Dangos 837314 canlyniad

Disgrifiad archifol
Rhagolwg argraffu Gweld:

6103 canlyniad gyda gwrthrychau digidol Dangos canlyniadau gyda gwrthrychau digidol

North Wales pedigrees

A volume of pedigrees of North Wales families labelled Taicroesion MSS, with additions and corrections by Thomas Williams, Bryn, Beaumaris and his nephew, John Williams.

Williams, Thomas, Beaumaris

Taicroesion pedigrees

Taicroesion pedigrees: 'Copied by Thomas Parry of Penygroes from a copy of the M.S.S. [by John Ellis, Taicroesion], the latter belonging in 1904 to R. D. Williams'.

Parry, Thomas, of Penygroes

Letter from Manikchand,

I have just received a consignment of sweet oranges and grape fruits from my orchards which I would like to share with you. I am, therefore, sending two crates as a present for you. I hope you will enjoy these. Meanwhile, Mahadev Ram is coming to see you. I will appreciate if you could pay attention to his request.

Manikchand.

Taicroesion manuscript

A transcript, made in 1832, of the collection of pedigrees compiled by John Ellis of Taicroesion about 1723, with additions and corrections. The Taicroesion collection ends on p. 289, and the remainder of the volume consists of pedigrees taken from different sources, including some based on information given by W. W. E. Wynne of Peniarth.

Shelter Cymru Archive

  • GB 0210 SHLTRCMRU
  • Fonds
  • 1981-2015

Archives of Shelter Cymru, ca. 1981-2015, reflecting the work of the organisation in campaigning, researching and advocacy around issues related to homelessness and housing. The archive contains a number of publications as well as item such as banners, t-shirts and badges.

Shelter Cymru (Organisation)

Cofnodion Cwmni'r Llan a'r Wasg Eglwysig Gymreig Cyf.

  • GB 0210 CWMLAN
  • Fonds
  • 1923-1960

Memorandwm ac Erthyglau'r Cwmni, 1923; cofnodion a phapurau gweinyddol eraill,1923-1960; papurau ariannol, 1946-1960; llyfrau llythyrau a gohebiaeth, 1945-1960; papurau personol a gohebiaeth T.I.Ellis,1944-1960; papurau personol J. Griffith Jones, Caernarfon, 1947-1953; a phapurau yn ymwneud â materion yr Eglwys yng Nghymru. = Memorandum and Articles of Association, 1923; minutes and other administrative papers, 1923-1960; financial papers, 1946-1960; letter books and correspondence, 1945-1960; personal papers and correspondence of T. I. Ellis, 1944-1960; personal papers of J. Griffith Jones, Caernarfon, 1947-1953; and papers relating to Church in Wales matters, 1944-1956.

Llan and Welsh Church Press Company.

Llythyrau A-J,

Ymhlith y gohebwyr mae Cynan (1); Cassie Davies (1); T. I. Ellis (3); a G. G. Evans (5).

Cynan, 1895-1970.

Llythyrau A-F,

Ymhlith y gohebwyr mae Euros Bowen (1); Aneirin Talfan Davies (3); Bryan Martin Davies (1); Cassie Davies (1); Jennie Eirian Davies (1); Pennar Davies (1); Islwyn Ffowc Elis (13); T. I. Ellis (3); George Ewart Evans (2); G. G. Evans (1); Gwynfor Evans (1); Meredydd Evans (7); ac Idris Foster (1).

Bowen, Euros.

Llythyrau E-I,

Llythyrau, [1940]-[1985], 1993, gan gynnwys rhai oddi wrth H. Meurig Evans, Huw T. [Edwards], Islwyn Ffowc [Elis] (3), T. I. Ellis (2), Meredydd Evans (4), R. Alun Evans, R. E. Griffith (2), W. J. Gruffydd, W. J. Gruffydd, Sir Benfro (2), Hywel Harries, Cledwyn [Hughes], D. G. Lloyd Hughes (2-yr olaf at Eirwen Gwynn, 1993), D. R. Hughes, Gwilym Rees Hughes (7), Mathonwy Hughes (2), T. Rowland Hughes, W. Roger Hughes (2), Isfoel (2), Wil Ifan, Glyn Ifans, Norah Isaac a Dafydd Islwyn.

