Print preview Close

Showing 56108 results

Archival description
Welsh
Advanced search options
Print preview View:

Papurau

Papurau, gan gynnwys gohebiaeth, 2006-2012, papurau cyfarfodydd cyngor y gymdeithas ('pwyllgor' ers 2014), 1997-2014 (2010-2014 yn bennaf), copïau o 'Llygad y ffynnon', rhifau 21, 28-29, 31 a 34-35 (2006-2013), ac adroddiad ar ...

Gohebiaeth

Llythyrau ac ebyst, yn cynnwys gohebiaeth gyda pherchnogion a rheolwyr tir, darparwyr grantiau, a chynghorau cymuned. Hefyd nodiadau ymchwil, dyfyniadau a llungopïau o nifer o ffynhonnau unigol, yn eu plith Ffynnon Ddyfnog, p. Llanrhaeadr, Ffynnon...

Gohebiaeth

Llythyrau ac ebyst, yn cynnwys gohebiaeth gydag aelodau, gohebwyr lleol, cymdeithasau a sefydliadau (yn gynnwys y Comisiwn Elusennau, Eisteddfod Môn 1999, Wellsprings Fellowship, Sacred Land Project a Chymdeithas Edward Llwyd), cynghorau cymuned a...

Nodiadau ar ffynhonnau

Nodiadau llawysgrif, llungopïau ac allbrintiau yn ymwneud â nifer o ffynhonnau unigol, yn cynnwys Ffynnon Bryn Fendigaid, p. Aberffraw, ffynhonnau Llandrindod, Ffynnon Cegin Arthur, p. Llanddeiniolen, Ffynnon Gwynwy, p. Llangelynnin, Ffynnon Geinw...

Nodiadau ar ffynhonnau

Nodiadau ysgrifenedig, lluniadau technegol, llythyrau, llungopïau ac allbrintiau yn ymwneud â gwahanol ffynhonnau, gan gynnwys Ffair Capel Ffynnon, p. Cefn, Ffynnon Dydecho, p. Cemais, Ffynnon Deilo, p. Llandeilo Llwydiarth, Ffynnon Tudno, p. Llan...

Ffynnon Beuno a ffynhonnau eraill

Cyfeiriadau, torion papur newydd, lluniau, ebyst a llythyrau yn ymwneud â sawl ffynnon, yn enwedig Ffynnon Beuno, p. Clynnog, ond hefyd yn cynnwys Ffynnon Armon, p. Capel Garmon, Ffynnon Elan, p. Dolwyddelan, Ffynnon Bedr, p. Llanbedrycennin, Ffyn...

Nodiadau ar ffynhonnau

Adroddiadau, cyfeiriadau, darluniau a ffotograffau o amryw ffynhonnau, yn cynnwys Ffynnon Fair, p. Aberdaron, Ffynnon Beuno, p. Clynnog Fawr, ffynhonnau Llandrindod, ffynhonnau'r Gogarth, p. Llandudno, Capel Ffynnon Fair, p. Llanelwy, Ffynnon...

Nodiadau ar ffynhonnau

Cyfeiriadau, torion papur newydd, lluniau, ebyst a llythyrau yn ymwneud ag amryw ffynnon, yn cynnwys Ffynnon Bedr, p. Llanbedrycennin, Ffynnon Eilian, p. Llaneilian, Ffynnon Elli, p. Llanelli, Capel Ffynnon Fair, p. Llanelwy, Ffynnon Cadfan, p. Ll...

Papurau Cymdeithas Ffynhonnau Cymru

  • GB 0210 CYMFFYN
  • Fonds
  • 1982-2014

Papurau'r gymdeithas, a nodiadau ac ymchwil yn ymwneud â ffynhonnau unigol, eu hanesion a'u cyflwr presennol, a'u llên.

Cymdeithas Ffynhonnau Cymru

Archif Dolen Cymru

  • GB 0210 DOLMRU
  • Fonds
  • 1980-2015

Deunydd yn ymwneud â Dolen Cymru a'i gweithgareddau yng Nghymru a Lesotho.Mae llawer o'r allbrintiau o ohebiaeth, adroddiadau ac ati yn cael eu hargraffu ar gefnau papurau sy'n adlewyrchu diddordebau eraill Carl a Dorothi Clowes, ga...

Dolen Cymru

Papurau pwyllgor

Agendâu, addrodiadau, cofnodion a phapurau cysylltiedig yn ymwneud â phwyllgorau Dolen Cymru, sef y pwyllgor rheoli, y pwyllgor llywio, y pwyllgor iechyd, yr is-bwyllgor eglwysi a'r CCB.

Papurau pwyllgor

Agendâu, addrodiadau, cofnodion a phapurau cysylltiedig, gan gynnwys adroddiad ar y drydedd "Trafodaeth ar gyfraniad Cymru" ar faes Eisteddfod Llangefni, Awst 1983, a benododd "Pwyllgor llywio er gefeillio Cymru gyda gwlad lleiaf da...

Papurau pwyllgor

Cofnodion a phapurau cysylltiedig y pwyllgor rheoli, y pwyllgor llywio, y pwyllgor iechyd a'r CCB.

Papurau pwyllgor

Agendâu, adroddiadau, cofnodion a phapurau cysylltiedig, gan gynnwys cyfrifon blynyddol 1993/94, 1994/95 a 1997/98.

Papurau pwyllgor

Agendâu, adroddiadau, cofnodion a phapurau cysylltiedig, gan gynnwys cyfrifon blynyddol 2003/04 and 2004/05.

Papurau pwyllgor

Agendâu, adroddiadau, cofnodion a phapurau cysylltiedig, gan gynnwys cyfrifon blynyddol 2005/06, 2006/07, 2007/08 a 2008/09.

Papurau pwyllgor

Agendâu, adroddiadau, cofnodion a phapurau cysylltiedig cyfarfodydd ymddiriedolwyr a phwyllgorau gweithredol a phwyllgorau iechyd, gan gynnwys cyfrifon blynyddol ar gyfer 2009/10, 2010/11, 2012/13 a 2014/15.

Papurau pwyllgor

Cofnodion a phapurau cysylltiedig y pwyllgor rheoli, y pwyllgor llywio, y pwyllgor iechyd a'r CCB.

Results 1 to 20 of 56108