Showing 6 results

Archival description
Davies, Pennar
Print preview View:

Diary

Diary of Raymond Garlick for the year 1997 with one week to view, giving an account of his daily life and interests and comments on the news (ff. 1 verso-53 verso).
The volume includes references to Jan Morris (f. 2), Pennar Davies (f. 4), Jon Dressel (ff. 4-48 passim), Ioan Bowen Rees (f. 6), Labi Siffre (ff. 7 verso, 8 verso), Janet Dubé (ff. 9 recto-verso), Norah Isaac (ff. 10, 45), Glyn Jones (f. 12 verso), Bernard Mitchell (ff. 13, 17), R. S. Thomas (ff. 14 verso, 17-18, 42, 49, 53), Walford Davies (ff. 42, 48 verso, 49), Roland Mathias (ff. 46 recto-verso) and Brenda Chamberlain (ff. 50, 51 verso). A few newspaper cuttings have been pasted in on ff. 5 verso, 13, 16, 57.

Llythyrau,

Llythyrau, 1953-[1999], gan gynnwys rhai oddi wrth Bleddyn J. Roberts, Katrin [Kate Bosse-Griffiths], Iorwerth Jones, Prys Morgan, Aneirin Talfan Davies, Mathonwy Hughes, R. Brinley Jones, Gwilym R. Jones, Gwilym Rees Hughes, Gareth [Alban Davies] (2), D. Ellis Evans (2), Melfyn R. Williams, Bobi Jones (2), John Tudno Williams (2), Brinley Rees, Dafydd Orwig (3), [D.] Myrddin [Lloyd], Cyril Williams (4), Gwilym H. Jones (3), W. D. Davies (4), Marian Henry Jones (5), Euros [Bowen], Nigel Jenkins, Gwilym Ll[oyd] Edwards (2), Alan Llwyd, Telfryn [Pritchard] (5), W. Eifion Powell, Cedric Maby, Mari Ellis, Gerald Morgan, Dafydd Islwyn, Ned Thomas (2), Alun R. Jones (2), Simon Brooks, Rob[at] [Gruffudd], D. Densil Morgan, Pennar [Davies] (2) ac Aneirin [Talfan Davies]. Ceir drafftiau o rai o lythyrau J. Gwyn Griffiths ar ddiwedd y rhediad.

Roberts, Bleddyn J. (Bleddyn Jones)

Cais y Ganolfan i'r Pwyllgor Grantiau Prifysgolion

Gohebiaeth a phapurau, 1982-1985, y rhan fwyaf yn ymwneud â chais y Ganolfan i’r Pwyllgor Grantiau Prifysgolion, yn cynnwys copi a drafft o adroddiad y cais (1983); amserlen ar gyfer ymweliad y Pwyllgor i’r Ganolfan (1983); agenda a chofnodion cyfarfod y Pwyllgor Gwaith (1983-1984); agendâu a chofnodion cyfarfod y Pwyllgor Rheoli (1984-1985); cofnodion cyfarfod y Corff Llywodraethol (1983); cofnodion cyfarfod Uwch Gynrychiolwyr y Ganolfan (1984); adroddiad ariannol (1983-1984); a llythyrau cysylltiedig yn trafod y cais (1980, a 1982-1985) oddi wrth Gareth Owen; J.E. Caerwyn Williams, Emrys Evans, Ieuan Gwynedd Jones, a Bobi Jones; Emrys Wynn Jones; Peter Swinnerton-Dyer; Bobi Jones; Robin Gwyndaf; Y Parch. Dr Pennar Davies; Mary Burdett-Jones; Hywel Wyn Jones; ac M.A.R. Kemp;

Llythyrau A-F,

Ymhlith y gohebwyr mae Euros Bowen (1); Aneirin Talfan Davies (3); Bryan Martin Davies (1); Cassie Davies (1); Jennie Eirian Davies (1); Pennar Davies (1); Islwyn Ffowc Elis (13); T. I. Ellis (3); George Ewart Evans (2); G. G. Evans (1); Gwynfor Evans (1); Meredydd Evans (7); ac Idris Foster (1).

Bowen, Euros.

Llythyrau A-E,

Ymhlith y gohebwyr mae Euros Bowen (1); Bryan Martin Davies (1); Cassie Davies (5); Jennie Eirian Davies (5); Pennar Davies (1); Hywel Teifi Edwards (5); Islwyn Ffowc Elis (2); G. G. Evans (20); Gwynfor Evans (3); a Meredydd Evans (6).

Bowen, Euros.

Teyrngedau,

Teyrngedau i goffáu Trebor Lloyd Evans, 1979, ar gyfer Wilia [papur Cymraeg misol Abertawe], John Griffiths, 1980, Saunders Lewis, 1985, J. Henry Jones, 1985, Chris Zaremba, Y Faner, Mawrth 1990, Pennar Davies [cyhoeddwyd yn Taliesin, Gwanwyn, 1997], 'Cyfarch yr Athro W. D. Davies', [1984] ac i'w frawd Gwilym Griffiths, 2002.