Showing 14950 results

Archival description
Only top-level descriptions
Print preview View:

Album y Bont

 • NLW MS 24131C.
 • File
 • 1840-1891, 1901 (crynhowyd 1872-1901)

Albwm llofnodion, 1872-1878, 1901, a fu'n eiddo i Sarah Williams, Bont Dolgadfan, Llanbrynmair, sir Drefaldwyn, yn cynnwys enghreifftiau o farddoniaeth, emynau a rhyddiaith Cymraeg a Saesneg yn nwylo tua 123 o weinidogion, beirdd ac unigolion...

Williams, Sarah, 1859-1920

Anerchiad gan Cranogwen

 • NLW MS 23895A.
 • File
 • [?1891]

Llyfr nodiadau, [?1891], yn cynnwys rhan o anerchiad gan Sarah Jane Rees (Cranogwen) ar yr Ysgolion Sul Cymreig a'r diffygion ymddangosiadol yn y dulliau dysgu a arferwyd ynddynt. = Notebook, [?1891], containing part of an address by Sarah Ja...

Cranogwen, 1839-1916

Llythyrau at David Jenkins,

 • NLW MS 16106C.
 • File
 • [1875]-1907.

Pum llythyr, [1875]-1907, at yr arweinydd a'r cerddor David Jenkins gan T. Watts-Dunton, John Ceiriog Hughes ('Ceiriog'), Lewis W. Lewis ('Llew Llwyfo'), John Roberts ('Ieuan Gwyllt'), ac E[dward] Stephen ('...

Llawysgrifau S.R. a J.R.

 • GB 0210 MSSRJR
 • Fonds
 • 1779-1885

Papurau teulu Roberts, Llanbrynmair a Chonwy, 1779-1885, yn cynnwys dyddiaduron Samuel Roberts (S.R.), 1843-1885 gyda bylchau; gohebiaeth S.R. a'i dad, John Roberts, ymysg eraill, 1800-1884; pregethau a nodiadau pregethau S.R., [1827x1885], e...

Roberts, Samuel, 1800-1885

Pregethau Gwilym Hiraethog

 • NLW MS 24028A.
 • File
 • 1837-1838

Cyfrol o bregethau, 1837-1838, yn llaw y Parch. William Rees (Gwilym Hiraethog). = A volume of sermons, 1837-1838, in the hand of the Rev. William Rees (Gwilym Hiraethog).Mae'r pregethau yn bennaf o'r Testament Newydd, ynghyd ag ambell u...

Rees, William, 1802-1883

Barddoniaeth amrywiol,

 • NLW MS 21702E.
 • File
 • 1663-1994

Barddoniaeth o'r ail ganrif ar bymtheg hyd yr ugeinfed ganrif, gan gynnwys gweithiau gan Alan Llwyd (f. 2), W. J. Gruffydd (f. 14), Richard Davies (Mynyddog) (f. 76), Ray Howard-Jones (ff. 98-104), R. Williams Parry (ff. 106-110), Saunders Le...

Llwyd, Alan.

Gareth Vaughan Jones Papers,

 • GB 0210 GARNES
 • Fonds
 • 1890-2004 /

The group donated in 1987 comprises letters from Gareth Vaughan Jones to his family, 1922-1935, many while on foreign travels; letters to him, 1919-1934; a curriculum vitae and references, 1925-1934; research notes, [c. 1930]-1932; typescripts, dr...

Jones, Gareth, 1905-1935.

Gwyneth Lewis Papers

 • GB 0210 GWYNETHLEW
 • Fonds
 • [c.1965]-2011

Literary and personal papers of Gwyneth Lewis, comprising poetry, prose, correspondence, notes and other professional and private material accumulated throughout her life from her school and college years until 2011, with some gaps.

Lewis, Gwyneth, 1959-

Plas Gwyn Estate Records

 • GB 0210 PLASGWYN
 • Fonds
 • [1231]-1847

Estate and family papers of Panton of Bagillt, Flintshire, and Plas Gwyn, Anglesey comprising deeds of the estate in North Wales, 1507-1844; Panton family correspondence, notably that of Paul Panton and Paul Panton junior, 1752-1847; and papers of...

