Print preview Close

Showing 3791 results

Archival description
file
Print preview View:

Cymanfa Gyffredinol, Penrhyndeudraeth 1978

Mae'r ffeil yn cynnwys papurau'n ymwneud â threfnu Cymanfa Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru, 12-15 Mehefin 1978, a gynhaliwyd yng Nghapel Gorffwysfa, Penrhyndeudraeth, gan gynnwys cofnodion y Pwyllgor Trefnu Lleol, 1977-1978; llythyrau; rhestr o'r cynrychiolwyr; a phoster y cyfarfodydd cyhoeddus ac o brif atyniadau'r wythnos.

General Assembly of the Presbyterian Church of Wales (1978: Gorffwysfa, Penrhyndeudraeth)

Sgriptiau radio

Sgriptiau radio yn cynnwys 'Hen arferion Cymru fu, 1700-1800', 1935, sef dwy wers ar y baledwr a baledi; 'Ugain munud gyda'r Bardd Crwst', 1938; 'Dic Dywyll - Tywysog y Baledwyr', 1938; 'Twm o'r Nant, yr Anterliwdiwr', [1938]; 'Cymeriadau' yn y gyfres 'Cywain', 1965; 'Digwyddiad pwysig y carwn i fod yno', 1966; 'Y llyfr gorau y caraswn fod wedi'i ysgrifennu' a 'Y cymeriad gorau a gyfarfyddais', 'Cywain', 1966.

Llyfr y Gronfa Gynnal

Mae'r ffeil yn cynnwys cyfrifon y Gronfa Gynnal a Threth Cyfarfod Misol, 1953-1959, ynghyd â llofnod yr archwilwyr, 1960. Nodir enwau a chyfeiriadau aelodau a cheir manylion am eu cyfraniadau.

T. Gwynn Jones: cyfansoddiadau

Ymhlith y papurau mae llythyr oddi wrth R. Brinley Jones, Gwasg Prifysgol Cymru, 1970; grŵp o lythyrau oddi wrth Derwyn Jones, Llyfrgell y Brifysgol, Bangor, 1968-1970; torion o Papur Pawb, 1907; llythyr oddi wrth L. Haydn Lewis, 1965, gyda cherddi teyrnged a luniodd i T. Gwynn Jones; ac adysgrifau gan F. Wynn Jones o'i gerddi. -- Ceir hefyd daflenni a gyhoeddwyd gan y Weinyddiaeth Amaeth a Physgodfeydd yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac a gyfieithwyd gan T. Gwynn Jones, [1942]-[1943], yn y cyfresi 'Dig for Victory' a 'Growmore'.

Jones, R. Brinley

Gohebiaeth

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth rhwng Carys Bell a'r Parch. Huw Ethall a'i wraig Hilda, 1981 a 1989-2001; llythyrau gan yr arlunydd Helen Steinthal, 1981 a 1989-1991, ynghyd â nodiadau bywgraffydol yn ei llaw a chopi o deyrnged Carys Bell iddi a gyhoeddwyd yn Y Faner, 1992; gohebiaeth, 1980 a 1982-1985, rhwng Carys Bell a Selyf Roberts (Cadeirydd Undeb Awduron Cymru), sef cyngor ynghylch ei gweithiau llenyddol, gyda chrynodeb ac adroddiad darllenydd o'i nofel Ynys y cylch; gohebiaeth rhwng Carys Bell a gwasg Honno, 1988-2000 (gyda bylchau), yn cynnwys llythyrau gan Leigh Verrill-Rhys (4) a Deirdre Beddoe (copi), ynghyd â llawysgrif atgofion Carys Bell am ei phlentyndod adeg yr Ail Ryfel Byd, a ymddengys i fod yn ddrafft o'r ysgrif a gyfrannodd ar gyfer y gyfrol Parachutes and petticoats; a gohebiaeth amrywiol, 1970-2001 (gydag amryw fylchau).

Huw Ethall

Papurau amrywiol,

Cytundeb (yn Saesneg), 1976, rhwng y Llyfrgell Genedlaethol a David Jenkins ynglŷn â thelerau byw yn Hengwrt a oedd yn eiddo i'r Llyfrgell; toriad o'r Aberdare Leader yn adrodd am ei ymweliad â Chymrodorion Aberdâr yn 1978; a chywydd ffarwel i'r Athrawon R. Geraint Gruffydd, Brynley F. Roberts a J. E. Caerwyn Williams ac i'r Prifathro Syr Goronwy Daniel gan Roy Stephens, 1979.

Stephens, Roy, 1945-1989.

Llythyrau oddi wrth Syr Ifan ab Owen Edwards,

Llythyrau, [1935]-[1966], yn ymwneud â cholledion ariannol Ysgolion Abermâd a Lluest, gweithgareddau Urdd Gobaith Cymru, a chylchrediad cylchgronau fel Cymru'r Plant. Ceir dau lythyr hefyd oddi wrth D. J. [Williams] a llythyr oddi wrth George M. Ll. Davies.

Edwards, Ifan ab Owen, 1895-1970.

Results 1 to 20 of 3791