Dangos 839832 canlyniad

Disgrifiad archifol
Rhagolwg argraffu Gweld:

9599 canlyniad gyda gwrthrychau digidol Dangos canlyniadau gyda gwrthrychau digidol

The Welsh Book of Remembrance

  • [The Welsh Book of Remembrance]
  • Ffeil
  • 1928.

This volume is bound in morrocan leather and has gold lettering and lines on the boards and spine. The volume is made up of parchment pages sewn on 5 raised cords. The first page contains the Welsh text "ER CÔF" and the signature, "Edward P", of Edward, Prince of Wales (later Edward VIII), and is dated "12 June 1928". The preface contains the following information in gold lettering: "HEREIN ARE RECORDED THE NAMES OF THE MEN AND WOMEN OF WELSH BIRTH AND PARENTAGE AND OF ALL THE MEN BELONGING TO THE REGIMENT OF WALES WHO GAVE THEIR LIVES IN THE WAR OF 1914-1918 A:D: THEY ARE COMMEMORATED BY THEIR FELLOW COUNTRY MEN IN THE MEMORIAL ERECTED NEAR BY." The following is noted at the end of the volume: "The work of Graily Hewitt, B.A., LL.B., of Lincoln's Inn, and his assistants Helen Hinkley, Ida D. Henstock, Florence Capey, and Helen Luker. Finished Mar. 1928. Treyford, Midhurst."

Mecsico

Un amlen wreiddiol ac eitemau rhydd a gasglwyd ynghyd wrth drefnu'r archif o eitemau a gasglwyd gan T. Ifor Rees yn ystod ei gyfnod ym Mecsico, gan gynnwys torion o'r wasg; ysgrifau'n dwyn y teitlau 'Excursion a la presa de Becerra', 'Excursion al parque Nacional de las fuentes brotan tes tlalpan, D. F. Mexico' gan Raúl Lozano Garcia (2 gopi), a 'Resena geologia del Distrito Federal' gan Sefydliad Daeareg, Prifysgol Genedlaethol Mecsico; adroddiad ar weithgarwch y British Community War Charities Committee (Rhagfyr 1945), ynghyd â Bwletin (Hydref 1945); cylchlythyr "El Excursionista: Organ del Club Citlaltepetl" Medi 1948 (Rhifyn 260); a mapiau.

Bathu geiriau a thermau

Papurau a nodiadau yn ymwneud â bathu geiriau a thermau, ynghyd â nodiadau am waith cyfieithu. Ceir rhestrau geiriau a thermau Urdd y Graddedigion / adrannau Prifysgol Cymru ar gyfer amaethyddiaeth; ffiseg, mathemateg a seryddiaeth; a choginio ymhlith y papurau.

Effemera personol

Effemera personol T. Ifor Rees, yn cynnwys trwyddedau teithio (passports); llyfrau cyfeiriadau; tystysgrif aelodaeth The National Geographic Society (1917); tystysgrif diploma oddi wrth Sociedad Geografica Americana Gran Concurso Fotografico (1941); a chalendr ar gyfer 1946 a ddefnyddiwyd fel dyddlyfr ar gyfer mis Mai. Ceir hefyd cywydd gan Dewi Morgan, Aberystwyth ar achlysur priodas T. Ifor Rees ac Elizabeth Phillips (1918).

Meguilath Ester

Sgrôl Federación Sionista De Chile o Meguilath Ester [Llyfr Esther], wedi'i ysgrifennu yn yr Hebraeg a'r Sbaeneg, [1943], ynghyd â llythyr yn cyflwyno'r sgrôl i T. Ifor Rees oddi wrth Natan Bistritzky, Jerwsalem, Hydref 1944.

Breintlythyrau a dogfennau swyddogol

Mae'r bocs yn cynnwys casgliad o Freintlythyrau [Letters patent], tystysgrifau a llythyrau cymeradwyaeth T. Ifor Rees sy'n cwmpasu ei yrfa ddiplomyddol, sy'n cynnwys ei benodiad cyntaf fel Is-gonswl Feneswela yn 1914 hyd at ei benodiad yn Llysgennad yn La Paz yn 1947.

Nodiadau ysgol a phrifysgol

Llyfrau ysgrifennu T. Ifor Rees fel disgybl yn Ysgol Ramadeg Ardwyn, Aberystwyth a myfyriwr yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth, sy'n cynnwys nodiadau ar gyfer Cymraeg, Lladin, Groeg, Hanes, Ffiloleg ac Athroniaeth. Ceir hefyd papurau arholiadau'r Coleg a chopi o restr llwyddiannau arholiadau gradd Prifysgol Cymru am 1908. Graddiodd gydag Anrhydedd yn y Gymraeg yn 1910.

Papurau Timothy Lewis

Un amlen wreiddiol yn cynnwys copïau o weithiau Timothy Lewis (1877-1958), wedi'u llofnodi a'u cyfarch yn bersonol i T. Ifor Rees, gan gynnwys copïau o 'Aberystwyth Revisions'.

'Gwyddor gwlad'

Dwy amlen wreiddiol, un yn dwyn y teitl 'Defnyddiau Gwyddor Gwlad' yn cynnwys nodiadau, llythyrau a drafftiau gan T. Ifor Rees am y felin ddŵr; teipysgrif o 'Problem y ffermwr bychan' gan D. S. Downey, sef trosiad E. T. Griffiths gyda chywiriadau mewn llawysgrifen; copiau o rifynnau 2 a 3 (Ionawr 1962 a Mai 1962) o 'Hafod a Hendre'; llyfryn 'Gwasanaethau Banc y Midland i Ffermwyr' (1960); a rhestr o enwau Lladin, Saesneg a Chymraeg ar gyfer Pteridophyta; a'r amlen arall yn dwyn y teitl 'Gwyddor Gwlad' yn cynnwys drafftiau o 'Y Bugail a'r Coedwigwr' gan Dr Richard Phillips.

'Derborence'

Drafftiau teipysgrif gyda diwygiadau mewn llawysgrif o drosiad Gwenda Thompson a T. Ifor Rees o'r Ffrangeg o'r nofel 'Derborence' o waith C. F. Ramuz, ynghyd â llythyrau yn ymwneud â chyhoeddi'r gwaith.

Canlyniadau 1 i 20 o 839832