Evans, H. Meurig (Harold Meurig)

Llythyrau E-I

Mae'r ffeil hon yn cynnwys llythyrau oddi wrth Ifan ab Owen Edwards (3), Mari Ellis (npounde Headley) (1), T. I. Ellis (1), A. W. Wade-Evans (2), Idris Foster (1), William Gibson (Arglwydd Ashbourne) (1), W. J. Gruffydd (2), Roparz Hemon (1), Loeiz Herrieu (1), a T. Rowland Hughes (2).

Eames, William, 1874-1958

Llythyrau E (Eckley-Ellis)

Llythyrau, 1918-1969, gan gynnwys rhai oddi wrth Alun R. Edwards (5), D. Miall Edwards (1), Emyr Edwards (1), Huw Lloyd Edwards (1), Huw T. Edwards (10), Ifan ab Owen Edwards (5), Meredydd Edwards (1), Raymond Edwards (5), T. Charles Edwards (2), Islwyn Ffowc Elis (29) a 'Tom' [T. I. Ellis] (5).

Edwards, Alun R. (Alun Roderick), 1919-1986

Llythyrau D-F

Llythyrau oddi wrth Alun Oldfield Davies, Clement Davies, Ellis Davies, Pennar Davies, Rhys J. Davies, W. Anthony Davies, W. D. Davies, P[aul] Diverres, T. I. Ellis, Arthur Evans, Emrys Evans, Gwynfor Evans, Robert Evans, Cybi, Alun Oldfield Davies a Maxwell Fraser, 1934-1964.

Davies, Clement, 1884-1962

Llythyrau at David Bowen, A-H

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau gan Euros Bowen, Hannah Bowen (gwraig gyntaf David Bowen), Lizzie Bowen (ail wraig David Bowen), Rhiannon Bowen (merch David Bowen), Thomas Orchwy Bowen (brawd David Bowen), Ifan ab Owen Edwards, O. M. Edwards, T. I. Ellis, D. Emrys Evans, Wil Ifan, W.R.P. George, R. E. Griffiths, J. Gwyn Griffiths a D. Hopkin.

Edwards, Owen M. (Owen Morgan), 1858-1920

Llythyrau amrywiol: 1924-1974

Llythyrau amrywiol, 1924-1974, gan gynnwys rhai oddi wrth Huw T. Edwards (4); Ralph Edwards (3); T. I. Ellis (2); Sigurd Erixon (2); Beriah Gwynfe Evans (6); D. Emrys Evans (2); D. Tecwyn Evans (4); E. Lewis Evans (18); George Eyre Evans; Gwynfor Evans (2); Ifor Leslie Evans (5); a Robert Evans.

Llythyrau a drafftiau

12 o lythyrau ac 11 drafft o erthyglau a cherddi a anfonwyd at T. J. Morgan ar gyfer eu cyhoeddi yn Y Llenor, yn cynnwys cyfraniadau gan Idris Bell, 1949, R. T. Jenkins, 1947, Frank Price Jones, 1949, Mathonwy Hughes, 1946, J. Lloyd-Jones, 1951, T. I. Ellis, 1941, J. Eirian Davies, 1945, a Glyn Tegai Hughes, 1945. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys llythyr at W. J. Gruffydd, 1936, a nodyn gan Prys Morgan, 1987.

Bell, H. Idris (Harold Idris), Sir, b. 1879

Llythyrau a drafftiau

44 llythyr a drafftiau o 58 cerdd, 5 erthygl, 3 ysgrif, 2 stori fer ac un drama, 1925-1944, yn cynnwys cyfraniadau gan T. Rowland Hughes, 1942, R. T. Jenkins, 1943, D. Miall Edwards, 1935, G. J. Roberts, 1944, B. T. Hopkins, 1927, H. Meurig Evans, 1936, H. D. Lewis, 1936, L. Haydn Lewis, 1938, Meurig Walters, 1938, Waldo Williams, 1939, T. I. Ellis, 1940, J. T. Jones, 1938, D. Tecwyn Lloyd, 1940, T. E. Nicholas, 1941, Alun T. Lewis, 1941, D. Jacob Davies, 1941, J. M. Edwards, 1940, E. Tegla Davies, 1925. Mae'r ffeil yn cynnwys hefyd restr 'Barddoniaeth' rhwng 1927 ac 1941, ond ni restrir rhan helaeth o'r ffeil ynddo.

