Showing 702133 results

Archival description
File
Advanced search options
Print preview View:

MSS. collections relative to Wales, II

  • NLW MS 13215E.
  • File
  • [late 16 cent.]-[late 17 cent.]

A composite manuscript volume lettered on the spine 'MSS. Collections Relative to Wales, II', being a companion volume to, and a continuation of, NLW MS 6209E, which is also a composite manuscript (sections numbered I-XIII) bound in a si...

Annotations and extracts,

'Annotations upon certain Cases in Civil-Law collected by Dr. Souch shewing how far some of them agree w[i]th our Common-Law ... by Judge Jenkins'; a poem - 'A farewell to folly'; and notes of a sermon by Dr Owen of Christ Church.

Llyfr Rowland Huw o'r Graenyn,

Poetry of Rice Jones, William Wynn of Llangynhafal, Goronwy Owen, John Roberts and others; and an 18th century transcript of 'Llyfr Rowland Huw o'r Graenyn', and other texts.Included is a letter which explains the provenance and bac...

De Carolo Magno,

Pedigrees; Rhyfeddodau Ynys Prydain; De Carolo Magno; Bonedd y Saint; Storia yr Olew Bendigedig; and Disgrifiad Arfau.

Achau,

The manuscript consists of two parts: The first part comprises a collection of pedigrees in the hand of Gruffudd Hiraethog, with some later additions, c. 1545, in the same hand. The second part of the manuscript comprises pedigrees; a list of rece...

Papurau newydd

Copïau o rifynnau 3 a 17 Hydref 1969 o Seren Cymru, wythnosolyn y Bedyddwyr Cymraeg.Rhifyn 11 Awst 1950 o bapur newydd Y Cymro.

Cerddi amrywiol

Teipysgrif a llungopïau o amrywiol gerddi yn dwyn y teitlau 'Dydd Barn A Diwedd Byd', 'Saunders Lewis', 'Brambles' a 'Ynys Ffri (O Saesneg W. B .Yeates [sic]' (y ddwy olaf wedi'u llungopïo o ffynhonell ...

Coeden deulu teulu Llewellyn

Llungopi o goeden deulu teulu Llewellyn, sy'n cynnwys Linda Llewellyn (yn ddiweddarach Williams), gwraig Waldo Williams. Lluniwyd y goeden deulu gan R. G. Thorne, Ionawr 1980 (gweler nodyn ar frig y ddalen).

Ffotograffau teuluol

Llungopïau o ffotograffau o Waldo Williams a'i chwiorydd Morvydd Monica Williams a Mary Enid Williams (yn ddiweddarach Francis) ac o'r pump plentyn - Morvydd Monica, Mary Enid, Waldo, Roger (brawd Waldo) a Dilys Williams (chwaer Waldo). ...

Deunydd amrywiol

Deunydd amrywiol yn bennaf o natur wleidyddol, lenyddol, grefyddol neu gymdeithasol, yn eu plith:Llungopi o ffotograff o Glunderwen, Sir Benfro, tua throad neu ym mlynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganrif.Pamffledyn gan Harold Bing yn dwyn y teitl �...

Cyfrifiad

Allbrint o gyfrifiad 1911 yn dangos manylion teulu Waldo Williams, a oedd ar y pryd yn byw yn Nhŷ Ysgol Prendergast, Hwlffordd, lle 'roedd John Edwal Williams, tad Waldo, yn brifathro. Mae'r cofnodion yn dangos fod y teulu bellach yn gyf...

Ysgrif goffa y Parchedig John Jenkins

Toriad papur newydd yn cynnwys ysgrif goffa y Parchedig John Jenkins, gweinidog Capel Bedyddwyr Hill Park, Hwlffordd, Sir Benfro, sef addoldy rhieni Waldo Williams pan oeddent yn byw yno yn ystod blynyddoedd cynharaf Waldo. 'Roedd John Jenki...

Results 1 to 20 of 702133