Showing 3 results

Archival description
File Church correspondence -- Wales -- Morriston.
Advanced search options
Print preview View:

Llythyrau'r pensaer

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau, 1995-1999, oddi wrth Alwyn Jones, pensaer ac ymgynghorwr ar adeiladau hanesyddol, yn ymwneud â chostau, ac amcangyfrifon am y gwaith atgywerio; llythyr, 1999, oddi wrth Heddlu De Cymru ynglŷn â fandaliaeth ar...

Ceisiadau am gymorth ariannol

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyr, 1993, oddi wrth CADW yn nodi fod yr adeilad wedi'i restru fel un o ddiddordeb pensaernïol a hanesyddol; llungopïau o ddeunydd ym meddiant Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn ymwneud â hanes pensaernïol Eg...

Cadw (Organization : Great Britain)