Showing 837314 results

Archival description
Print preview View:

6103 results with digital objects Show results with digital objects

Llythyrau E-I

Mae'r ffeil hon yn cynnwys llythyrau oddi wrth Ifan ab Owen Edwards (3), Mari Ellis (npounde Headley) (1), T. I. Ellis (1), A. W. Wade-Evans (2), Idris Foster (1), William Gibson (Arglwydd Ashbourne) (1), W. J. Gruffydd (2), Roparz Hemon (1), Loeiz Herrieu (1), a T. Rowland Hughes (2).

Eames, William, 1874-1958

Llythyrau E (Eckley-Ellis)

Llythyrau, 1918-1969, gan gynnwys rhai oddi wrth Alun R. Edwards (5), D. Miall Edwards (1), Emyr Edwards (1), Huw Lloyd Edwards (1), Huw T. Edwards (10), Ifan ab Owen Edwards (5), Meredydd Edwards (1), Raymond Edwards (5), T. Charles Edwards (2), Islwyn Ffowc Elis (29) a 'Tom' [T. I. Ellis] (5).

Edwards, Alun R. (Alun Roderick), 1919-1986

Llythyrau D-F

Llythyrau oddi wrth Alun Oldfield Davies, Clement Davies, Ellis Davies, Pennar Davies, Rhys J. Davies, W. Anthony Davies, W. D. Davies, P[aul] Diverres, T. I. Ellis, Arthur Evans, Emrys Evans, Gwynfor Evans, Robert Evans, Cybi, Alun Oldfield Davies a Maxwell Fraser, 1934-1964.

Davies, Clement, 1884-1962

Llythyrau amrywiol: 1924-1974

Llythyrau amrywiol, 1924-1974, gan gynnwys rhai oddi wrth Huw T. Edwards (4); Ralph Edwards (3); T. I. Ellis (2); Sigurd Erixon (2); Beriah Gwynfe Evans (6); D. Emrys Evans (2); D. Tecwyn Evans (4); E. Lewis Evans (18); George Eyre Evans; Gwynfor Evans (2); Ifor Leslie Evans (5); a Robert Evans.

Llythyrau a drafftiau

12 o lythyrau ac 11 drafft o erthyglau a cherddi a anfonwyd at T. J. Morgan ar gyfer eu cyhoeddi yn Y Llenor, yn cynnwys cyfraniadau gan Idris Bell, 1949, R. T. Jenkins, 1947, Frank Price Jones, 1949, Mathonwy Hughes, 1946, J. Lloyd-Jones, 1951, T. I. Ellis, 1941, J. Eirian Davies, 1945, a Glyn Tegai Hughes, 1945. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys llythyr at W. J. Gruffydd, 1936, a nodyn gan Prys Morgan, 1987.

Bell, H. Idris (Harold Idris), Sir, b. 1879

Llythyrau a drafftiau

44 llythyr a drafftiau o 58 cerdd, 5 erthygl, 3 ysgrif, 2 stori fer ac un drama, 1925-1944, yn cynnwys cyfraniadau gan T. Rowland Hughes, 1942, R. T. Jenkins, 1943, D. Miall Edwards, 1935, G. J. Roberts, 1944, B. T. Hopkins, 1927, H. Meurig Evans, 1936, H. D. Lewis, 1936, L. Haydn Lewis, 1938, Meurig Walters, 1938, Waldo Williams, 1939, T. I. Ellis, 1940, J. T. Jones, 1938, D. Tecwyn Lloyd, 1940, T. E. Nicholas, 1941, Alun T. Lewis, 1941, D. Jacob Davies, 1941, J. M. Edwards, 1940, E. Tegla Davies, 1925. Mae'r ffeil yn cynnwys hefyd restr 'Barddoniaeth' rhwng 1927 ac 1941, ond ni restrir rhan helaeth o'r ffeil ynddo.

Hughes, Thomas Rowland

Cofnodion Cwmni'r Llan a'r Wasg Eglwysig Gymreig Cyf.,

  • GB 0210 CWMLAN
  • fonds
  • 1923-1960 /

Memorandwm ac Erthyglau'r Cwmni, 1923; cofnodion a phapurau gweinyddol eraill,1923-1960; papurau ariannol, 1946-1960; llyfrau llythyrau a gohebiaeth, 1945-1960; papurau personol a gohebiaeth T.I.Ellis,1944-1960; papurau personol J. Griffith Jones, Caernarfon, 1947-1953; a phapurau yn ymwneud â materion yr Eglwys yng Nghymru = Memorandum and Articles of Association, 1923; minutes and other administrative papers, 1923-1960; financial papers, 1946-1960; letter books and correspondence, 1945-1960; personal papers and correspondence of T. I. Ellis, 1944-1960; personal papers of J. Griffith Jones, Caernarfon, 1947-1953; and papers relating to Church in Wales matters, 1944-1956.