Panton family, of Bagillt, Flintshire and Plas Gwyn, Anglesey

Sgwrs gyda Gwenlyn Parry,

 • NLW ex 2832.
 • file
 • [2013].

Adysgrif, [2013], o sgwrs rhwng Llyr Gwyndaf, mab y rhoddwr, a'r dramodydd Gwenlyn Parry, a gyflwynodd fel rhan o'i gwrs drama yn Ysgol Glantaf, Caerdydd, ar ffurf casét yn 1985.

Gwyndaf, Llyr.

Papurau Gwenlyn Parry

 • GB 0210 GWENLYN
 • Fonds
 • [1962]-1993

Papurau Gwenlyn Parry, [1962]-1993, yn cynnwys sgriptiau a phapurau amrywiol yn ymwneud â'i ddramâu llwyfan, [1966]-1992, a'i ddramâu teledu, radio a ffilm, [1966]-[1991]; papurau'n ymwneud ag addasiad teledu Gwenlyn Parry ac Endaf ...

Parry, Gwenlyn

Papurau Gilmor Griffiths,

 • GB 0210 GILGRIF
 • Fonds
 • 1917-2011.

Music manuscripts and papers of the composer and teacher, Gilmor Griffiths.

Griffiths, Gilmor, 1917-1985.

William Mathias Music Manuscripts and Papers,

 • GB 0210 WILIAS
 • Fonds
 • 1950-1994 /

Musical manuscripts and personal papers of William Mathias, including manuscript and published scores, 1950-1994; personal correspondence, 1972-1992; lectures and articles by him, 1972-1991; reviews, programmes, press releases, newsletters and eph...

Mathias, William

Llawysgrif Mostyn Talacre

 • NLW MS 21582E.
 • File
 • [17 gan., canol]

Llawysgrif, [17 gan., canol], yn ôl pob tebyg yn llaw William Maurice, Llansilin, yn cynnwys barddoniaeth gaeth Gymraeg, cywyddau gan mwyaf, o waith o leiaf chwech ar hugain o feirdd. = A manuscript, [mid-17 cent.], probably in the hand of William...

Maurice, William, -approximately 1680

National Assembly for Wales Archive

 • GB 0210 NAFW
 • Fonds
 • 1999-2007

Papers of the National Assembly for Wales, including Committee Secretariat files.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales

War diaries of Roundell Tristram Toke

 • NLW ex 3031.
 • File
 • 1915

Two copies of a diary kept by Major, later Colonel, Roundell Tristram Toke of the 1st Battalion the Welch Regiment.Blue notebook, entitled 'Diary kept during war, 1915. 1916', containing a narrative account of the Battalion's depart...

Toke, Roundell Tristram

Barddoniaeth a llythyrau,

 • NLW MS 594D.
 • File
 • [19 cent.].

Transcripts, mainly by Richard Lloyd, minister of the Welsh Calvinistic Methodists at 'Beamaris' about 1818, of cywyddau, englynion, odes, and carols by John Roberts (Sion Lleyn) and Rhisiart William Dafydd, and transcripts of letters to...

Lloyd, Richard, 1771-1834.

Carolau, &c.,

 • NLW MS 21726B.
 • File
 • [19 cent., second ½].

Notebook and loose leaves containing carols, hymns and other verse including a hymn headed 'Hymnau Iw Canu yn Cymdeithas Dyngarol Eglwys-Bach' attributed to Evan Evans [?Ieuan Glan Geirionydd] (f. ii verso); a marwnad to a young Vale of ...

Barddoniaeth 'Dafydd Ddu Eryri',

 • NLW MS 10869B.
 • File
 • 1782-1808 /

An incomplete volume of free- and strict-metre poetry in the hand of, and largely by, David Thomas ('Dafydd Ddu Eryri') of Waunfawr, Caernarvonshire. The dated poems belong to the years 1782-1785, 1800, and 1808. Among the titles are: &#...

Thomas, David, 1759-1822

Results 1 to 20 of 14950