Showing 10 results

Archival description
Richards, David, 1783-1826 -- Correspondence
Print preview View:

Adysgrifau 'Manoethwy',

A composite volume of transcripts in the hand of Owen Jones ('Manoethwy'). The contents include 'cywyddau', 'awdlau', 'englynion', 'carolau' and 'cerddi' by Ifan Tew Brydydd, Hari ap Howel alias Harri Hir, Wiliam Cynwal, Sion Tudur, Morus Dwyfech, Gruffudd Hiraethog, Sr. Dafydd Llwyd Ysgolhaig, Llywelyn ap Gytyn, Guto'r Glyn, Hywel D'd Bevan ap Rhys ('o Sir Fon'), Rhydderch ap Sion, Dafydd Nanmor, Rhys Goch o Eryri, Huw Arwystl, Morys ap Ifan ap Einion ('Morus Dwyfach Medd MS arall') Sr. Dafydd Trefor ('Dr. John Kent ... Medd MSS M.P.', 'Sion Dafydd Trefor ... Medd MSS L.O.'), Howel ap Reinalld, Mredydd ap Rhys, Gruffudd D'd ap Howel, Rhisiart ap Howel Da 'Beinion, Bedo Phylip Bach ('Rhai a ddywaid mae Deio ap I'n Du ai Cant... '), Huw Pennant, Sion y Kent, Lewis Glyn Cothi, Edward Maelor '('Mae'n debig mae Edward ap Rhys Maelor ydyw Hwn... '), Dafydd ap Gwilim, Iolo Goch, Simwnt Vychan, Sr. Huw Jones ('Vicar Llanfair ynyffryn Clwyd'), Tudur Aled, Dafydd Llwyd ap Llew ap Gruff., Sion Brwynog, Iorwerth Fynglwyd, Taliesyn Aneurin G[wawdrydd], Maer Glas ('medd rhai'), Robin Ddu, Owain Twna, Dafydd Gorllech, Ifan Brydydd Hir, Edward [ap Rhys], Ie : Dyfi, Llywelyn ap Owain, Thomas Prys ('o Blasiolyn Esquire'), Edmund Prys, G[ruffydd] Philip, W. Elias (1730), Owain Gruffydd, Gruffydd Nannau (1654), Owain Gwynedd, Thomas Owen (1730), William Llyn, Tudur Penllyn, Huw Kae Llwyd, Llywelyn Goch Amheurig Hen, Edward Davies (Rhiwlas), Rich. Abram, Moris ab Evan ab David, Cadwaladr Roberts (ab Robert), Dafydd ab Sienkin, Richard [Davies] ('Esgob Dewi'), Ragiar [sic] Kyffin, Huw Morys, Arthur Jones (1734), Mathew Owain, Ellis Cadwaladr, Moris Rhobert ('o Sir Feirionydd'), Thomas Davies ('o Sir Drefaldwyn'), Robert Cadwalad[r] ('o Blwy Pennant'), Richd. Thomas D'd ('o Sir Fon'), Richard Ffoulkes, John Edwards, John Hughes, Moris ab Evan ap Dafydd ('o Lanoge'), Sion Ffoulke, Sion ab William Griffith ('o Lanfihangel ... '), Sion Phylip, G[ruffudd] Leiaf, D. Sion, W[iliam] Phylip, Rhisiart Philyp, H. ab Evan, [John Davies] 'Sion Davydd Las', Lewis Owain, Morgan Dafydd, Edwart Morris and Robert Klidro, and anonymous poems; 'englynion', etc. by contemporary poets, largely of the Richards (Darowen) circle of friends e.g. John Evans ('Ioan Maelor'), W[alte]r Davies ('Gwallter Mechain'),' R[ober]t Davies ['Bardd Nantglyn'], 'G. Brwynog', R[owland] P[arry] (Carndochan), H. K. (1851), Phoebe neu Eunice Jones (Llynlleifiad), [Peter Jones] 'Pedr Fardd', [William Edwards] 'Gwilym Padarn', [Morris Jones] 'Meurig Idris' and J. Blackwell ('Alun'), and anonymous poems; 'Sidanen Or a Song in Praise of the Glorious Queen Elizabeth' by Edward ap Rhys Wynne ap William Prys of Clygyrog, 'The meritorious gratulation of Esqr. Strangways to Llangedwyn ...' by John Davies, and anonymous English poems; prose texts, in some cases two copies, of 'Tri thlws ar ddeg o Frenindlysau Ynys Brydain ... ', 'Drygioni Medd'dod', 'Dewis bethau Howel lygad Cwsg', 