Showing 567 results

Archival description
series
Print preview View:

Cyfrifon amrywiol,

Llyfrau'r eisteddleoedd, 1864-1902, 1873-1934; 'Llyfr had yr Eglwys', 1902-1913; llyfrau casgliad y goleuni (pennau teuluoedd), 1907-1931; a llyfr casgliad y goleuni (ieuenctid), 1940-1978.

Papurau amrywiol,

Papurau amrywiol, 1967-2007, yn cynnwys anerchiadau Zonia M. Bowen, 1967-1974; papurau'n ymwneud ag ymddiswyddiad Zonia M. Bowen o'r Mudiad, 1965-2007; a chrynodebau o hanes sefydlu'r Mudiad, 1975-2004.

Torion o'r wasg,

Llyfrau lloffion, wedi eu creu gan Zonia M. Bowen, yn cynnwys torion o'r wasg, 1967-2007, yn ymwneud â hanes Merched y Wawr o'r flwyddyn ei sefydlwyd yn 1967 hyd at ymddiswyddiad Zonia M. Bowen o'r Mudiad yn 1975. Hefyd, ceir rhai erthyglau yn sôn am ddathliadau penblwydd cangen y Parc yn 2007.

Papurau gweinyddol,

Papurau gweinyddol Merched y Wawr, 1965-1975, yn cynnwys papurau'n ymwneud â Sefydliad y Merched Y Parc a sefydlu Merched y Wawr, 1965-1967; cyfarwyddiadau ar sut i ddechrau cangen o'r Mudiad, 1967-1975; cofnodion y Cyngor Cenedlaethol, 1967-1975; cofnodion y Pwyllgor Gwaith, 1969-1975; copi o'r Cyfansoddiad, 1969; papurau'n ymwneud ag ethol swyddogion cenedlaethol, 1971-1973; a rhestri o ganghennau, 1975.

Gohebiaeth gyffredinol,

Gohebiaeth gyffredinol, 1967-1977, rhwng Zonia M. Bowen, fel Ysgrifennydd Cenedlaethol, 1967-1970, Llywydd Anrhydeddus, 1972-1975, a golygydd y Wawr, 1968-1975, a chorfforaethau, mudiadau ac unigolion amrywiol yn ymwneud â Merched y Wawr a'i sefydliad. Ceir rhestrau o gynnwys rhai o'r ffeiliau, a baratowyd gan Zonia M. Bowen, o fewn y ffeiliau perthnasol.

Llythyrau'n ymwneud â'r canghennau,

Llythyrau'n ymwneud â changhennau Merched y Wawr ledled Cymru, 1967-1975, gan gynnwys yn bennaf llythyrau at Zonia M. Bowen fel Ysgrifennydd Cenedlaethol, 1967-1970, Llywydd Anrhydeddus, 1972-1975, a golygydd y Wawr, 1968-1975, ynghylch sefydlu canghennau newydd a materion gweinyddol amrywiol; ynghyd â llythyrau gan y swyddogion cenedlaethol. Ceir llythyrau hefyd yn adrodd hanes y canghennau a'r gweithgareddau a drefnwyd ganddynt. Ceir rhestrau o gynnwys y ffeiliau, a grëwyd gan Zonia M. Bowen, o fewn y ffeiliau.

T. J. Morgan

Llythyrau a drafftiau a anfonwyd at T. J. Morgan tra bu'n golygu'r Llenor, 1946-1955; nodyn gan Prys Morgan, 1987; llythyr at W. J. Gruffydd, 1936; cerddi gan R. Williams Parry, 1937, a phapurau yn ymwneud ag erthygl Prys Morgan arnynt, 1967, 1971-1972; drafft o 'Cymraeg Llafar Safonol', c. 1962; Copïau o Caneuon y Canor, heb ei ddyddio, a Yn Mlaen yw Arwyddair y Byd, 1893, gyda llythyr, 1962; papurau yn ymwneud â Richard Williams (Gwydderig), heb eu dyddio, a llythyr, 1975.

Results 1 to 20 of 567