Showing 1 results

Archival description
Jones, Tom, 1908-1990 -- Correspondence.
Print preview View:

Llythyr Tom Jones, Shotton,

Llythyr, 24 Mai 1988, oddi wrth Tom Jones, Penarlâg (h.y. Tom Jones, Shotton; Twm Sbaen), at Gwyn Jenkins, yn cyfeirio at ffotograff amgaeëdig ac yn enwi'r rhai sydd ynddo. = Letter, 24 May 1988, from Tom Jones, Hawarden (i.e. Tom Jones, Shotton; Twm Sbaen), to Gwyn Jenkins, referring to an enclosed photograph and identifying those pictured.
Ymddengys mai darlun [18] yn llyfr Gwyn Jenkins, Prif Weinidog Answyddogol Cymru: Cofiant Huw T. Edwards (Talybont, 2007), yw'r llun; roedd y derbynnydd yn gwneud gwaith ymchwil ar gyfer y llyfr ar y pryd, a chafodd gyfweliad gyda Tom Jones ar 13 Mai 1988. = The photograph appears to be plate [18] in Gwyn Jenkins, Prif Weinidog Answyddogol Cymru: Cofiant Huw T. Edwards (Talybont, 2007); the recipient was researching the book at the time and interviewed Tom Jones on 13 May 1988.

Jones, Tom, 1908-1990.