'Trws'neiddrwydd Gruffydd ap Adda ap D'd', 'Achau Llewelyn ap Gruffydd y Tywysog diwaethaf o'r Cymru', 'Ymddiddanion ffraethion Cynhengras a fu rhwng y Pawn bach o Wickwair yn y Rhôs Is Conwy a Gwgon o Gaer Einion y Mhowys. A elwir yn gyffredin Araith Wgon', 'Cronigl Cymru a Lloy(e)gr yn amgyffred fal y treuthir isod' (with an additional 'narration' by Rice Jones), 'Taliesin a'i traethodd', 'Rhwng Merddin a Gwenddydd ei chwaer' and 'Merddin a Gwenddydd', 'The Most noted Poems in Mr Bulkeley of Brynddu's Collection' (now NLW MS832); 'An account of the wages paid the workemen for raissing a fence upon Ceiriog under Pentre gwyn a Tenem[en]t of the Hond. John Myddelton Esqr.', with a covering letter from Richd. Ffoulkes (transcribed from Cwrtmawr MS 222, p. 57v.); a power of attorney from Oliv[er] Thomas, Shrewsbury, yeoman to John Thomas Rees, Llanymowthwey, Merioneth, yeoman, 1674 (original in Cwrtmawr MS 222, p. 61) and a letter relating thereto from Robert Vaughan, Salop to John Thomas Rees (original in Cwrtmawr MS74, No. 3); records of the births and baptisms, 1712-33 [at Llansilin], of the children of Richard Ffoulkes (original in Cwrtmawr MS 222, p. 60v); transcripts of fifty-nine letters of Walter Davies ('Gwallter Mechain'), 1793-1831 and undated, largely addressed to Thomas Richards at Berriew and Llangynyw; a prospectus, 1793, of 'Celtic Remains' in two volumes, the first by 'the Late Lewis Morris Esq.' and the second by Walter Davies, All-Souls College, Oxford; letters largely to Thomas Richards, Berriew and Llangynyw or David Richards ('Dewi Silin') from Peter Bayley Williams, Llanrug, 1828, John Jones ('Tegyd'), Christ Church, Oxford, 1819-22 and undated, W[illiam van Mildert] bishop of Llandaff, 1822, D. Davies, Chester, 1825, Wm. Owen Pughe, London, 1812-19, Ebenezer Thomas ('Eben Fardd'), Llangybi, 1824, Robt. Parry ('Robyn Ddu Eryri'), 1824 and undated, Tho. Jones, Long Acre, London, 1825, W. Owen ('Eos Glan Hafren'), Newtown, 1824, John Roberts, Tremeirchion, 1822, Robt. Davies ['Bardd Nantglyn'], 1825 and undated, and A[neurin] Owen, [Nantglyn], 1821; a list of titles and first couplets of the poems of Dafydd ap Gwilym; 'Llyma henwe y 24 brenin or brutanied... ' (originally from a manuscript of William Thomas, Llanallgo). Inset at the end of the volume are transcripts of Montgomeryshire pedigrees, etc. Much of the material in the volume has been transcribed from other volumes now in the Cwrtmawr Collection (e.g. MSS 200, 222, 242 and 243) and there are references to such sources as 'un o lyfrau Maesglas Mallwyd' (transcribed in 1857) (p. 269), a manuscript in the hand of Robert Arthur (p. 342), 'Llyfr ym meddiant Lowri Jones' (p. 380), etc. A note pasted on the inside of the upper cover states 'This Vol. was copied by Owen Jones (brother of Myrddin Fardd) from a MS Vol. ... in the handwriting of Lewis Morris [Cwrtmawr MS 200] now at Bryntanad, Llanerfyl Montgomerys[hire] (Richards) E. Breese'. Owen Jones was for a short time a private tutor at BrynTanad (see The Dictionary of Welsh Biography). The spine is lettered 'Mannoethwy MSS'.

