Showing 14950 results

Archival description
Only top-level descriptions
Print preview View:

Behrens MSS

 • GB 0210 MSBEHRENS
 • Fonds
 • 1814-1904

Manuscripts, deeds, documents, manuscript maps and plans, and printed matter, 1814-1904, relating to David Davies and other members of the Davies family of Llwyn, Cardiganshire, and of Ffrwd-fâl (Froodvale) and Rhosybedw, Carmarthenshire.

Davies, David, 1793-1864

Rowland Williams (Hwfa Môn): Arwrgerdd Owain Glyndŵr (original manuscript)

 • NLW MS 6140E
 • File
 • 19 cent.

The original manuscript of the poem on Owain Glyndŵr (1354?-1416?) which won for Rowland Williams (Hwfa Môn) (1823-1905) the gold medal at the Carmarthen National Eisteddfod, 1867.

Hwfa Môn, 1823-1905 Poem on Owain Glyndŵr, original manuscript, NLW MS 6140E

Cyfreithiau Hywel Dda,

 • NLW MS 22862C.
 • File
 • 1800-1801

A volume, 1800-1801, in the hand of Hugh Maurice (1775-1825) containing the laws of Hywel Dda in the Demetian Code, copied from Cardiff MS 2.7 (a copy of BL Cotton MS Titus D ix), together with an extract relating to Hywel Dda from the Myvyrian Ar...

Maurice, Hugh, 1775-1825.

Wynn (of Gwydir) Papers,

 • GB 0210 GWYDIR
 • Fonds
 • 1515-[c. 1684] /

Personal papers and especially papers relating to the public offices of members of the Wynn family of Gwydir, Caernarfonshire. These include letters and orders from the Privy Council and from Thomas Gerard, Ralph Eure, William, earl of Northampton...

Wynn family, of Gwydir

Augustus John Papers

 • GB 0210 MSAUGJOHN
 • Fonds
 • [1880s]-1980

Papers, [1880s]-1980, of or relating to the artist Augustus John comprising letters from Augustus John to miscellaneous recipients, including over eight hundred and forty letters to his second wife Dorelia McNeill; letters to Augustus John from fa...

John, Augustus, 1878-1961

Cofnodion Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn

 • GB 0210 NANTGWRTH
 • Fonds
 • [1974]-[2010]

Gohebiaeth a phapurau, 1891; 1972-2015, yn ymwneud â sefydliad a gweithgareddau Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn, a datblygiad a gweithgareddau Canolfan Iaith Genedlaethol Nant Gwrtheyrn. Mae’r casgliad yn cynnwys gohebiaeth yr Ymddiriedolwyr, cyfre...

Nant Gwrtheyrn National Language Centre

Dyddiadur

 • NLW MS 22070B.
 • File
 • 1756-1909

The diary, 1756-1760, of John Thomas, Tre-main, co. Cardigan, a teacher at Griffith Jones's Circulating Schools, recording his spiritual pilgrimage and including an account of his conversion experience in 1757 (ff. 33-5) as well as his soul-s...

Thomas, John, 1733-1784.

Cywyddau,

 • NLW MS 16130D.
 • File
 • 1958

Copi ffotostat, 1958, o lawysgrif yng nghasgliad teulu Cotton, Combermere (ZCR 74/190), yn archifdy swydd Caer, yn cynnwys cywyddau a ysgrifennwyd mewn sawl llaw ar ddiwedd yr unfed ganrif-ar-bymtheg. = A photostat facsimile, 1958, of a manuscript...

Barddoniaeth Gymraeg

 • NLW MS 16251B.
 • File
 • [1730x1790]

Cyfrol yn cynnwys barddoniaeth Gymraeg a chynghorion meddygol a ddangoswyd, yn ôl nodyn (f. 63 verso) gan John Jones (Jac Glanygors), i John Edwards (Siôn Ceiriog) yn Llundain, 11 Gorffennaf 1790. = A volume containing poetry in Welsh and medical ...

Barddoniaeth

 • NLW MS 5245B
 • File
 • [20 cent.]

