Showing 2 results

Archival description
Print preview View:

Llythyr Evan Roberts y Diwygiwr,

Llythyr ar gyfer y wasg, 4 Mawrth 1905, oddi wrth Evan Roberts y Diwygiwr, Godrecoed, Castellnedd, yn esbonio'r rheswm am ei 'Saith Niwrnod o Ddistawrwydd' diweddar (f. 24). = A letter, 4 March 1905, intended for publication, from Evan Roberts the Revivalist, at Godrecoed, Neath, in which he explains his recent 'Seven days of silence' (f. 24).
Amgaeir llungopi o doriad o'r South Wales Daily News, 6 Mawrth 1905, t. 6, yn cynnwys adysgrif o'r llythyr gyda chyfieithiad Saesneg (f. 25); cyhoeddwyd ffacsimili o'r llythyr yn yr erthygl gwreiddiol. = Included is a photocopy of a cutting from the South Wales Daily News, 6 March 1905, p. 6, containing a transcript of the letter together with an English translation (f. 25); the original article also included a facsimile of the letter.

Roberts, Evan, 1878-1951.

Llythyr Evan Roberts,

A letter, 23 March 1948, from Evan Roberts, evangelist and leader of the 1904-5 religious revival, to Idwal Evans, concerning Idwal's state of health. Idwal was the brother of the Rev. Sidney Evans who was Evan Roberts's brother-in-law and also a prominent figure in the revival.

Roberts, Evan, 1878-1951.