Adysgrifau 'Manoethwy',

A composite volume of transcripts in the hand of Owen Jones ('Manoethwy'). The contents include 'cywyddau', 'englynion', 'carolau', etc. by John Cent, Meredydd ab Rhys, Guto o'r Glyn, Gruffydd Hiraethog, [Gruffyth ap Ievan ap Lle'n Vychan], Ieuan ap Gruffydd Leia, Dafydd ab Edmwnt, Sr. Rys ap Hary, Tudur Aled, Ieuan Lla[far], Huw Llwyd Cynfal, [ ] Llwyd, Morys ap Ieuan ap D'd, Hugh ap Morys, Sion Phylip, R[obert] Leiaf, G[ruffydd] P[hilip], Gronwy Owain, Jonathan Hughes, Edward Urien, Rowland Fychan, Ifan Llwyd, Sion Tudur, Dafydd Llwyd Llywelyn ap Gruffydd, Llywelyn ap Gutyn, Syr Rhys Carno, Edward Morys, Wmffre Dafydd ap Ifan, Lewis Owen, Rowland Owen, John Vaughan (Caer-gai), William Phylip, Dafydd Nanmor, Robin Ddu o Fôn, John Owen (1668), Bedo Brwynllysg, Jon. Phylip, Dafydd ab Ifan ab Owen, John Brwynog, Rowland Prys, John Davies ['Siôn Dafydd Las'], Sion Dafydd, Huw Morys, Oliver Roger, Ellis Wynne, Rees Evan, William Hwffra [recte Humphreys], Robert Owen, [Dafydd?] Cadwaladr and Dafydd Dafis, and anonymous poems; 'englynion', etc., mainly by poets of the Richards (Darowen) cycle of friends e.g. [Evan Evans] '[Ieuan] Glan Geirionydd', [William Jones] 'Gwilym Cawrdaf', [Rowland Parry] 'Ieuan Carn Dochan', Evan Jones (Darowen), Sion Powel, [Henry Griffith] 'Harri Goch o Wynedd', E. Lewis ('Ab Dewi'), Robert Parry (Eglwys-bach), [Morris Jones] 'Meurig Idris', Walter Davies ('Gwallter Mechain'), 'I. ab Iorwerth', David Richards ('Dewi Silin'), W. H., John Prys (Pennant Mawddwy), Robert Davies (Nantglyn), [John Jones] 'Myllin', Dafydd Ellis (Llan y Mawddwy), William Owen, John Roberts (Hersedd), [Hugh Jones] 'H[uw] Erfyl', John Morgan [Glanfread, Ceredigion], Evan Evans (Arwydd yr Arth, Trallwm), [John Jones] 'Ioan Tegyd', [Benjamin Jones] 'P. A. Mon', Lewis Williams (Cefn Bachedydd), John Blackwell ('Alun'), etc., and anonymous poems; letters from W[alter] D[avies] ('Gwallter Mechain') to the Reverend T[homas] Richards, Berriew School, 1824, and John Blackwell ('Alun') to D[avid] Richards, Llansilin, undated, a pedigree of Dr John Davies, 'person Mallwyd'; 'Achau y Brenin' [a pedigree of King Edward VI]; essays on 'Cywyddau Serch', 'Araith Gwgan' and 'Cyfeillach' (1862); etc. Much of the material has been transcribed from Cwrtmawr MSS 207, 238, and 243. The volume is lettered 'Mannoethwy MSS'.

Autograph letters,

Autograph letter to the Rev. T[homas] Richards, Darowen, 1837, from E. Wyatt, St Asaph; miscellaneous extracts of Welsh poetry, [19 cent.]; autograph letter to the Rev. D[avid] Richards, Kidweli, 1810, from Elizabeth Richards, Darowen; autograph letter to the Rev. T[homas] Richards, Darowen, 1809, from D[avid] Richard[s], Kidweli; autograph letter to the Rev. D[avid] R[ichards], Llansilin, [n.d.], from Angharad Llwyd (?); autograph letter to the Rev. David Richards, Llansilin, 1818, from David Williams; autograph letter to the Rev. T[homas] Richards, Llangyniew, [n.d.], from R. Humphreys; autograph letter to the Rev. D[avid] Richards, Llansilin, [n.d.], from John Evans, Llanfyllin; autograph letter to Mrs Watkin, Aberystwyth, 1823, from D. Griffith, Bettws; autograph letter to Mr D. Morgan, Machynlleth, 1777, from R. Morgan; autograph letter to Mr James Watkins, Aberystwyth from William Maybury; autograph letter to the Rev. D[avid] Richards, Llansilin, 1818, from James Homer, Llanfihangel; will of Jane Evans of Cemmes, Montgomeryshire, witnessed by T[homas] Richards, vicar of Darowen, 1807; an inventory of the goods and chattels of Hugh Roberts of Llanymowddwy, Merioneth, 1788; autograph letter to Miss Richards, Oswestry, 1856, from Maurice Jones; autograph letter to Mr Llewelyn, Calonrwydd, 1822, from Evan Evans, Aberhiw; autograph letter to the Rev. T[homas] Richards, [n.d.], from James Evans, Llanwddyn; autograph letter to Miss Richards, Meifod, 1856, from A. Bowen, Welshpool; autograph letter to the Rev. Mr Richards, Eglwys Fach, 1782, from Evan Richards, Bryn Eugan; fragments of letters and lines addressed to the Rev. Thomas Richards, [19 cent.], from various authors; autograph letter to the Rev. David Richards, Kidweli, 1812, from Thomas Richards, Darowen; autograph letter to the Rev. Thomas Richards, Berriew, 1824, from 'Robin Ddu Eryri'; autograph letter to the Rev. David Richards, Llansilin, [n.d.], from A. Owen; autograph letter to Miss M. Richards, Darowen, [n.d.], from Hugh Jones; fragments of poems.

