Showing 179 results

Archival description
Wales.
Advanced search options
Print preview View:

Iona Trevor Jones Papers,

 • NLW ex 2874 (i & ii)
 • File
 • 1967-2010.

Diaries, 1967-2010, of Iona Trefor Jones (1925-2011), relating mainly to her work with flowers, together with her reminiscences: ‘Cofio’ (in Welsh), and a scrapbook chronicling her contribution to flower festivals held in Chester Cathedral, Bangor Cathedral, Holyhead Parish Church and others.

Jones, Iona Trevor.

Archif sioeau cerdd Cymru,

 • NLW ex 2863.
 • file

Casgliad o sgriptiau a geiriau sioeau cerdd, gwreiddiol ac addasiadau, a berfformiwyd yng Nghymru mewn eisteddfodau cenedlaethol a'r Urdd yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys 'Ffantasmagoria', 'Olifar', 'Streic!', 'Wilco', 'Inc yn y gwaed', 'Hersprê' a 'Y seren ddwyfol'. Aled Lloyd Davies a fu'n gyfrifol am lawer iawn o'r geiriau.

Davies, Aled Lloyd.

Welsh Gypsy Folk-tales,

 • NLW ex 2756.
 • File
 • 1891-1930.

A volume containing offprints and articles relating to Welsh Gypsy folk-tales, mainly from the Journal of the Gypsy Lore Society, collected and edited by John Sampson.

Sampson, John, 1862-1931.

Trade Unions of Wales,

 • NLW ex 2706.
 • File
 • 1970.

Correspondence and papers, 1970, relating to a symposium of trade unions in Wales, assembled together by the donor Dr H. G. Alun Hughes.

Hughes, H. G. A. (Henry Goronwy Alun), 1921-

Two Cycle Pivotal Engine Design,

 • NLW ex 2689.
 • File
 • 2009.

Artist's illustration and key, in colour, of the Davies Two Cycle Pivotal Engine Design.

Papers relating to temperance,

 • NLW ex 2667.
 • File
 • [1926].

Papers relating to temperance, including a circular letter from Aubrey C. Davey, Education Secretary, South Wales Temperance Union, inviting speakers to lecture on the increasing consumption of alcohol; a list of the successful candidates of the temperance knowledge exam at Port Talbot Temperance and Band of Hope Union, 1926, together with a one-act play entitled 'Hit and Run' by K. D. Evans.

Evans, K. D.

Dennis Hoare papers,

 • NLW ex 2659.
 • File
 • 1956-1994.

Papers, 1956-1994, relating to Dennis Hoare (1922-1995) and his involvement with Welsh Rugby as referee and secretary of the North Wales Society of Rugby Union Refererees.

Hoare, Dennis.

War fellings data. Wales,

 • NLW ex 2656.
 • File
 • 1942-1944.

Forms containing silvicultural data from war fellings in Welsh counties recorded in 1942-1944 by the Forestry Commission, together with a summary report.

Rugby memorabilia,

 • NLW ex 2655.
 • File
 • 1924-1955.

A small collection of programmes and tickets for Wales rugby matches against England, Ireland, Scotland and New Zealand, 1924-1955.

Papurau Gweithgor Deddf Newydd yr Iaith Gymraeg,

 • NLW ex 2639.
 • file
 • 1973, 1980-1990.

Papurau, 1973-1990, yn ymwneud â sefydlu gweithgor o dan gadeiryddiaeth yr Athro Dafydd Jenkins, Aberystwyth, i lunio a phwyso am Ddeddf Iaith Gymraeg newydd yn ystod y 1980au. Yr oedd y rhoddwr J. Cyril Hughes a Dr Meredydd Evans yn gweithio fel ysgrifenyddion ar y cyd. Mae'r papurau'n cynnwys cofnodion cyfarfodydd, gohebiaeth a phapurau eraill yn ymwneud â'r gweithgor. = Papers, 1973-1990, relating to establishing a working party chaired by Professor Dafydd Jenkins, Aberystwyth, to press for a new Welsh Language Act in the 1980s. The donor J. Cyril Hughes and Dr Meredydd Evans were joint secretaries. The papers include minutes of meetings, correspondence and other papers relating to the working party.

