Showing 1 results

Archival description
Davies, John, 1938- -- Archives
Print preview View:

Papurau Dr John Davies,

  • GB 0210 DRJIES
  • fonds
  • 1962-1971 /

Papurau John Davies, 1962-1971, y cyfan yn ymwneud â Chymdeithas yr Iaith Gymraeg a'r iaith Gymraeg, yn cynnwys gohebiaeth John Davies ag arweinwyr cynnar y Gymdeithas,1962-1971, yn eu mysg E. G. Millward, 1962-1965; cofnodion cyfarfodydd y Gymdeithas, 1962-1963; ffurflenni treth Cymraeg a dwyieithog, 1963-1964; amrywiol erthyglau llawysgrif a chyhoeddedig John Davies ac eraill, 1963-1968; copïau o Tafod y Ddraig, 1963-[1971]; papurau ariannol, [1960s]; a chardiau, taflenni a phamffledi, [1960au] = Papers of John Davies, 1962-1971, all relating to Cymdeithas yr Iaith Gymraeg and the Welsh language, including correspondence of John Davies with early leaders of the Society, 1962-1971, including E. G. Millward, 1962-1965; minutes of Society meetings, 1962-1963; Welsh and bilingual tax forms, 1963-1964; various manuscript and published articles by John Davies and others, 1963-1968; copies of Tafod y Ddraig, 1963-[1971]; financial papers, [1960s]; and cards, leaflets and pamphlets, [1960s].

Davies, John, 1938-