Barddoniaeth, etc.

A volume of transcripts partly in the hand of Mary Richards, Darowen containing 'englynion', etc. by David Richards ('Dewi Silin'), Thomas Morris (Pentre Gwyn), 'Iorwerth ab Robert ab Arthur ('neu Ned Glan Gwryd, Glyn Ceiriog'), John Cain Jones ('Siôn Ceiriog'), John Jones ('Myllin'), Robert Davies ('Bardd Nantglyn'), P. Morris (Llanfair Caer Einion), John Athelystan [sic] Owen ('Bardd Meirion'), Walter Davies ('Gwallter Mechain'), Dafydd Savage ('Dewi Caer Einion'), Robert Parry ('Robyn Ddu Eryri'), Evan Jones (Darowen), J. Robert (Hersedd), [William Williams] ('G[wilym] Caledfryn'), Owen William (Waun fawr), [William Ellis Jones] ('Cawrdaf'), 'S. Llwyd', John Blackwell ('Alun'), D. Hughs (Huws) (Cynwyd), E. Evans ('[Ieuan] Glan Geirionydd'), Thomas Edwards ('Arwydd y Delyn', Corwen), [? Thomas Williams] 'Eos Mynydd', M[orris] Jones ('Meurig Idris', Dolgellau), Dafydd Jones ('Dafydd ab Ioan', Llan Collen), 'Ioan Cadfan' (Llangadfan), William Edwards ('Gwilym Padarn'), [John Evans] 'Ioan Maelor', etc.; letters and incomplete letters to David Richards ('Dewi Silin'), Mary Richards and other members of the family of Richards of Darowen from Arthur James Johnson [recte Johnes], 1854 (the death of John Lloyd (Llwyd) Richards, curate of Llan Owddyn (Llanwddyn), David Richards ('Dewi Silin'), 1811-26 and undated (a memorial to Thomas Edwards ('Twm o'r Nant'), a request for a tenancy from Sir Watkin to Samuel Bromley, a feast called 'Ciniaw y Mawn', payment for Y Gwyliedydd, the appearance of 'y gwr lledrithiawg', personal), Thomas Price, Pembrey, 1812 (a request for the services of a clergyman), John Hughes, Llangollen, 1826 (an invitation to preside at Llangollen Eisteddfod), Thomas Roberts [Llwynrhudol], London, 1820 (thanks for the reception of Gwyneddigion members during recent eisteddfodau in Wales and the appointment of addressee (David Richards) as an honorary member of the Society), Roger Clough, Tyn y Celyn, 1824 (Llangollen Eisteddfod committee meeting), Angharad Llwyd, Caerwys, undated (2) (the contents of a letter from Dr. Meyer, the death of Cynddelw [Richards], Welsh manuscripts, Llangollen Eisteddfod, personal), Thomas Cynddelw Richards [son of 'Dewi Silin'] (2) from Maenor House, Ruthin, 1845 (a psalm book, personal), J. Jenkin ['Ifor Ceri'], 1813 (an invitation to dinner), Edward Jones, undated (two manuscripts in the possession of Edward Jones, Llangollen), William Edwards ('Gwilym Padarn'), Waunfawr, 1821 (a gift of £1 from Powys Cymrodorion), Robert Davies ['Bardd Nantglyn'], 1825 (personal, subscriptions to a publication by the writer, news of friends), Dafydd Jones, Llan Collen, 1820 (enclosing 'englynion'), etc.; meditations by Thomas Richards at the end of his first day, 16 July 1826, in his new parish of Llangynyw; 'Helyntion A fuont ar ddamwain a digwydd i D[avid] Riichards] yn ei daith o Blwyf Darowen ... i Nantglyn ... 1814'; obituaries of John Lloyd Richards [1854], Thomas Cynddelw Richards [1848], David Richards ('Dewi Silin'), 1826, etc.; a biographical note on Jane Richards (1756-1842), wife of Thomas Richards, Darowen, etc.

