Rhagolwg argraffu Cau

Dangos 177 canlyniad

Disgrifiad archifol
Wales.
Dewisiadau chwilio manwl
Rhagolwg argraffu Gweld:

Committee of Inquiry on Bilingual Road Signs

The file comprises correspondence and papers, 1972, relating to the proceedings and report of the Committee of Inquiry on Bilingual Road Signs chaired by Dr Roderic Bowen. It includes letters from Dr Gwynfor Evans, Peter Thomas MP (later the Lord Thomas of Gwydir) and Dafydd Williams, general secretary of Plaid Cymru.

Evans, Gwynfor

Male choirs

The series comprises correspondence, 1970-1999, relating to financial assistance along with programmes, rules and regulations, constitutions and newsletters, 1966-1999, originating with individual male choirs.

Llythyrau'n ymwneud ag ysgolion meithrin,

Llythyrau at Zonia M. Bowen yn ymwneud ag ysgolion meithrin, 1969-1977, gan gynnwys rhai oddi wrth Gronfa Glyndŵr yr Ysgolion Cymraeg yn trafod ymgyrch i agor a chynnal ysgolion meithrin Cymraeg; cyfrif o gyfraniadau Merched y Wawr i'r achos, 1972-1973; cyfarwyddiadau ar sut i fynd ati i gychwyn ysgol neu gylch meithrin; ac adroddiad blynyddol a chopi o bolisi gan Mudiad Ysgolion Meithrin, 1976-1977.

Mudiad Ysgolion Meithrin.

Art patronage,

Correspondence with Welsh artists, art patrons and administrators of art institutions, together with annotated catalogues, ephemera and press cuttings, almost all relating to Winifred Coombe Tennant's activities as a patron of Welsh art and art in Wales. Throughout this group of papers are notes added by Alexander Coombe-Tennant.

Cenedlaetholdeb a'r clasuron (1997),

Papurau'n ymwneud â threfniadau Cyngres Canmlwyddiant Urdd y Graddedigion a gynhaliwyd yng Ngregynog, Mawrth 1994, gan gynnwys llythyr oddi wrth Telfryn [Pritchard], 1994, a'r ddarlith mewn teipysgrif.

Pritchard, R. Telfryn (Roger Telfryn), 1940-

Inscriptions including 'ogham diaries',

Forty three notebooks, 1873-1915, the majority of which are numbered and labelled with a list of contents, recording inscribed stones examined by John Rhŷs mostly in Wales, the Isle of Man, Scotland, and Ireland. They contain descriptions of his journeys, of stones and inscriptions, folklore and other related notes. Also included are unbound diaries of 'ogham hunts', 1883-1899.

Folk songs and music

Numerous collections of folk songs and hymn tunes accumulated by J. Lloyd Williams before and during his period as Editor of the Journal of the Welsh Folk-Song Society, including material which he himself had recorded and items submitted to him by others. Indexes, lists, related notes and press cuttings are also included.

Various festivals,

A small group of correspondence relating to the following festivals: Abertawe Festival for Young Musicians, 1992-1993, relating to his role as President; Lower Machen Festival, 1998-1999, relating to a performance of 'One must always have love'; and Swansea Festival, 1984, relating to an invitation to conduct 'The sun, the great luminary of the universe'.

Aberystwyth 'No Assembly' Campaign (1979) Archive,

 • GB 0210 ABEIGN
 • Fonds
 • 1975-1981 /

Papers of the Aberystwyth "No Assembly" Campaign, 1975-1981, including correspondence, 1975-1981; pamphlets, leaflets, circular letters, stickers, 1976-1979; financial records, 1978-1979; press releases, 1978-1979 and press cuttings, 1975-1979.

Aberystwyth No Assembly Campaign.

Papurau Alwyn D. Rees,

 • GB 0210 ADREES
 • fonds
 • [c. 1930]-1974 /

Papurau'r cymdeithasegydd Alwyn D. Rees, 1911-1974, yn cynnwys papurau'n ymwneud â Phrifysgol Cymru, yn bennaf â Choleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, 1920au-1974, gan gynnwys papurau'n ymwneud â'r comisiwn a sefydlwyd i archwilio strwythur ffederal Prifysgol Cymru yn y 1960au; papurau ynglŷn â lle'r Gymraeg yn y Brifysgol a'r ymgyrch i sefydlu neuadd Gymraeg i fyfyrwyr yn Aberystwyth,1967-1974; papurau'n ymwneud â llyfrau, erthyglau a darlithoedd Alwyn D. Rees, 1933-1973, a Chymdeithas yr Iaith Gymraeg, [c.1964]-1974; papurau'n ymwneud â Barn, 1966-1967; papurau'n ymwneud â darlledu yng Nghymru, 1938-1974; papurau'n ymwneud â'r diwydiant llechi yng Nghymru,1946; papurau'n ymwneud â gwleidyddiaeth yng Nghymru, 1911-1974; gohebiaeth gyffredinol, 1935-1974; a phapurau a gohebiaeth bersonol , 1930-1974 = Papers of the sociologist Alwyn D. Rees, 1911-1974, including papers relating to the University of Wales, mainly the University College of Wales, Aberystwyth, 1930s-1974, including papers relating to the commission established to examine the federal structure of the University of Wales in the 1960s; papers concerning the place of the Welsh language in the University and the campaign to establish a Welsh student hostel at Aberystwyth, 1967-1974; papers relating to the University of Malta, 1940-1951; Alwyn D. Rees's research papers, 1933-1973; papers relating to Alwyn D. Rees's books, articles and lectures, and further related research papers assembled by him, 1925-1974; papers relating to the Welsh language, 1952-1974, and 'Cymdeithas yr Iaith Gymraeg', [c. 1964]-1974; papers relating to 'Barn', 1966-1975; papers relating to broadcasting in Wales, 1938-1974; papers relating to the Welsh slate industry, 1946; papers relating to politics in Wales, 1911-1974; general correspondence, 1935-1974; and personal papers and correspondence, 1930-1974.

