Showing 1587 results

Archival description
Papurau'r Academi Gymreig / The Welsh Academy Papers,
Print preview View:

Papurau'r Academi Gymreig / The Welsh Academy Papers,

  • GB 0210 ACADGYM
  • Fonds
  • 1958-1998 /

Mae'r casgliad yn cynnwys papurau sy'n adlewyrchu gwahanol weithgareddau'r Academi yn ogystal â gweithgaredd aelodau o staff cyflogedig a swyddogion gwirfoddol y gymdeithas. Mae'n adlewyrchu y trefniant cwbl wirfoddol oedd yn b...

Academi Gymreig

Llawlyfr yr Academi

Mae'r gyfres yn cynnwys sawl drafft o lawlyfr yr Academi ac yn adlewyrchu peth o'r ansicrwydd a fodolai ynglŷn â phwy yn union oedd yn gyfrifol am sefydlu'r Academi, a'r anghytundeb a fu ynglŷn â hyn, rhwng Bobi Jones a rhai o&...

Results 1 to 20 of 1587