Showing 5 results

Archival description
Meyer, Kuno, 1858-1919
Print preview View:

K-O

The file includes correspondence with J Herbert Lewis (2 letters); Kuno Meyer (1 letter); Bob Owen (1 letter), and D Myrddin Lloyd (1 letter).

Lewis, J. Herbert (John Herbert), Sir, 1858-1933.

Letters,

Letters, mainly to Edward Anwyl, the correspondents including J. Mortimer Angus, Sir John Ballinger, Vernon Bartlett (Oxford), Sir Joseph A. Bradney, Charles E. Breese, W. N. Bruce, O. H. Fynes-Clinton, John Daniel ('Rhabanian'), Thomas Darlington, C. Dauncey, D. H. Davies (Cenarth), R. Isgarn Davies, E. S. Dodgson, Sir Owen M. Edwards, Thomas Charles Edwards, Thomas Edward Ellis, Sir E. Vincent Evans, J. Gwenogvryn Evans, John Young Evans, Samuel J. Evans, A. M. Fairbairn, John Fisher, W. Foy (Cologne), Alfred Perceval Graves, John Griffith (Llangynwyd), W. B. Halhed (Llanrwst), James Hastings (editor of the Encyclopaedia of Religion and Ethics), C.H. Herford, N. Marais-Hoogenhout, Paul Hook, Ivor B. John, Sir John Morris-Jones, L. D. Jones ('Llew Tegid'), M. H. Jones, T. O. Neill Lane, Edward Laws, Philip H. Lawson, Sir John Herbert Lewis, Charles Lloyd (Maesycrugiau), R. Luyten (Haarlem), Jean Marx (Paris), A. Meillet (Paris), Kuno Meyer, A. W. Moore (Douglas, I.O.M.), Eluned Morgan (Patagonia), Sir James M. Murray (Oxford), E. W. B. Nicholson, Henry Owen (Poyston), A. C. Humphreys-Owen, Owen Owen (Chief Inspector, Central Welsh Board), Sir T. Isambard Owen, Julius Pokorny, Stuart (1st baron) Rendel, Sir John Rhys, T. Francis Roberts, Sir Walter Runciman, K. G. Schilling (Giessen, Germany), E. A. Sonnenschein, John E. Southall, Lord Stanley of Alderley, Ludwig Christian Stern, John Strachan, Sir Daniel Lleufer Thomas, A. O. Vaughan ('Owen Rhoscomyl'), J. Vendryes, Sir Paul Vinogradoff, Alfred T. Warren, Stanley J. Weyman, Hugh Williams (Bala), and Sir Thomas Marchant Williams.

Lloffion Llenyddol,

A scrap-book lettered 'Lloffion Llenyddol' compiled by John Jones ('Myrddin Fardd') and containing press cuttings under such titles as 'Y diweddar [Aneurin Jones] Aneurin Fardd', 'Anne Griffiths' (1864), 'Gweithiau Williams, Pant y Celyn', 'Beddau ein Henwogion', 'Cofgolofn Llewelyn [ap Gruffydd, 'Y Llyw Olaf']', 'Ein Gwroniaid Meirw', 'Edward Jones, Maes-y-plwm', 'Eisteddfod Llandudno, 1864', 'Dechreuad a chynnydd llech-chwarelau Llanllechid a Llandegai', 'Yr Eisteddfod', 'Elizabeth a Phrotestaniaeth', 'Llenyddiaeth Gymreig', 'Ysbryd yr oes - Cyfarfodydd Llenyddol', 'Cywreinfa i Gymru', 'Amgueddfa a Llyfrgell i'r Genedl', 'Y Proffeswr Kuno Meyer, ar iaith a llenyddiaeth Cymru', 'Llyfrgell Genedlaethol i'r Cymry', 'Elusenau y Rhiwlas a Thlodion y Bala a'r Amgylchoedd', 'Ar i bob un godi ei flodau ei hun (Darlith gan Elfed)', 'Ymgom gyda'r Athraw Owen M. Edwards', 'Rhai llyfrau a ddarllenais (Gan Proff. D. J. Evans, MA, Athens, O.)', 'Barnwr Cymreig i Gymru', 'Gorsedd y Beirdd', 'Eisteddfod Genedlaethol 1894', 'Cymdeithas Gymreigyddol Powys' (1861-2), 'Y Barnwr Vaughan Williams yn Llynlleifiad (Anerchiad ar "Y Cymeriad Celtaidd")', 'Y Llawysgrif [Codex B] yn Llyfrgell Athrofa y Bala', 'Pontrhydfendigaid', 'Pobl Fychain Fawr [y Gymry] (gan Mr T. O. Russell)', 'Llyfrgell Syr Thomas Phillipps [Middle Hill]', 'Gobebiaeth o Gymru (Gan Dr Cefni Parry)', 'Adgofion mebyd ac ieuenctyd (Gan y Parch O. R. Morris, Minnesota)', 'Y Dyn Cyntefig (Gan y Parch. D. Roberts, Cazenovia, N.Y.), 'Disgyblion Moses versus Monsieur Voltaire (Cyfieithedig gan [Thomas Williams] Asaph Glyn Ebwy)', 'Ymweliad a'r Bala', 'Fy Adgofion o Sir Benfro'. (Gan [ ] 'Ioan Medi'), 'Cilgeran fel y mae', 'Dechreuad yr Ysgol Sabbothol', 'Trysorau y diweddar Mr Nicholas Bennett', 'Darganfyddiad o hen lyfr Cymraeg gwerthfawr yng Ngheredigion', etc.

Llyfr torion,

An album of miscellaneous press cuttings from Welsh and Welsh American newspapers compiled by John Jones ('Myrddin Fardd'). The titles include 'Y Diweddar Dr Spinther James, Llandudno', 'Y Parch. W. Elvad Davies, DD, Clydach Vale', 'Y Gwir Anrhyd[eddus Alfred Thomas] Arglwydd Pontypridd', 'Matho Dafydd. Stori fer Seiliedig ar Ffeithiau' (by the Reverend T[homas] Morgan, Skewen), 'Marwolaeth D. R. Jones, Cambria, Wis.', 'Yr Athraw J[ohn] M[orris] Jones a'i Feirniaid Americanaidd', 'Schubert, Papyr a Ddarllenwyd yn Nghyfarfod Cymdeithas y Cymreigyddion, Utica, N.Y...... Gan Proff. Samuel Evans' 'Gosod Carreg Sylfaen Eglwys St Iago, yn Llawr y Bettws ....', 'Yr Athro Kuno Meyer. Llythyr Pigog oddiwrth Nofelydd', 'Hawddgaraf Hedd y Geiriog', 'Hynafiaethau Plwyf Llanrhaiadr-yn-Nghinmeirch', 'Adgofion am Waen Gynfi, Arfon, Gc' (by Humphrey Griffith, Utica, N.Y.), 'Pererindod i Fynachdy Llanthony', 'David F. Lewis, Cleveland, O.' (by Edward Blythin), 'Cwm Ucha' [in the parish of Llanberis] (by O. W. Rowlands, Ipswich, S[outh] D[akota] ), 'Llyfrau a Llenorion. Cyrnol John Jones [Maesygarnedd]', etc.

The Stokes-Meyer facsimiles of Irish Manuscripts,

  • NLW MSS 4631-4695.
  • Fonds
  • [1875x1919].

A collection, [1875x1919], made by Whitley Stokes and Kuno Meyer of photographic facsimiles of Irish manuscripts, or of Latin manuscripts containing Irish glosses, etc.

Untitled