Showing 5 results

Archival description
Griffith, John, fl. 1649-1669
Print preview View:

Barddoniaeth,

A collection of 'cerddi', 'englynion', and 'cywyddau', written about 1800, including poems by John Griffith, Llanddyfnan, John Dafydd Laes (Bardd Nannau), Thomas Prys (Plas Iolyn), Lewis Glyn Cothi, Siôn Tudur, Jonathan Hughes, Llewelyn ap Guttyn, Telynior Llwydiarth, Ieuan Fardd, John Rhydderch; 'caniad Mair' and 'Caniad Simion'; 'Cyneddfau amryw barthau Cymru'; and a copy of an inscription on the tomb of Mo: Lloyd, Cerrig Ceinwen, 1647.

Barddoniaeth,

An imperfect volume containing transcripts in various hands of Welsh poems in free metres ('cerddi', 'carolau', etc.) and a few 'englynion'. The free-metre verse includes poems (some incomplete) by ? Arthur Jones, Tho[ma]s Edwards ('Twm o'r Nant'), John Rhees, Huw Jones (Llangwn) (sic), Walter Davies [?'Gwallter Mechain'], Daniel Jones (o Rywabon), Rob[er]t Evans (Myvod), ?Humphrey Jones (o Benybont, Llanychy[m] rys), John Gryffudd y Masiwn, and Jonathan Huges (sic). The titles include 'Cerdd o hanes un Ambros Gwinet . . .', 'Cerdd . . . I ofyn côt Dros Robert Moris o Blwy Llansilin gan Mr. Sam[ue]l Deverox o Barc Llwydiarth', 'Cerdd . . . i ofun Clos Gan Ddavudd Richerts o Bentre Beirth Dros Ddavudd Jones o Llanvechen', and 'Cerdd o Ganmoliaeth i Walter Davies o Lanvechen am garol Plygen a wnaeth . . . 1787 . . . a ddadcaned gan Humphrey Jones o Benybont, Llanychy[m]rys, ddydd Nadolig mewn Tair o Eglwyswydd'.

Englynion, etc.,

A small eighteenth century manuscript containing a few 'englynion', etc., by John Griffith 'o Landdyfnan yn Môn', Owen Gruffydd, J. Rhydderch, Griffith Lloyd, and anonymous authors, with two anecdotes in Welsh. The name 'L. Morris' occurs beneath the anecdotes and the manuscript appears to be for the most part in the hand of Lewis Morris ('Llewelyn Ddu o Fôn').

Lewis Morris.

'Llyfr Gwyn Mechell ...'

'Llyfr Gwyn Mechell, sef Casgliad o Ganiadau ... wedi ei ysgrifenu gan William Bulkeley, Yswain o'r Brynddu, Llanfechell yn Mon ...', containing 'cywyddau', etc. by Sion ap Hywel ap Llywelyn Fychan, Morys Dwyfech (Morus ap Dafydd ab Ifan ab Einion), Lewis Glyn Cothi, Syr Dafydd Trefor, Gruffudd Hiraethog, Hywel [ap] Rheinallt, Dafydd ap Gwilym, Sion Tudur, Tudur Aled, Ieuan Dew Brydydd, Dafydd ab Edmwnd, Rhydderch ap Richard, Huw ap Rhys Wyn, Ieuan ap Rhydderch ab Ieuan Llwyd, Lew[y]s Môn, Sypyn Cyfeiliog, Ieuan Deulwyn, Wiliam Llŷn, Sion Phylip, Maredudd ap Rhys, Huw Pennant, Gruffudd ap Dafydd ap Hywel, Rhisiart ap Hywel, Huw Arwystli, Dafydd Manuel, Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan, Edward Samuel, Wiliam Cynwal, Roger Cyffin, Huw Mor[y]s, Robert Wynn ('Ficcar Gwyddelwern'), John Roger, John Davies ('Sion Dafydd Las'), Rhisiart Brydydd Brith, Simwnt Fychan, Huw Llwyd ('o Gynfal'), Iorwerth Fynglwyd, Iolo Goch, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Guto'r Glyn, Bedo Phylip Bach, Deio ab Ieuan Du, Rhydderch ap Sion, Edwart ap Rhys, Syr Dafydd Llwyd, John Griffith (Llanddyfnan), Elen G[oo]dman, Rhisart Gray, Huw Humphreys ('Person Trefdraeth'), Rhisiart [Richard] Bulkeley, Owen Prichard Lewis, Dafydd ap Huw'r Gô ('o Fodedern'), Rhys Gray, Edward Morus, Sion Prys, John Williams ('o Bontygwyddel'), Dafydd Llwyd (Sybylltir), Lewis Meurig ('y Cyfreithiwr'), Peter Lewis, Roger Williams, Wiliam Peilyn, Richard Abram [Abraham], Huw [Hugh] Bulkeley ('o Lanfechell') and Ifan Jones ('o'r Berthddu'); together with extracts relating to State affairs in the reign of Charles I.

Bulkeley, William, 1691-1760

Llyfr Peter Bailey Williams,

A book into which Peter Bailey Williams of Llanrug copied Welsh poetry between 1799 and 1834. It contains 'englynion' by Thomas Anwyl, William Burkinshaw, Cadwaladr Cesail, Syr Rhys Cadwaladr, William Cynwal, Morus Dwyfech, Griffith Edwards [?'Gutyn Padarn'], Rowland Fychan, William Llŷn, Huw Morys, Richard [Rhisiart] Phylip, William Phylip, Edmwnd Prys, Dafydd Thomas, Morgan ap Rhys, Dafydd Llwyd o'r Henblas, Hywel ap Rheinallt, Huw ab Ifan, and others, and 'cywyddau' by Mathew Bromfield, Dafydd ap Maredudd ap Tudur, Dafydd Llwyd ab Llywelyn ap Gruffydd, Guto'r Glyn, Gruffydd Bodwrda, Hywel Dafi, Ieuan Deulwyn, John Griffith, Llanddyfnan, Llawdden, Owain ap Llywelyn Moel, Rhisiart Cynwal, Richard Hughes, Sypyn Cyfeiliog, Tudur Penllyn, and Griffith Williams ('Guttyn Peris'); a large collection of 'penillion telyn'; and a few charms and recipes.

Williams, P. B. (Peter Bailey), 1763-1836