Parry, R. E. (Robin E.)