Berriew Bible Society minute book; transcripts by Mary Richards

A minute book of the Berriew branch of the Montgomeryshire Auxiliary of the British and Foreign Bible Society, 1818-20, together with lists of subscriptions and donations, 1818-25, and an account of Bibles distributed in the parish, 1819-23. The volume was subsequently used by Mary Richards to record poetry in strict and free metres ('englynion', 'cywyddau', etc.) by Ellis Roberts (Llanddoget), Dafydd Thomas (Llanfyllin), Robert Dafydd (Nantglyn), J. Robert (Hersedd), [William Williams] 'Gwilym Caledfryn', Owen William ([Waunfawr] Caeryn Arfon), [Robert Parry] 'Robin Ddu [Eryri]' (Carnarfon), W[illiam Ellis] J[ones] '[Gwilym] Cawrdaf', Isaac Llwyd, J[ohn] A[thelstan] O[wen] ('Bardd Meirion'), John Blackwell ('Alun'), 'D. Huw Cynwyd', E[van] E[vans] ('[Ieuan] Glan Geirionydd), W. Edwards (Corwen), [John Davies] 'Brychan', [John Jones] 'Myllin', Sion Tudur, Lewis Mon, Mathew Owen, Owen Gryffyth, [Morris Jones] 'Meuric Idris', ?Edward Davies, ?Lewis Hughes, Aneurin Owen, David Richard ('[Dewi] Silin') W[alter] D[avies] ('Gwallter Mechain') and Robert Parry (Eglwysfach), and anonymous poems; letters from Jno. Owen [curate of] Llanlligan to T[homas] Richard[s], Llan y Mowddwy, 1786 (the possibility of receiving charitable donations, a request for a sermon, articles left by the writer at Llanuwchllyn and Nantglyn) (original letter in Cwrtmawr MS 1043), Richa[r]d Owen, Hendre Gadog to O. Williams, Bwlch, Pentraeth, 1811 (enclosing a translation into Welsh by Goronwy Owen of 'The lass of the brow of the Hill', a wedding ?at Plas Gwyn, personal), Hugh Thomas, London to John Edward, Llan y Mowddwy, 1798 (the death of the recipient's son John), 'Myfyr Nan[t]glyn' to D[avid] Richard[s] '[Dewi] Silin'), undated (poetry by the writer), [Rev.] John Humphreys, Cilyllwyn [Bodfari] to R[ichard] Richards, Caerwys, 1826 (statistics of Nonconformist membership in Liverpool, Manchester, Chester and London), Owen William [?'Owen Gwyrfai'], Waunfawr to [ ], 1845 (a request for a Madam Bevan school, with references to B[recte P.] B[ailey] Williams and [David Thomas] 'D Ddu o Eryri'), D. Hughes to D[avid] Richards, Llansilin, undated (the formation of a Branch Bible Society), Thomas Jones, Castell to T[homas] Richards, Darowen, 1835 (the payment of county rate for the hundred of Mowddwy), etc.; a statement of 'The Crown of England's Title to America', based on the discovery by Prince Madog ab Owen Gwynedd; numerical tables of sermons left by Lewis Richards, Llan Erful and Richard Richards, Caerwys, arranged under each book of the Bible; directions to apply on behalf of a blind person for an annuity of £10 from the charity of John Merlot, alderman of the city of Bristol; etc. Some of the 'cywyddau' are said to have been transcribed from a manuscript of Owen Gryffydd [Llanystumdwy].

