Showing 2 results

Archival description
File Education -- Wales
Advanced search options
Print preview View:

Pamphlets on the Welsh language

The file comprises a publication entitled "The place of Welsh and English in the Schools of Wales; Summary Report by the Central Advisory Council for Education (Wales) = Lle'r Gymraeg a'r Saesneg yn Ysgolion Cymru: Crynodeb o Adroddiad y Cyngor Canol ar Addysg (Cymru), 1953 and a programme for a conference entitled "Y Gymraeg Cyfrwng y Dyfodol" held at the University College of North Wales, Bangor in 1985.

University College of North Wales

Torion papur

Torion papur amrywiol, 1934-1978, y mwyafrif yn cynnwys cyfeiriadau at genedlaetholdeb, addysg Gymraeg, a chrefydd a diwylliant Cymru. Ymddengys mai torion a grynhowyd gan Elizabeth Williams yw'r rhain, ac yn eu plith mae erthyglau ganddi hi a G. J. Williams ar yr iaith Gymraeg. Ceir hefyd nodiadau ar ddiwylliant, crefydd ac iaith, nifer gan ac yn llaw Elizabeth Williams.