Showing 559 results

Archival description
series
Advanced search options
Print preview View:

Ystadegau'r Ysgol Sul

Mae'r gyfres yn cynnwys cyfrifon unffurf Ysgrifennydd yr Ysgol Sul, 1928-1957, a chofnodion rhif a llafur, [1885]-1954 (gyda bylchau). Ceir rhestri athrawon ac aelodau'r dosbarthiadau ac ystadegau'n ymwneud yn bennaf â phresenoldeb ...

Gohebiaeth,

Llythyrau, 1946-[1999], oddi wrth aelodau'r teulu a ffrindiau, ac yn ymwneud â'i waith fel llenor a darlithydd.

Y Cydymaith,

Papurau, 1979-1996, yn bennaf yn ymwneud â pharatoi'r ail argraffiad o'r Cydymaith a gyhoeddwyd yn 1997.

Cymdeithasau,

Mae'r gyfres yn cynnwys papurau yn ymwneud â chymdeithasau'r eglwys, 1897-2000 (gyda bylchau), sef y Gymdeithas Ddirwestol, y Gymdeithas Llên a Chân, Cymdeithas y bobl ifanc, a'r dosbarth wnïo. Maent yn cynnwys cofrestri aelodau, ll...

Ysgol y Plant,

Mae'r gyfres yn cynnwys cyfrifon Ysgrifennydd yr Ysgol Sul, sef rhestri athrawon ac aelodau'r dosbarthiadau ac ystadegau yn cofnodi presenoldeb, nifer yr adnodau, a chyfraniadau yn bennaf.

Addasiadau o weithiau Marion Eames,

Papurau'n ymwneud ag addasiadau radio, llwyfan a theledu o rai o weithiau Marion Eames, 1981-[2007], yn cynnwys I Hela Cnau, 1981; Plentyn Di-gartref, [1985x2007]; Y Ferch Dawel, 1996; ac Y Stafell Ddirgel, 2001. = Papers relating to radio, s...

Gohebiaeth,

Gohebiaeth, 1967-2005, yn cynnwys gohebiaeth gyffredinol, 1967-2005; llythyron teuluol, 1968-1996; a gohebiaeth yn ymwneud ag anghydfod cyfreithiol, 1987. = Correspondence, 1967-2005, comprising general correspondence, 1967-2005; letters from fami...

Llyfrau nodiadau a phapurau ymchwil,

Llyfrau nodiadau a phapurau ymchwil Marion Eames, 1934-[2000], gan gynnwys llyfrau nodiadau ysgol, ymchwil i gefndir hanesyddol ei nofelau, a nodiadau amrywiol eraill. = Notebooks and research papers of Marion Eames, 1934-[2000], including school ...

Papurau personol,

Papurau personol, 1928-2002, yn cynnwys personalia, 1928-2002; cynllun pensaernïol Canolfan Treftadaeth Y Crynwyr, Dolgellau, 1987; a dyddiadur, 2001. = Personal papers, 1928-2002, comprising personalia, 1928-2002; architectural plans for the Quak...

Results 61 to 80 of 559