Print preview Close

Showing 3794 results

Archival description
file
Print preview View:

Dwyieithrwydd yn Ysgolion Abertawe

Papurau y Pwyllgor Dwyieithrwydd yn Abertawe, yn ymwneud â dwyieithrwydd yn ysgolion Abertawe, 1953-1954, sef llyfryn Pwyllgor Addysg Abertawe Statistics Showing the Position of the Welsh Language in County and Voluntary Schools in Swansea at April 1953, ynghyd ag adroddiadau, llythyrau, agenda a chofnodion.

Llythyrau awduron at Hughes a'i Fab,

Llythyrau, 1909-1949, gan gynnwys rhai oddi wrth E. Tegla Davies, O. M. Edwards (12), T. Gwynn Jones (13), H. Elvet Lewis (2), Thomas Richards, 'Meuryn', 'Moelona' (4), J. Ellis Williams (3) a R[ichard] Hughes Williams (2).

Davies, E. Tegla (Edward Tegla), 1880-1967.

Llythyrau at Hughes a'i Fab,

Llythyrau, [1892]-[1917], at y wasg gan gynwys rhai oddi wrth O. M. Edwards a John Richards (Isalaw). Ceir llythyr yn Gymraeg oddi wrth John Owen (Ap Glaslyn).

Edwards, Owen M. (Owen Morgan), 1858-1920

Llythyrau, 1970-1975,

Ymhlith y gohebwyr mae Gwilym Prys Davies, Eirene White, Dr Emyr Wyn Jones, Iorwerth [Peate] (3), Llywelyn ap Gwynn, Rhys Davies, [R.] Geraint Gruffydd (2), Bobi Jones, Aneirin Talfan Davies, R. S. Thomas, T[homas] P[arry] (2), Glyn [Tegai Hughes], Kitty Idwal Jones, Idris [Foster] (3), Bedwyr Lewis Jones, Alun Talfan Davies, A. J. Sylvester (2), Mathonwy Hughes, Arthur [ap Gwynn] a Raymond Edwards.

Prys-Davies, Gwilym Prys Davies, Baron, 1923-2017

The Young Mr Burton,

Copi o stori yn seiliedig ar hanes Richard Burton yn fachgen ifanc yn dwyn y teitl The Young Mr Burton, [1975x1990].

Llythyrau J

Llythyrau, 1928-1982, gan gynnwys rhai oddi wrth Kenneth Jackson (3); M. Auronwy James; A. O. H. Jarman (2); David Jenkins (15); J. Geraint Jenkins; R. T. Jenkins (18); Dilwyn John (13); W. Goscombe John (4); Herbert Lloyd-Johnes (25); Cynan (7); Bedwyr Lewis Jones (4); Ben G. Jones (8); Bobi Jones (9); C. C. Lloyd Jones; D. Gwenallt Jones (3); D. Parry-Jones (4); Derwyn Jones; Dic Jones (2); E. K. Jones (2); Evan D. Jones (5); F. Hope-Jones; Frank Llewellyn-Jones (2); Frank Price Jones (6); G. O. Jones (10); Gerallt Jones; Gwilym Arthur Jones (3); Gwilym R. Jones (8); Gwyn Jones (2); Gwyn I. Meirion-Jones (4); Iorwerth Jones (9); J. R. Jones (4); R. Brinley Jones (10); R. Gerallt Jones (2); R. Tudur Jones (6); Sam Jones (5); T. Llew Jones (4); Tegwyn Jones (3); Thomas Jones (1870-1955) (6); a Thomas Jones (1910-1972) (3).

Jackson, Kenneth Hurlstone, 1909-1991

Marwnad i'r diweddar Mrs E. Llewelyn,

  • NLW Facs 1059.
  • file
  • 2010 /

Copi o farwnad gan Myfyr Wyn i Mrs E. Llewelyn, priod Mr Rowland Llewelyn, Clungwyn, Blaenrhondda, a fu farw 24 Mai 1887 yn 64 mlwydd oed. Fe'i hargraffwyd gan I. Jones, Treherbert.