Hughes, Thomas Rowland

Llythyrau a drafftiau

19 llythyr a 24 drafft, gan fwyaf o erthyglau, a phapurau amrywiol yn cynnwys cyfraniadau oddi wrth Idris Bell, 1930, Dilys Cadwaladr, 1931, M. G. Dawkins, 1939, T. I. Ellis, 1941, ac R. G. Berry, heb ei ddyddio. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys rhestr 'Erthyglau' wedi eu dyddio 1931 a rhwng 1936-1941, ond nid yw rhan helaeth o'r eitemau yn y ffeil wedi eu cynnwys yn y rhestr.

Bell, H. Idris (Harold Idris), Sir, b. 1879

Achos 1941

Gohebiaeth, 1939-1942, yn ymwneud ag achos Iorwerth Peate yn wrthwynebydd cydwybodol, yn cynnwys llythyrau gan Idris Bell (8); E. N. Bennett (2); Henry Bird; E. G. Bowen; Aneirin Talfan Davies (7); Clement Davies (llythyr at Robert Evans, Llanbrynmair); George M. Ll. Davies (9); Ithel Davies; Leonard Twiston Davies (17); Pennar Davies; Walter Dowding (3); Ifan ab Owen Edwards; T. I. Ellis (7); D. Owen Evans (9); Gwynfor Evans (2); Robert Evans, Llanbrynmair (5, ynghyd â dau lythyr ato gan Clement Davies); H. J. Fleure (10); R. L. Gapper; David Lloyd George; William George (3); Charles Green (3); Ll. Wyn Griffith (7); J. Gwyn Griffiths; Jim Griffiths (6); W. J. Gruffydd; W. F. Grimes (3); I. D. Hooson; D. R. Hughes (3); J. G. Moelwyn Hughes (4); Ronw Moelwyn Hughes (8, yn eu plith mae dau lythyr at 'Mr Jones'); Harold A. Hyde (3); Norah Isaac; R. T. Jenkins (3); William John (3); E. K. Jones (5, ynghyd â thorion o'r wasg yn trafod yr achos); E. P. Jones (19, yn eu plith mae llythyrau gan Jim Griffiths a John Harries (Irlwyn)); Frank Price Jones (4); Gwilym R. Jones; T. Gwynn Jones (3); David Lewis (8); Elena Puw Morgan; Herbert Morgan (2); John Morgan (2); Frank Murphy (2); J. Middleton Murry (2); T. E. Nicholas (10); R. G. Owen (4); R. Williams Parry; Tom Parry (8); T. K. Penniman (28); D. O. Roberts (4); Evan Roberts (10); Hywel D. Roberts; R. U. Sayce (2); Alf Sommerfelt (2); Ben Bowen Thomas (5); Herbert M. Vaughan (2); D. J. Williams (4); Ifor Williams (3); J. L. C. Cecil-Williams (9); a Morris T. Williams. -- Yn ogystal, mae'r ffeil yn cynnwys papurau amrywiol yn ymwneud â'r achos yn cynnwys llythyrau gan Cyril Fox (20); cefnogaeth i achos Iorwerth Peate gan amryw unigolion a sefydliadau, yn eu plith tystlythyrau gan Leonard Twiston-Davies, W. J. Gruffydd a George M. Ll. Davies; datganiadau gan Iorwerth Peate; a deunydd printiedig.

