Showing 3 results

Archival description
Print preview View:

Cerddi Crwys,

A copy of Cerddi Crwys, 2nd edn (Llanelli, 1920) presented by William Williams (Crwys) to Dr G. Arbour Stephens and Dr Mary Williams on the occasion of their wedding. The volume contains a holograph poem to the couple by Crwys, dated 4 January 1922 (pp. [ii], [iv])

Crwys, 1875-1968.

Crwys: Dim Gwaith

Cerdd gan Crwys yn dwyn y teitl 'Dim Gwaith', wedi ei dyddio 6 Chwefror 1932, ac yn ôl bob tebyg heb ei chyhoeddi. = A poem by Crwys entitled 'Dim Gwaith' ('No Work'), dated 6 February 1932 and apparently unpublished.

Crwys, 1875-1968.

Papurau Crwys,

  • GB 0210 CRWYS
  • fonds
  • 1863-1967 /

Papurau W. Crwys Williams, 1863-1967, yn cynnwys llythyrau, llyfrau nodiadau yn cynnwys cerddi, pryddestau a gyflwynwyd ar gyfer cystadleuaeth y goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol, sgriptiau, pregethau, copi teipysgrif o'i ewyllys, 22 Rhagfyr 1958, a fersiwn diweddarach, 15 Medi 1964. Ceir papurau hefyd, 1873-1891, yn perthyn i'w dad-yng-nghyfraith y Parchedig Robert Charles Jones (1847-1925), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd a fu'n genhadwr yn Chile, 1874-1878. = Papers of W. Crwys Williams, 1863-1967, comprising letters, notebooks including poems, poems in free metre entered in competitions for the crown in National Eisteddfodau, scripts, sermons, typescript copy of his will, 22 December 1958, and an updated version, 15 September 1964. Also included are papers belonging to his father-in-law the Rev. Robert Charles Jones (1847-1925), Calvinistic Methodist minister who was a missionary in Chile, 1874-1878.

Crwys, 1875-1968.