Hughes, J. Cyril.

Dai Davies papers,

 • NLW ex 2622.
 • File
 • 1968-1985.

Papers, 1968-1985, collated by the former professional footballer Dai Davies (William David Davies) who played in goal between 1969 and 1987, including letters, mainly from the Football Association of Wales, match programmes and his contracts with Wrexham Football Club, 1977 and 1979.

Davies, Dai, 1948-

Y Trwynau Coch,

 • NLW ex 2617.
 • file
 • [1978].

Papurau, [1978], yn ymwneud a'r grŵp pop Cymraeg, Y Trwynau Coch, gan gynnwys cytundeb, 1978, rhwng Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a'r grŵp i berfformio yng nghlwb nos Tito's yng Nghaerdydd a'r amodau, ac ychydig o dorion o'r Cymro yn ymwneud â'r grŵp.

Trwynau Coch (Musical group).

Dogfennau'n ymwneud â mudiad Adfer,

 • NLW ex 2586.
 • file
 • [1970]-[1971].

Tystysgrif y rhoddwr Huw Ceiriog Jones yn dangos ei fod yn berchen ar gyfranddaliadau yng nghwmni Adfer Cyf Ltd, papur ysgrifennu swyddogol yn dangos swyddogion y cwmni, ynghyd â chopi o Femorandwm ac Erthyglau'r cwmni, 9 Medi 1970. = A share certificate in Adfer Cyf Ltd which belonged to the donor Huw Ceiriog Jones, official headed notepaper with names of company officials, together with a copy of the Memorandum and Articles of Association of Adfer Limited, 9 September 1970.

Adfer.

Uncle Allan's bumper song book for delinquent railwaymen,

 • NLW ex 2584.
 • File
 • [1930]-[1960].

A typescript undated copy containing the words for eight songs including 'The wild wild railroad man or the ballad of Richard Hilton, 'Pen Cob races' and 'Blaenau town ride', [1930]-[1960].

Development of opthalmology in St Asaph,

 • NLW ex 2569.
 • File
 • [1984].

A typescript history of the first thirty years of the Department of Ophthalmology (1954-1984), based at H. M. Stanley Hospital, St Asaph, by the donor Edward Lyons, MB ChB DOMS FRCSOphth , and '50 years of NHS opthalmic service in North Wales' by K. P. Chandra.

Lyons, Edward.

Achos Brewer-Spinks,

 • NLW ex 2566.
 • file
 • 1965.

Cyfrol yn cynnwys llythyrau o gefnofaeth yn ymwneud â safiad dau weithiwr ffatri ym Mlaenau Ffestiniog, wedi iddynt golli'u swyddi am siarad Cymraeg yn y gweithle yn 1965, a thorion o'r wasg yn ymwneud â'r achos. Enwyd yr achos ar ôl perchennog y ffatri sef Brewer-Spinks. = A scrapbook containing letters of support following the sacking of two factory workers in 1965 in Blaenau Ffestiniog for speaking Welsh in the workplace, and press cuttings relating to the case. It was named after the owner of the factory, Brewer-Spinks.

Llythyrau oddi wrth Islwyn Ffowc Elis,

 • NLW ex 2560.
 • file
 • 1972.

Llythyrau oddi wrth Islwyn Ffowc Elis at y rhoddwr Huw Ceiriog Jones, 1972, yn ymwneud â threfnu i'w gwmni Gwasg yr Arad Goch argraffu a rhwymo nofel argraffedig y llenor yn seiliedig ar y gyfres deledu Tre-sarn a ddarlledwyd gan y BBC.

Elis, Islwyn Ffowc

Private presses : : with special reference to Wales,

 • NLW ex 2557.
 • File
 • 1937-1938 /

A copy of the publication given to James Ifano Jones by its author William Williams, Keeper of Printed Books at the National Library of Wales, and annotated by the recipient who was a Welsh Librarian at Cardiff City Library.

Williams, William, 1885-1950.

Results 1 to 20 of 179