Bell, H. Idris (Harold Idris), Sir, b. 1879

Papurau Undeb Cymru Fydd

  • GB 0210 UNDYDD
  • Fonds
  • 1938-1991

Papurau Undeb Cymru Fydd, yn cynnwys cofnodion, 1939-1966, gohebiaeth, 1944-1955, a chofnodion eraill y Cyngor, 1945-1963; papurau'n ymwneud â Phwyllgor Amddiffyn Diwylliant Cymru a ffurfio Undeb Cymru Fydd, 1939-1942; cofnodion a phapurau'r Pwyllgor Gwaith, 1943-1969; cofnodion ariannol, 1939-1970, yn cynnwys papurau'r Pwyllgor Ariannol, 1957-1966; cofnodion yn ymwneud â Phwyllgor Cronfeydd Deddf yr Eglwys yng Nghymru, 1953-1970; papurau'n ymwneud â'r Pwyllgor Llyfrau a chyhoeddiadau gan gynnwys Yr Athro a' calendr, 1944-1970; papurau Pwyllgor y Merched a Llythyr Ceridwen, 1955-1969; cofnodion amrywiol ganghenau, 1940-1956; papurau'n ymwneud â'r cynadleddau blynyddol, 1939-1964; papurau a gohebiaeth gyffredinol o'r brif swyddfa, 1941-1970; papurau, 1942-1948, a chofnodion, 1943-1947, Cyd Bwyllgor Undeb Cymru Fydd a'r Eglwysi; torion o'r wasg, 1939-1952; atebion i holiadur 'Ymchwil Undeb Cymru Fydd i Gyflwr Bywyd Cymdeithasol Cymru', 1943; papurau'n ymwneud ag ymgyrch Senedd i Gymru, 1950-1957; papurau'n ymwneud â materion ynglŷn â'r cyfryngau ac ymgyrchoedd, 1945-1963; papurau ynglŷn â'r iaith Gymraeg, yn enwedig mewn perthynas ag addysg, 1947-1964; papurau'r Pwyllgor Addysg, 1944-1963; papurau'n ymwneud ag Eisteddfodau Cenedlaethol, 1947-1968; papurau'n ymwneud â meddiannu tir gan y llywodraeth (Mynydd Epynt, Tryweryn, a thiroedd eraill) ac ynghylch dŵr, 1940-1958; copïau o Cofion Cymru, 1941-1946; copi llawysgrif y gyfrol Undeb Cymru Fydd 1939-1960 (1960) gan T. I. Ellis; a llythyrau at Ymddiriedolaeth Undeb Cymru Fydd. = Papers of Undeb Cymru Fydd, including minutes, 1939-1966, correspondence, 1944-1955, and other records, 1945-1963, of the Council; papers relating to Pwyllgor Amddiffyn Diwylliant Cymru and the formation of Undeb Cymru Fydd, 1939-1942; minutes and papers of the Executive Committee, 1943-1969; financial records, 1939-1970, including papers of the Financial Committee, 1957-1966; records relating to the Welsh Church Act Funds Committee, 1953-1970; papers relating to the Books Committee and publications including Yr Athro and the calendar, 1944-1970; papers of the Women's Committee and Llythyr Ceridwen, 1955-1969; records of various branches, 1940-1956; papers relating to the annual conferences, 1939-1964; general papers and correspondence from the main office, 1941-1970; papers, 1942-1948, and minutes, 1943-1947, of the Joint Committee of Undeb Cymru Fydd and the Churches; press cuttings, 1939-1952; replies to the questionnaire 'Ymchwil Undeb Cymru Fydd i Gyflwr Bywyd Cymdeithasol Cymru' (Survey of the condition of social life in Wales), 1943; papers relating to the Parliament for Wales campaign, 1950-1957; papers relating to media issues and campaigns, 1945-1963; papers concerning the Welsh language, particularly in relation to education, 1947-1964; papers of the Education Committee, 1944-1963; papers relating to the National Eisteddfodau, 1947-1968; papers relating to government requisition of land (Mynydd Epynt, Tryweryn, and other land) and water issues, 1940-1958; copies of Cofion Cymru, 1941-1946; manuscript of the volume Undeb Cymru Fydd 1939-1960 (1960) by T. I. Ellis; and letters to the Undeb Cymru Fydd Trust, 1967-1991.

Undeb Cymru Fydd.

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/includes letters from: Dr D. J. Davies (2); E. Curig Davies; Ithel Davies; John Eirian Davies (2); T. Eirug Davies (2); T. I. Ellis (9); Huw Ethall; Rev. E. Lewis Evans; R. E. Griffith (2); Moses Griffith (2); J. Gwyn Griffiths (4); James Griffiths; Kate Bosse Griffiths (2); T. Elwyn Griffiths; A. O. H. Jarman; Parch./Rev. Fred Jones, Talybont; Saunders Lewis (2); D. Myrddin Lloyd; D. Eirwyn Morgan; Rev. J. Dynallt Owen (2); Robert Williams Parry; Iorwerth C. Peate; Mati Rees (5); Beti Rhys; E. Prosser Rhys; Keidrych Rhys (5); Gomer M. Roberts (2); J. Oliver Stephens; Ceinwen H. Thomas; Morris T. Williams (3); W. Nantlais Williams.

Davies, D. J. (David James), 1893-1956

Canlyniadau 1 i 20 o 837314