Llan and Welsh Church Press Company.

Achos 1941

Gohebiaeth, 1939-1942, yn ymwneud ag achos Iorwerth Peate yn wrthwynebydd cydwybodol, yn cynnwys llythyrau gan Idris Bell (8); E. N. Bennett (2); Henry Bird; E. G. Bowen; Aneirin Talfan Davies (7); Clement Davies (llythyr at Robert Evans, Llanbrynmair); George M. Ll. Davies (9); Ithel Davies; Leonard Twiston Davies (17); Pennar Davies; Walter Dowding (3); Ifan ab Owen Edwards; T. I. Ellis (7); D. Owen Evans (9); Gwynfor Evans (2); Robert Evans, Llanbrynmair (5, ynghyd â dau lythyr ato gan Clement Davies); H. J. Fleure (10); R. L. Gapper; David Lloyd George; William George (3); Charles Green (3); Ll. Wyn Griffith (7); J. Gwyn Griffiths; Jim Griffiths (6); W. J. Gruffydd; W. F. Grimes (3); I. D. Hooson; D. R. Hughes (3); J. G. Moelwyn Hughes (4); Ronw Moelwyn Hughes (8, yn eu plith mae dau lythyr at 'Mr Jones'); Harold A. Hyde (3); Norah Isaac; R. T. Jenkins (3); William John (3); E. K. Jones (5, ynghyd â thorion o'r wasg yn trafod yr achos); E. P. Jones (19, yn eu plith mae llythyrau gan Jim Griffiths a John Harries (Irlwyn)); Frank Price Jones (4); Gwilym R. Jones; T. Gwynn Jones (3); David Lewis (8); Elena Puw Morgan; Herbert Morgan (2); John Morgan (2); Frank Murphy (2); J. Middleton Murry (2); T. E. Nicholas (10); R. G. Owen (4); R. Williams Parry; Tom Parry (8); T. K. Penniman (28); D. O. Roberts (4); Evan Roberts (10); Hywel D. Roberts; R. U. Sayce (2); Alf Sommerfelt (2); Ben Bowen Thomas (5); Herbert M. Vaughan (2); D. J. Williams (4); Ifor Williams (3); J. L. C. Cecil-Williams (9); a Morris T. Williams. -- Yn ogystal, mae'r ffeil yn cynnwys papurau amrywiol yn ymwneud â'r achos yn cynnwys llythyrau gan Cyril Fox (20); cefnogaeth i achos Iorwerth Peate gan amryw unigolion a sefydliadau, yn eu plith tystlythyrau gan Leonard Twiston-Davies, W. J. Gruffydd a George M. Ll. Davies; datganiadau gan Iorwerth Peate; a deunydd printiedig.

Bell, H. Idris (Harold Idris), Sir, b. 1879

Llythyrau A-J,

Ymhlith y gohebwyr mae Cynan (1); Cassie Davies (1); T. I. Ellis (3); a G. G. Evans (5).

Cynan, 1895-1970.

Llythyrau at David Bowen, A-H

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau gan Euros Bowen, Hannah Bowen (gwraig gyntaf David Bowen), Lizzie Bowen (ail wraig David Bowen), Rhiannon Bowen (merch David Bowen), Thomas Orchwy Bowen (brawd David Bowen), Ifan ab Owen Edwards, O. M. Edwards, T. I. Ellis, D. Emrys Evans, Wil Ifan, W.R.P. George, R. E. Griffiths, J. Gwyn Griffiths a D. Hopkin.

Edwards, Owen M. (Owen Morgan), 1858-1920

Llythyrau a drafftiau

19 llythyr a 24 drafft, gan fwyaf o erthyglau, a phapurau amrywiol yn cynnwys cyfraniadau oddi wrth Idris Bell, 1930, Dilys Cadwaladr, 1931, M. G. Dawkins, 1939, T. I. Ellis, 1941, ac R. G. Berry, heb ei ddyddio. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys rhestr 'Erthyglau' wedi eu dyddio 1931 a rhwng 1936-1941, ond nid yw rhan helaeth o'r eitemau yn y ffeil wedi eu cynnwys yn y rhestr.

