Showing 56106 results

Archival description
Welsh
Advanced search options
Print preview View:

Pwyllgor Archwilio (A-DEB-08),

Ffeiliau Ysgrifenyddiaeth y Pwyllgor. Gall y ffeiliau hyn cynnwys yr agenda ar gyfer y cyfarfodydd, cofnodion, adroddiadau, dogfennau print a gohebiaeth.Mae'r Pwyllgor Archwilio yn sicrhau bod gwariant y Cynulliad yn cael ei archwilio'n ...

Cofiant Thomas Edward Ellis, Cyfrol I

  • NLW MS 16362C.
  • file
  • [?1942]-[1944]

Llawysgrif, wedi ei baratoi ar gyfer y wasg, o fywgraffiad T. I. Ellis o'i dad, Thomas Edward Ellis, Cofiant: Cyfrol I (1859-1886) (Lerpwl, 1944). = Manuscript, prepared for the press, of T. I. Ellis's biography of his father, Thomas Edw...

Ellis, T. I. (Thomas Iorwerth), 1899-1970.

Nodiadau T. E. Ellis ar Morgan Llwyd.

  • NLW MS 24073B
  • File
  • 1893, [c. 1897]

Copi personol Thomas [Edward] Ellis, wedi ei ryngddalennu, o Morgan Llwyd, Llyfr y Tri Aderyn (Lerpwl: Isaac Foulkes, 1893), yn cynnwys nodiadau ac arnodiadau helaeth, yn Saesneg a Chymraeg, yn llaw Ellis, [c. 1897]. Ellis oedd golygydd cyfrol gyn...

Ellis, Thomas Edward, 1859-1899

Papurau W. J. Gruffydd

  • GB 0210 WJGRUFFYD
  • Fonds
  • [1903]-[1952]

Papurau W. J. Gruffydd,[1903]-[1952], yn cynnwys drafftiau o erthyglau'n ymwneud â'r Mabinogi; nodiadau darlith ar gyfer ei gyrsiau Cymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Caerdydd; nodiadau darlithoedd ac erthyglau eraill; sgyrsiau a darll...

Gruffydd, W. J. (William John), 1881-1954.

Effemera,

Bathodyn Cymdeithas Cerdd Dant, stamp 'Musicians Union', stamp boglynwaith a 7 trawffyrch.

Tystysgrifau,

Tystysgrif geni byr, 1917; Decree Nisi Absolute (ysgaru), 1975; priodas i Vera Williams, 1975; marwolaeth, 1985.

Torri record,

Dogfennau, toriadau papur ac yn y blaen sy'n adrodd hanes torri'r record 'Ganwyd Crist i'r Byd' yn 1975. Yn ogystal â rhaglen y '26th St David's National Festival', Royal Albert Hall, Llundain yn 1977 gyda m...

Ysgol Glan Clwyd,

Llythyron, rhaglenni cyngherddau a thoriadau papurau sy'n adlewyrchu perthynas Gilmor Griffiths a'r ysgol. Copi o'r cyhoeddiad 'Ysgol Glan Clwyd', y Deugain Mlynedd Gyntaf, 1956-1996.

Wasg a'r cyfryngau,

Erthyglau a thoriadau papur ynglŷn â'i waith fel cyfansoddwr ac yn y byd cerddorol yn gyffredinol. Drafft o’r rhagymadrodd 'Wrth y preseb: carolau Nadolig i blant', 1985 a llythyr gan Robat Gruffudd, 'Y Lolfa' at Vera sy&#...

Eisteddfod,

Tudalennau a chloriau rhaglenni eisteddfodau ple oedd Gilmor yn feirniad neu ar bwyllgor gwaith.

Geirda personol,

Geirda gan T. E. Davies, Ysgol Acrefair i Fechgyn, 1939; Parch. J. Knighton Jones, Ficer y Rhyl, 1957; J. Idwal Jones, Tŷ Cyffredin (d.d.); Haydn H. Thomas, Ysgol Glan Clwyd, 1960.

Results 1 to 20 of 56106