Commonplace book of Thomas Richards,

A commonplace book of the Reverend Thomas Richards (1754-1837), vicar of Darowen containing 'An Extract out of Bishop [William] Beveridge's Exposition on the XXXIX Articles of the Church of England'; household and medical recipes from printed sources; transcripts by Mary Richard [Darowen] of letters, undated, from D[avid] Richards, Llansilin to the Reverend David Hughes, rector of Llanfyllin, and [ ] (Bible Association meetings at Llansilin); autobiographical data by Thomas Richards, 1754-1819; a topographical dictionary of English and Welsh counties; a transcript of the Thirty-Nine Articles of Faith of the Church of England; a journal and account book of Thomas Richards, 1782-92 (with gaps) (incorporating notes of sermons by D[aniel] Rowland, Llangeitho); poetry by Cadwalader Dafydd ('o Lanymowddwy') and David Ellis ('y Gof' ? 'o Lanuwchllyn') and anonymous 'englynion'; a transcript of an address, 1804, by T[homas Burgess], bishop of St Davids, to his clergy outlining his proposal to establish a Society for Promoting Christian Knowledge and Church Union in the diocese; a transcript of an address, undated, by [Samuel] Horsley, bishop of St Davids, to the masters of schools within the diocese approved by him for the training of candidates for holy orders; tables of tithes payable in the parish of Llanymowddwy, 1789-93; a list of books perused by Thomas Richards, 1786-7; etc.

Letters of Evan Evans ('Ieuan Glan Geirionydd'),

A volume containing forty-five holograph letters, 1820-30, mostly dated, on guards, with a few drafts and miscellaneous papers, from Evan Evans ('Ieuan Glan Geirionydd'; 1795-1855), writing at various times from Trefriw, Croesoswallt [Oswestry], Berriw (Aberrhiw), Llanrwst, St Bees, Chester and Christleton to 'Teulu Darowen' (addressed generally to the Reverend Thomas Richards (1754-1837), Darowen) and to individual members of the Darowen family, viz. the Reverend David Richards, vicar of Llansilin, the Reverend Thomas Richards (1785-1855), Berriew, later rector of Llangynyw, M[eistresa]n Sian Rhisiard, Darowen and the Reverend Richard Richards, Caerwys, and one letter, 1822, from J[ames] Evans, Sec[retary], Cymmrodorion Institution, London to Mr Evan Evans, Grammar School, Berriew, Montgomeryshire. The subjects discussed by Evan Evans include his health, education and financial position, literary matters (references to Y Gwyliedydd), his situation in the church, etc. The other items in the volume include a draft of a letter to [ ] Parry and lines of verse entitled 'Poor little Sweep'. The present arrangement of the letters is chronological, however a list [?in the autograph of J. H. Davies] inside the front cover relates to earlier numbers preceded by the letters 'E. E.' [? for Evan Evans] which are to be found on many of the letters near the address.

Letters of John Jones (Tegid)

A volume made up of fourteen letters, 1819-1851, from John Jones (Tegid or Ioan Tegid, 1792-1852), Oxford and later Nevern, to various correspondents. The details are as follows: six letters, 1819-1826, to the Rev. Thomas Richards, Berriew (the education of the addressee's brother and of E. Evans [probably 'Ieuan Glan Geirionydd'], a 'cywydd' on the death of Mrs Bosanquet, literary matters, adverse criticism from the bishop of Llandaff [William van Mildert] of a proof-sheet of the edition of the Welsh Prayer Book which the writer had undertaken to superintend); four letters, 1820-1824, to the Rev. David Richards, Llansilin (the education of the addressee's younger brother [Lewis], literary matters, the addressee's marriage, etc.); one letter, 1839, to Miss Angharad Lloyd [sic] (the Liber Landavensis is now in the press, he has completed his Welsh version of Isaiah direct from the Hebrew); one letter, 1846, to Owen Williams, Waenfawr (literary matters, criticism of the addressee's proposed 'Vocabulary'); one letter, 1851, to [Ebenezer Thomas] Eben Fardd (re. adjudicating the 'pryddestau' on 'Golygfa Moses &c'); and one letter, 1850, to the Rev. Richard Richards [Meifod] (he is glad to hear of the addressee's success, a proposed monument to Bishop William Morgan and the Rev. Walter Davies (Gwallter Mechain) at Llanrhaiadr yn Mochnant, plans for a commentary in Welsh on the Epistle to the Galatians etc.). Also included in the volume are extracts, 1845, from a manuscript of Rowland Hugh 'o'r Graienyn ger y Bala' ('Brawd Nain Ioan Tegid o du ei fam oedd Rowland Hugh'), transcripts of two letters, the originals of which are to be found in Peniarth MS 11, viz. a letter, 1847, from [John Jones] Tegid, Nevern to the Lady Charlotte E. Guest and a letter, 1860, from Tho[ma]s Stephens, Merthyr Tydfil to W. W. E. Wynne, Esq., and an outline of 'Tegid's Feet [shoes] drawn at the Vicarage Darowen at the request of ?M. D. Jones, Darowen, 1836'.