Myfyr Wyn, 1849-1900.

Llythyrau Williams (M-T)

Llythyrau, [1915]-[1968]. Ymhlith y gohebwyr mae Morris [T.] Williams (1), [R.] Bryn [Williams] (1), Stephen [J. Williams] (5) a T. H. Parry-Williams (36).

Williams, Morris T. (Morris Thomas), 1900-1946.

Llythyrau W,

Ymhlith y gohebwyr mae Harri Webb (1); D. J. Williams (3); Glanmor Williams (1); J. E. Caerwyn Williams (3); R. Bryn Williams (3); a T. H. Parry-Williams (12).

Webb, Harri, 1920-

Llythyrau W

Mae'r ffeil hon yn cynnwys llythyrau oddi wrth D. J. Williams (Abergwaun) (7), G. J. Williams (8), John Roberts Williams (1), T. H. Parry-Williams (2), T. Hudson-Williams (4) a William Nantlais Williams (1) ymysg eraill.

Williams, D. J. (David John), 1885-1970

Llythyrau P-W,

Llythyrau, [1956]-[1970]. Ymhllith y gohebwyr mae Tom [Parry] (6), T. H. P[arry]-W[illiams] (13), W. W. Price (2), Gwynedd O. Pierce, Iorwerth [Peate] (5), Caradog [Prichard], Eigra Lewis Roberts (7), Melville Richards, Kate Roberts (2), John Rowlands, Edward [Ned Thomas] (4), Gwyn [Thomas] (4), G[ruffydd] Aled Williams, D. J. [Williams] (13), J. E. Caerwyn Williams (4), Glanmor Williams (4), Waldo [Williams], a Jac L. Williams.

Parry, Thomas, 1904-1985

Llythyrau P

Ymhlith y gohebwyr amlycaf mae R. Williams Parry (65, gan gynnwys teipysgrif o'r soned 'Y Dieithryn (John Saunders Lewis)', ac un cerdyn post, 1951, at Saunders Lewis), Syr Thomas Parry (25), Syr T.H. Parry-Williams (7), Ffransis G. Payne (20), Iorwerth C. Peate (17), a W. W. Price (7, un at R. T. Jenkins).

Llythyrau amrywiol,

Llythyrau, [1934]-[1991], gan gynnwys rhai oddi wrth H. I. Bell, G. J. Williams, D. Gwenallt Jones, T[homas] P[arry] (2), Maurice [James], H. E. G. Rope (2) yn amgau ei gerdd 'Christmas 1960. Midnight Mass', Alun Llywelyn-Williams, Huw T. Edwards, T. H. Parry-Williams, ynghyd â chopi o erthygl 'Pendraphendod' a adargraffwyd o'r Gwyddonydd, 1963, a David Thomas (Lleufer) (2) .

Williams, Ifor, Sir, 1881-1965.

Llythyrau O-W,

Llythyrau, [1952]-[1965]. Ymhlith y gohebwyr mae W. W. Price (3), Tom Parry (3), Iorwerth Peate (3), T. H. P[arry] W[illiams] (2), Henry E. G. Rope (6), Melville Richards (3), Kate Roberts (2), G[oronwy] O[wen R[oberts], [David Thomas (Lleufer) (6), Ifor Williams (2), D. J. [Williams], W. D. [Williams], Jac L. Williams, Waldo [Williams], [R.] Bryn [Williams] ac un llythyr mewn Eidaleg, ynghyd â thaflenni, 1962, ar gyfer cyfarfod teyrnged i Llwyd o'r Bryn a dadorchuddio cofeb i'r Parch. J. Puleston Jones.

Price, W. W. (Watkin William), 1873-1967.

