Showing 3 results

Archival description
Print preview View:

Papurau E. G. Millward,

  • GB 0210 MILLWARD
  • fonds
  • 1959-1976 /

Papurau gwleidyddol E. G. Millward, 1959-1976, yn cynnwys deunydd yn ymwneud â'r economi Gymreig, 1966-1969; etholiadau cyffredinol, 1959-1974; gohebiaeth Grŵp Ymchwil Plaid Cymru ar Amaethyddiaeth, 1966-1970; papurau'n ymwneud ag Etholiad Cyffredinol 1970; cofnodion yn ymwneud â chyhoeddiadau Plaid Cymru, 1966-1970; papurau a thorion papur newydd yn ymwneud â'r economi a swyddi yng Nghymru, 1959-1976; papurau'n ymwneud â'r iaith Gymraeg, 1967-1981; a gohebiaeth a phapurau cyffredinol, 1969-1976 = Political papers of E. G. Millward, 1959-1976, including papers relating to the Welsh economy, 1966-1969; general elections, 1959-1974; correspondence of the Plaid Cymru Research Group relating to farming, 1966-1970; papers relating to the General Election 1970; records relating to Plaid Cymru publications, 1966-1970; papers and newspaper cuttings relating to the economy and to employment in Wales, 1959-1976; papers relating to the Welsh language and education, 1967-1981; and correspondence and general papers, 1969-1976.

Millward, E. G. (Edward Glynne), 1930-

Achos John Jenkins,

Papurau, 1972-1985, yn ymwneud ag achos John Jenkins a'i gais yn 1980 i ddilyn cwrs diploma mewn gwaith cymdeithasol a wrthodwyd gan Brifysgol Abertawe. Ceir llythyrau oddi wrth Tedi [E. G. Millward], Meredydd Evans ac eraill, llythyrau at y wasg a thorion, copi teipysgrif o'r ddeiseb a arwyddwyd gan aelodau o Brifysgol Cymru, 1981, a phapurau hefyd yn ymwneud â'i garchariad yn 1983.

Millward, E. G. (Edward Glynne), 1930-