Jones, John, 1792-1852

Richards family transcripts,

A composite volume comprising three exercise books, with numerous items inset and mounted therein, largely in the hands of Thomas Richards, Mary Richards and Lewis Richards, Darowen. The contents include extracts from Sir John Hill: The Family Herbal (Bungay, 1812) and household and medical recipes; poetry in strict and free metres by [John Jones] ('Myllin'), Evan Jones (Darowen), Evan Thomas (Llansilin), Robert Davies, Nantglyn, W[alter] D[avies, 'Gwallter Mechain'], Lewis Jones (Nant hir), Robert Owen (Denbigh), [John Jones] ('Tegid'), Mrs [Elizabeth] Cribber [Crebar] (daughter of Lewis Morris, 'Llywelyn Ddu o Fôn'), [David Richards] ('Dewi Silin'), ?[David Richards] ('Dafydd Ionawr'), ?Dafydd Elis (Mowddwy), Harry Parry, Arthur Jones, John Parry, Peter Jones, John Rogers, ?Evan Evans (['Ieuan] Glangeirionydd'), [William Williams] 'G[wilym] ab Iorwerth', Mary Watcin (Moelcerni, near Aberystwyth), Mrs E. Jones ('Crefyddwraig', Mowddwy), [Morris Jones] ('M[eurig] Idris') (partly holograph), William Winne (vicar of Llanbrynmair), Rus Cain, Ev. Evans ['Ieuan Brydydd Hir'], Richard Philip, Cadwaladr David, Ann Humphrey, John Jones ('Sir Garnarvon'), Dafydd Jones ('neu'r Tailiwr hir') and Sion Parry ('tatganwr ... o Fallwyd'), and anonymous poems; letters from Robert Davies, Nantglyn to T[homas] Richards, Darowen, undated (the writer's visit to Carmarthen and his stay at Nannau), and D[avid] Richards ['Dewi Silin'], 1825 and undated (mutual visits, a prospectus of ? Diliau Barddas by the writer), William Jones, Llan y Mowddwy, to D[avid] Richards Llansilin, 1822 (a strange incident at Mallwyd), Aneurin [Owen] from Tyn y Celyn [Nantglyn] to D[avid] Richards, Llansilin, 1835 (recte 1825) (an invitation to Tan y Gyrt), [ ] to T[homas] Richards, Llan y Mowddwy, undated (medicine for John Edward), [?L. Jones] 'Llewelin ab Ioan', Bwlch y maen to Thomas Richards, Llan y Mowddwi, 1787-8 (the writer's religious experiences, a translation by the Reverend Thomas Jones [Creaton]) (original letters in Cwrtmawr MSS 872 and 1043), Reginald Heber, Hodnet (in the third person) to Richard Richard[s], Caerwys, 1822 (a donation towards the education of Evan Evans ['Ieuan Glan Geirionydd']),'Harri Ddu o Gaer Derwyddon, swydd Ddinbech' to Richard Richards, Caerwys, 1845 (enclosing poetry, the writer's penury), [John Jones] 'Tegid', Christ Church, Oxford to [? John Jenkins 'Ifor Ceri'], 1828 (Kerry eisteddfod, enclosing poetry, personal), John Williams, Castell, Darowen to [Mary] Richards, 1834 (the excommunication of John Davies from the Society ('Seiat')), William Owen (in the third person) to T[homas] Richards, undated (a request for the loan of ploughs), [Mary Richards] to her nephew, Cornelius Griffydd [London], 1819 (an account of the writer's return from London to Darowen); an account of disbursements at the Ship Inn, Dolgelleu, 5 August 1819 (p. 87); pasted on the inside of the upper cover is a prospectus of R. Williams, Runcorn: Ysgrifenydd Buan; neu Gyfundraith Newydd o Law Fer, (A New System of Short Hand); etc. The transcripts of Lewis Richards, which form the greater part of the third notebook, were compiled during the period 1811-18 and some of the transcripts by Mary Richards are dated 1861-6. Some of the items have been transcribed from the manuscript(s) of 'Cadwaladr Robert o Lan y Mowddwy' and 'John Cadwalader' (p. 87) and 'Cadwaladr Davidd lan y Mowddwy' (p. 132).

Transcripts by Mary Richards, etc.