Llythyrau M-T,

Llythyrau, [1938]-[1957]. Ymhlith y gohebwyr mae Meuryn, Dyddgu Owen, Ivor [Owen], Llew Owain, Iorwerth P[eate] (2), T[om] P[arry] (9), T. H. Parry-Williams (3), J[ohn] C[owper] Powys, R. Williams Parry, Kate Roberts (3), Keidrych Rhys, Henry E. G. Rope (3), Melville Richards (2), Enid [Pierce Roberts], [J.] [E.] Caerwyn [Williams], G. J. Williams (3), Alun Llywelyn-Williams, R. O. F. Wynne (7), Wynn Wheldon (6), W. D. [Williams], Ifor Williams, David Thomas (Lleufer) (2), Joseph Thorp, a Taldir.

Meuryn, 1880-1967.

Llawysgrifau llenorion,

Deunydd ?ar gyfer y cylchgrawn Taliesin, [1965x1987], yn cynnwys erthygl 'Y nofel' gan John Gwilym Jones, storïau byrion Ymweled', 'Maggie', 'Dewis bywyd i O.M.R' a 'Gobaith' gan Kate Roberts ac ysgrif 'Mynwenta' gan T. H. Parry-Williams.

Jones, John Gwilym, 1904-1988.

Gohebiaeth gyffredinol,

Gohebiaeth gyffredinol, 1967-2005, gan gynnwys llythyron at Marion Eames gan lenorion, cyhoeddwyr a chyfeillion yn trafod ei gwaith. Ymhlith y gohebwyr mae Gwynfor Evans; Islwyn Ffowc Elis; Saunders Lewis; Bob Owen, Croesor; Kate Roberts; a T. H. Parry-Williams. Ceir hefyd llythyron gan R. Geraint Gruffydd yn trafod ei gwaith ar lenyddiaeth Gymraeg, A Private Language?. = General correspondence, 1967-2005, including letters to Marion Eames by fellow writers, publishers and friends discussing her work. Amongst the correspondents are Gwynfor Evans; Islwyn Ffowc Elis; Saunders Lewis; Bob Owen, Croesor; Kate Roberts; and T. H. Parry-Williams. The file also includes letters from R. Geraint Gruffydd concerning her work on Welsh literature, A Private Language?.

Llythyrau,

Llythyrau, [1936]-[1946], 1992, oddi wrth Aneirin [Talfan Davies] (10), Keidrych [Rhys] (6), ynghyd â'i ddatganiad yn nodi'i safiad yn erbyn y rhyfel ac mae'n gwrthod ymladd 'under the present conditions', [1941]-[1945] ac Alun Llywelyn-Williams (2) ac eraill. Yn eu plith hefyd mae llythyrau oddi wrth ei noddwraig Mrs Fitzgerald. Ceir Cylchlythyr yr Academi, Haf 1992, yn cyfeirio at Arddangosfa o fywyd a gwaith Pennar Davies a gynhaliwyd ym Mhrifiysgol Abertawe.

Davies, Aneirin Talfan.

Llythyrau Rhufain,

Llythyrau a anfonwyd ato tra oedd yn astudio yn yr Eidal gan gynnwys llythyrau o Rufain, rhai oddi wrth ei Dad, ynghyd â llythyrau llawer mwy diweddar. Ymhlith y gohebwyr mae R. O. F. Wynne, Claude [Gildas Jaffrennou] (6), Emyr Wyn Jones, G. J. Williams (2), H. I. Bell, Bobi Jones (2), Meredydd Evans (3), Alun Llywelyn-Williams, Henry E. G. Rope (2), Gwyn [Erfyl] (2), [O.] Llew Owain, T[homas] Parry (2), I[orwerth] P[eate], Meuryn, [J]. Gwyn [Griffiths] (3), Kate Roberts, Aneirin Talfan Davies, W. J. Gruffydd, T. Gwynfor Griffiths, Brenda Chamberlain, Islwyn [Ffowc Elis] (2), Raymond Garlick, a Caradog Prichard.

Wynne, R. O. F. (Robert Oliver Francis), 1901-1993

Results 1 to 20 of 3794