Showing 559 results

Archival description
series
Advanced search options
Print preview View:

Gwaith anorffenedig - ysgoloriaeth 1989-1990

Mae'r gyfres yn cynnwys dau ddarn o waith anorffenedig, ynghyd â pheth gohebiaeth a rhai nodiadau perthynol, a luniodd Angharad Tomos ar ôl ennill Ysgoloriaeth Awdur, Cyngor Celfyddydau Cymru, i'w galluogi i gymryd chwe mis i ysgrifennu ...

Si hei lwli

Mae'r ffeil yn cynnwys llawysgrif gyntaf y nofel a theipysgrif yn cynnwys newidiadau yn llaw yr awdur, ynghyd â pheth gohebiaeth a rhai nodiadau perthynol yn ymwneud ag ysgrifennu a chyhoeddi'r gwaith a enillodd Fedal Ryddiaith, Eisteddf...

Titrwm

Mae'r gyfres hon yn cynnwys llawysgrifau, teipysgrifau, nodiadau a pheth gohebiaeth berthynol, 1992-1994, yn ymwneud ag ysgrifennu a chyhoeddi Titrwm (1994), a gyflwynwyd i gystadleuaeth Medal Ryddiaith, Eisteddfod Genedlaethol Llanelwedd, 1993.

Wele'n gwawrio

Mae'r gyfres yn cynnwys llawysgrifau, teipysgrifau a nodiadau, 1996-1997, yn ymwneud ag ysgrifennu Wele'n gwawrio (1997), a enillodd Fedal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol y Bala, 1997, i Angharad Tomos.

Cofnodion ariannol,

Cofnodion ariannol yn cynnwys cyfraniadau chwarterol, 1860; cyfraniadau tuag at y Weinidogaeth, 1923-1970; y cyfarfodydd blynyddol (Y Pasg), 1918-1967; llyfr banc cynilo, 1925-1931; derbyniadau a thaliadau, 1909-1916; llyfr y Trysorydd, 1917-1931;...

Adeilad ac eiddo,

Llawysgrifau gyda manylion adeiladu'r capel a chynlluniau o welliannau i'r capel ac ar gyfer Mans newydd, 1837x[1908], ynghyd â phapurau'n ymwneud â'r capel a'r tŷ capel, 1999-2004.

Results 41 to 60 of 559