A composite volume, comprising five exercise books and numerous pieces mounted therein, largely in the hand of Mary Richards, Darowen. The contents include an appeal on behalf of the 'Welsh Metropolitan Church', 1841, together with a list of subscriptions, and a brief account by Mary Richards of the origin of the movement; a prospectus of Seren Gomer, 1813; a list of subscribers to a testimonial by the laity and clergy of the diocese of St Asaph to [Edward Herbert, 2nd] earl of Powis; a prospectus of [Y] Protestant, a Welsh fortnightly newspaper [1839]; letters from Ellis Edward, Penrhos to [ ], 1786 (the will of Thomas Owen, rector of Darowen), Eleazar William, Liverpool to R[ichard] R[ichards], Vicarage, Meifod, 1855 (the death of the recipient's brother Thomas), [ ] Brithdir to [Mary] Richards, 1838 (rejecting a Madam Bevan School) (incomplete), William Owen ('Ab Owen Glan Hafren') to T[homas] Richard[s], Berriew, 1824 (an invitation to a Bible Society meeting, 'englynion' to [John] Jenkins ['Ifor Ceri']), [John Jones] ('Myllin'), Llanfyllin to [David] Richards, rector of Llansilin, 1826 (a request for six copies of the Ieithiadur of Robert Dafydd [Nantglyn] for the newly-formed Welsh Society at Llanfyllin), William Williams ('Gwylym ab Iorwerth'), [Darowen] and Llanidloes, to Mair Richards, 1827-51 and undated (the writer's education by the recipient, poetry by the writer, Denbigh eisteddfod (1828), a proposed Welsh Society at Darowen, the receipt of a grammar), W. Toleman, watchmaker, Carnarvon to M[ary] Richard[s], 1826 (engraving on two silver cups for Llanbeblig Church), J. W. Prisiart, Plasybrain to Owain William, Bwlch, Pentraeth, 1825 (the writer's health, Welsh orthography) (incomplete), David Jones, minister [curate in charge], Cyffyliog [sic] to D[avid] Richards, Llansilin, 1817 (banns of marriage), Edward Richard, parish clerk ('clochydd'), Llansilin to Thomas Richards, Llangynyw, 1830 (a proposed memorial stone for David Richard), T. Beinion, Rayto(w)n to David Richard[s], Llansilin, 1824 (personal, the writer's studies), George Sibley, Can Office to T[homas] Richards, Llangynyw, undated (the return of a pony), and M[ary] R[ichards], Llangynyw to [ ] [London], 1857 [recte 1851] (personal, the death of Aneurin [Owen], a tea at Meifod, references to friends]; poetry in strict and free metres ('englynion', etc.) by 'Elidir', W[alter] D[avies] ['Gwallter Mechain'], William Williams ('Gwilym Cyfeiliog'), [Morris Jones] ('Meurig Idris'), Mrs Mytton ('A Welsh Translation of Mrs. Mytton's Cambrians Holyday'), Evan Evans ('[Ieuan] Glangeirionydd'), R. Llwyd (Mathrafal), [Robert Llwyd Morris] ('Rhufionawg') [sic], Dafydd Richard ('Dafydd Ionawr'), [Isaac Llwyd, Mold] 'Gwyddon' (see N1922E, 22), Thomas Edward (['Twm o'r] Nant'), R[obert] D[avies] (Nantglyn), Daniel Jones (Liverpool), [William Williams] ('Gwilim ab Iorwerth'), Evan Jones (Darowen), William Jones ('G[wilym] Cawrdaf'), Rowland Parry ('Ieuan Carndochan'), Aneurin Owain, [W. Williams] 'Gwilym Bryn Mair', Thomas Lewis, E. Lewis ('E. ab Dewi'), [David Jones] ('Ieuan Cadfan'), William Philip, David Ellis (Mowddwy), Hugh Jones ('Hugh Erfyl'), D[avid] R[ichards] ('Dewi Silin'), Harri Parry (Graig y Gath), etc., and anonymous poems; a list of bards at Conway Eisteddfod, 1861; triads, 'Adar llwch gwin', 'Y Pedair Camp ar hugain', 'Naw helwriaeth', etc., from a manuscript belonging to Simon Jones; medical recipes; calligraphic exercises; etc. Some of the transcripts are dated within the period 1856-61. Among the pieces mounted on the inside covers of the exercise books is A Card, Intended to be privately put into the hand of one that Swears, written (according to an accompanying note by Mary Richards) by the Reverend John Llwyd, vicar of Hindolveston, Norfolk, son of David Llwyd, Cymerau, Tal y Bont [Cardiganshire].