Bell, H. Idris (Harold Idris), Sir, b. 1879

Llythyrau E-I,

Llythyrau, [1940]-[1985], 1993, gan gynnwys rhai oddi wrth H. Meurig Evans, Huw T. [Edwards], Islwyn Ffowc [Elis] (3), T. I. Ellis (2), Meredydd Evans (4), R. Alun Evans, R. E. Griffith (2), W. J. Gruffydd, W. J. Gruffydd, Sir Benfro (2), Hywel Harries, Cledwyn [Hughes], D. G. Lloyd Hughes (2-yr olaf at Eirwen Gwynn, 1993), D. R. Hughes, Gwilym Rees Hughes (7), Mathonwy Hughes (2), T. Rowland Hughes, W. Roger Hughes (2), Isfoel (2), Wil Ifan, Glyn Ifans, Norah Isaac a Dafydd Islwyn.

Evans, H. Meurig (Harold Meurig)

Papurau R. E. Griffith

  • NLW ex 1790.
  • File
  • 1970-1971 and undated

Papurau, 1970-1971 a heb ddyddiad, R. E. Griffith (1911-1975), gan gynnwys teyrngedau i Syr Ifan ab Owen Edwards (1895-1970), Thomas Iorwerth Ellis (1899-1970) a Dr Gwenan Jones (1889-1971) / Papers, 1970-1971 and undated, of R. E. Griffith (1911-1975), including tributes to Sir Ifan ab Owen Edwards (1895-1970), Thomas Iorwerth Ellis (1899-1970) and Dr Gwenan Jones (1889-1971).

Griffith, R. E. (Robert Emrys), 1911-1975

Letters to John Morris,

Includes letters from Barbara Castle, Tam Dalyell, Professor D. J. Llewelfryn Davies, Gwyneth Dunwoody, T. I. Ellis, James Griffiths, Cledwyn Hughes, Ben G. Jones (2), Gwilym R. Jones, D. Elystan Morgan, Peter Shore, George Thomas and Eirene White (3).

Castle, Barbara, 1910-

Letters to Goronwy Roberts

The file contains letters from Gwilym Prys Davies, Mari Ellis (2), T. I. Ellis, Sir Charles Evans, Hugh Gaitskell, Lady Megan Lloyd George, James Griffiths, Loti Rees Hughes, Frank Price Jones, T. W. Jones, D. Tecwyn Lloyd, and Cliff Prothero.

Prys-Davies, Gwilym Prys Davies, Baron, 1923-2017

Letters to Goronwy Roberts

The file contains letters from Clement Attlee (2), Gwilym Prys Davies, T. I. Ellis (2), Gwilym Lloyd-George, D. R. Grenfell, R. E. Griffith, Cledwyn Hughes (Lord Cledwyn of Penrhos), T. W. Jones, John Morris, Thomas Parry (2), Arthur Pearson, Hywel D. Roberts and Tom Nefyn Williams.

Attlee, C. R. (Clement Richard), 1883-1967

Legal precedents; catalogue of deeds,

A volume originally used by J. H. Davies to record some late nineteenth and early twentieth century legal precedents, including an opinion, 3 February [19]05, on the claim for payment of chief rents by freeholders 'in and about' Dinas Mawddwy. Beginning at the end of the volume is a catalogue compiled by Annie J. Ellis, Thomas Iorwerth Ellis and J. H. Davies, c. 1914, of bundles of deeds and documents numbered 1, 2, 4, 5 and 6 (Watkins of Moelcerni, Cardiganshire) and dated 1549-1848 in the Cwrtmawr collection of deeds (now in the National Library of Wales and described in detail in a typewritten catalogue (1956)).

Edward Welchman, XXXIX Articuli Ecclesiae Anglicanae ... [etc.],

An interleaved copy of Edward Welchman, XXXIX Articuli Ecclesiae Anglicanae, textibus sacrae scripturae ... confirmati ..., editio quinta (Oxonii : e Theatro Sheldoniano, 1730). On the blank leaves are written Biblical passages referred to in the margins of the printed work. Loose inside is an abstract [by J. A. Bradney, according to a note in pencil by T. I. Ellis] of the will of John Edwards of Tredonyke, Monmouthshire, clerk, proved 8 January 1657/8 (P.C.C. Wotton 42).

Dr T. I. Ellis,

Letters, 1919-1920, from 'Mair' to T. I. Ellis, an exercise book, [c. 1920], containing Greek and Latin exercises by T. I. Ellis, and papers, 1925-1940, relating to the administration of the Welsh Schoolboys' Camp Movement.

Ellis, T. I. (Thomas Iorwerth), 1899-1970

Cylchgronau yn llyfrgell Cwrtmawr,

A volume containing a list of holdings of Welsh periodicals and some periodicals of Welsh interest in the Cwrtmawr Library. The entries have been compiled largely by J. H. Davies but some of the titles are in the hand of T. I. Ellis.

Results 1 to 20 of 837314