Rees, Alwyn D.

Denis Balsom (Welsh Opinion Polls) Papers,

 • GB 0210 BALSOM
 • Fonds
 • 1979-2004.

Papers of Denis Balsom, 1979-2004, comprising opinion polls and surveys relating to Welsh politics, culture and society. The collection includes pre-election opinion polls, 1979-2004, concerning voting intentions across Wales and public opinion of devolution; constituency polls, 1987-2003, carried out to assess voting intentions on a regional level; surveys on the Welsh language and culture, 1979-1995; surveys relating to social issues in Wales, 1989-1995; and television image surveys, 1979-1996.

Balsom, Denis.

Sgriptiau BBC Scripts (Adnau 1960-1997 Deposit)

 • GB 0210 BBCSCRIPTS19601997
 • Fonds
 • 1932-1993

Sgriptiau a chopïau o sgriptiau, yn Gymraeg a Saesneg yn cynnwys sgyrsiau, 1937-1975; dramâu, 1937-1975; rhaglenni nodwedd, 1937-1975; sgyrsiau nodwedd, 1938-1975; Awr y Plant (sgyrsiau; storiâu, dramâu a rhaglenni nodwedd; ac amrywiol), 1932-1974; ysgolion,1935-1975; Good Morning Wales, 1970-1975; storiâu, 1970-1975; cerddoriaeth,1937-1975; crefydd,1943-1975; rhaglenni chwaraeon,1972-1975; cyfres wreiddiol o sgriptiau y BBC yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 1935-1977; Wales Today, 1972-1993; a Heddiw, 1973-1982./Scripts and copies of scripts, in Welsh and English comprising talks, 1937-1975; plays, 1937-1975; features, 1937-1975; talks features, 1938-1975; Children's Hour (talks; stories; plays and features; and miscellaneous), 1932-1974; schools, 1935-1975; Good Morning Wales, 1970-1975; stories, 1970-1975; music, 1937-1975; religion, 1943-1975; sports programmes, 1972-1975; original series of BBC scripts at the National Library of Wales, 1935-1977; Wales Today, 1972-1993; and Heddiw, 1973-1982.

BBC Wales.

Brith Gof Archive,

 • GB 0210 BRIGOF
 • Fonds
 • [1974]-[2007] /

Papers of Brith Gof, including correspondence, papers and photographs relating to the company’s site specific and theatre productions, projects, and television productions; together with administrative papers relating to company productions and company business and information papers; and general papers relating to the company and its work, site specific theatre and theatre in Wales. A further consignment of 8 crates Brith Gof's administrative papers were received from Mike Pearson, November 2012. This group remains uncatalogued.

Brith Gof (Theatre company)

Llawysgrifau Canolfan Llenyddiaeth Plant Cymru,

 • GB 0210 CANCYMRU
 • fonds
 • [c. 1953]-[c. 1975] (crynhowyd 1979-1990) /

Copiau llawysgrif a theipysgrif o lyfrau plant gan Dafydd Parri, Mary Vaughan Jones, J. Selwyn Lloyd, R. Lloyd Jones, Irma Chilton, Gweneth Lilly a nifer o awduron eraill a gasglwyd gan Ganolfan Llenyddiaeth Plant Cymru, [c. 1953]-[c. 1975] = Manuscripts and typescripts of children's books by Dafydd Parri, Mary Vaughan Jones, J. Selwyn Lloyd, R. Lloyd Jones, Irma Chilton, Gweneth Lilly and many others collected by Canolfan Llenyddiaeth Plant Cymru, [c. 1953]-[c.1975].

Llawysgrifau ychwanegol gan gynnwys llyfr lloffion yn eiddo i Jennie Thomas, un o gyd-awduron 'Llyfr Mawr y Plant', yn cynnwys toriadau o'r wasg yn ymwneud a chyhoeddi'r llyfr; nodiadau a theipysgrif yn llaw Mary Vaughan Jones ar 'Llyfr Bach Culhwch'; llawysgrif yn llaw Mary Vaughan Jones o 'Llyfr Mawr Culhwch' a chyfieithiad yn ei llaw o 'Dan Hwyaden', a llythyron oddi wrthi hi at wahanol bobl. Nid yw'r papurau hyn wedi eu catalogio eto (Awst 2011).

Welsh National Centre for Children's Literature.

Canlyniadau 1 i 20 o 177