A photostat facsimile of a St. Asaph Cathedral Library manuscript containing 'cywyddau' by Gruffudd Hiraethog, Wiliam Llyn, Tudur Aled, Hywel Cilan, Guto'r Glyn, Deio ab Ieuan Du, Huw Arwystli, and Owain Gwynedd.

Gruffudd Hiraethog, -1564 Poetry by, facsimile of, NLW MS 5245B

Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym

 • NLW MS 24070C
 • File
 • 1863

Adysgrif, 1863, yn bennaf yn llaw D[aniel] L[ewis] Moses, gynt o Lanbedr Pont Steffan, o'r gyfrol Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym, gol. gan Owen Jones a William Owen (Llundain, 1789). = Transcript, 1863, mainly in the hand of D[aniel] L[ewis] M...

Moses, D. L. (Daniel Lewis), 1822-1893

'John Davies Pentrevidoc His Book'

 • NLW MS 5369B
 • File
 • [18 cent.]

A miscellany compiled partly in his eighty-fifth year (1760) by John Davies or David of Pentre Vidoc (or Foelas) and containing eleven psalms in 'cywydd' metre by Sion Tudur, 'cywyddau' by Humphrey Thomas ('Bardd yr Ennig&...

Davies, John, fl. 1744-1745 Miscellany compiled by, NLW MS 5369B

Lewis Johnes' Book,

 • NLW MS 23985A.
 • File
 • [13 cent.], [16 cent., first ¼]-[17 cent., first ¼].

An imperfect copy, lacking title-page, and all following f. cxxxvi, of an unidentified early sixteenth-century printed edition of the Latin Decretales of Gregory IX. The text ends at the beginning of c. 1, X, De fideiussoribus, III, 22. Preceding ...

Barddoniaeth,

 • NLW MS 593E.
 • File
 • [17 cent.]-[18 cent.].

'Cywyddau' and 'englynion' by Ellis Rowland, Syr Dafydd Trefor, Thomas Prys, John Davies, Siôn Tudur, Edward Morus, Rowland Price, Wiliam Phylip, Gruffudd Prys, Owen Gruffydd, Dafydd ap Gwilym, Cadwaladr Cesel, John Roger, Huw ...

Prys, Thomas, 1564?-1634

Copi o waith Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, &c.

 • NLW MS 5931A
 • File
 • [18 cent.]

A transcript of the 'flyting' poems of Edmwnd Prys (1543/4-1623) and Wiliam Cynwal (d. 1587/8), with anonymous englynion, a copy of a cywydd by Rhys Goch Eryri (fl. early 15 cent.), and a fragment of an elegy by Stephen Philips upon the ...

Prys, Edmund, 1544-1623

Llawysgrif Christ Church 184 (copi): Rhan 2

 • NLW MS 6496C
 • File
 • [20 cent.]

The second part of a photostat facsimile, bound for convenience in two volumes (see also NLW MS 6495C), of Christ Church (Oxford) MS 184, a manuscript written in various hands of the 16th and 17th centuries. The original portion was written by Wil...

Cynwal, Wiliam, -1587 or 1588

Llawysgrif Christ Church 184 (copi): Rhan 1

 • NLW MS 6495C
 • File
 • [20 cent.]

The first part of a photostat facsimile, bound for convenience in two volumes (see also NLW MS 6496C), of Christ Church (Oxford) MS 184, a manuscript written in various hands of the 16th and 17th centuries. The original portion was written by Will...

Cynwal, Wiliam, -1587 or 1588

Ashmole 19

 • NLW Facs 1071.
 • File
 • [2012]

Llungopi o Ashmole Roll 19 a gedwir yn Llyfrgell y Bodley, Rhydychen, yn cynnwys arfbeisiau cyndeidiau John ap Dafydd ap Bened ap Dafydd, a luniwyd gan Wiliam Cynwal yn yr unfed ganrif ar bymtheg (gweler M. P. Siddons, Welsh Pedigree Rolls (1996),...

Cynwal, Wiliam, -1587 or 1588.

Results 61 to 80 of 14950