Showing 40 results

Archival description
Only top-level descriptions
Print preview View:

Great War Diary

 • NLW MS 23924A.
 • File
 • 1914-1916

Notebook, 1914-1916, kept by Nursing Sergeant Davies of 'C' section of the 130th (St John) Field Ambulance unit, attached to the 38th (Welsh) Division of the British Army. It includes a diary, November 1914-June 1916 (ff. 1-12), describi...

Gwlad y Bryniau

 • NLW MS 16132A.
 • File
 • [1909]

Copi têg, [1909], yn llaw T. Gwynn Jones o'i gerdd 'Gwlad y Bryniau', yr awdl fuddugol yng nghystadleuaeth y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol 1909, Llundain. = A holograph fair copy, [1909], of 'Gwlad y Bryniau' by T. Gwy...

Jones, T. Gwynn (Thomas Gwynn), 1871-1949.

Gwlad y Bryniau

 • NLW MS 24054A.
 • File
 • [1909]

Drafft, [1909], yn llaw T. Gwynn Jones o'i awdl 'Gwlad y Bryniau', awdl fuddugol Eisteddfod Genedlaethol 1909, Llundain. = A holograph draft, [1909], of 'Gwlad y Bryniau' by T. Gwynn Jones, the winning awdl at the 1909 Nat...

Jones, T. Gwynn (Thomas Gwynn), 1871-1949.

Barddoniaeth amrywiol,

 • NLW MS 16799D.
 • file
 • 1733-[1970].

Casgliad o farddoniaeth amrywiol, 1733-[1970], yn tarddu o nifer o ffynhonnellau, wedi eu derbyn rhwng 1910 a 1970 a'u hel gyda'u gilydd yn y Llyfrgell Genedlethol. = A collection of miscellaneous poetry, 1733-[1970], derived from variou...

Scrap-book,

 • NLW MS 23375D.
 • File
 • 1856-1936 /

A scrap-book compiled by Laura Pughe (née Parry, 'Meillionen Gwynedd', 1835-1936), Helygog, Brithdir, co. Merioneth, containing poetry, 1856-1936, addressed to herself, her husband Robert Pughe (d. 1882), and their family, including poet...

Pughe, Laura, 1835-1936

Cerddi,

 • NLW MS 23347A.
 • File
 • 1869-1920 /

A volume containing poetry, mostly in Welsh, by William Edwards ('Cynlaisfab', d. 1920s), Glantawe, Ystradgynlais, co. Brecon, and afterwards of Blaengwynfi, co. Glamorgan, composed 1869-1920 and including poems entered for competition a...

Edwards, William, 1832-1920

Pryddestau T. D. Gwernogle Evans,

 • NLW MS 9123D.
 • File
 • 1907-1930.

Poems, 1907-1930, submitted for competition at various local eisteddfodau, by T. D. Gwernogle Evans.

Evans, T. Gwernogle (Thomas Gwernogle), 1853-1940.

Cyfansoddiadau a chofnodion Isaac Jones, Diserth,

 • NLW MS 12671C.
 • File
 • [1840x1925] /

A collection of exercise and notebooks, and a few loose leaves, containing poems, prose compositions, and miscellaneous memoranda [by, and in the hand of, Isaac Jones, Diserth, co. Flint]. The literary compositions, most of which are in draft form...

Jones, Isaac, Betws yn Rhos

Gwaith 'Sarnicol',

 • NLW MS 12178B.
 • File
 • [1944] /

A volume entitled 'Odlau'r Aelwyd' by Thomas Jacob Thomas ('Sarnicol'), being a selection of holograph poetry in strict and free metres. The selection was made in 1944, with a view to publication.

Sarnicol, 1873-1945

Barddoniaeth,

 • NLW MS 12104B.
 • File
 • [1914x1918] /

An exercise book containing poems apparently written by a soldier from Anglesey [J. Thomas, Llangwyllog] during the Great War 1914-1918. Among the titles are 'Deigryn ar fedd cyfaill a laddwyd ar y Somme yn 1916', 'Fechgyn Hen Eglwy...

Thomas, J., Llangwyllog

Y Llenor,

 • NLW MS 12069E.
 • File
 • 1925-1927.

Original manuscripts and typescripts of editorial notes, articles, poems, and reviews published in Y Llenor during the period 1925-1927.

Cerddi Gwydderig,

 • NLW MS 22197D.
 • File
 • 1920.

The second of three volumes containing indexed transcripts by Mrs Mary A. Jones, Johannesburg, of poetry in Welsh by her uncle Richard Williams (Gwydderig, 1842-1917).

Gwydderig, 1842-1917.

Cerddi,

 • NLW MSS 22064-65A, 22066B.
 • File
 • [late 19 cent. x early 20 cent.] /

Autograph poetry by Richard Jones ('Glan Ednant').

Jones, Richard, 1852-1927.

Cerdd gan Waldo Williams,

 • NLW MS 23897B.
 • file
 • 1955-1956.

Copi o E. Llwyd Williams a Waldo Williams, Cerddi'r Plant, 2il arg. (Aberystwyth, 1955), yn cynnwys cerdd ddi-deitl, 6 Mai 1956, gan Waldo Williams, yn llaw yr awdur, wedi ei gyflwyno i Enid Jones (t. 2). Cyhoeddwyd a thrafodwyd y gerdd yn er...

Williams, Waldo, 1904-1971.

Barddoniaeth John Minton,

 • NLW MS 12273i-iiB.
 • File
 • [1901x1939] /

Two volumes of holograph poems in free metres and a few 'englynion' ('Syml Gynhyrchion') composed by John Minton, J.P., Treorchy, co. Glamorgan. Each volume contains a list of contents, Welsh syntactical rules ('Cyfarwyddi...

Minton , John.

Barddoniaeth Richard ap Hugh,

 • NLW MS 11487D.
 • File
 • 1876-1928 /

A volume containing holograph poetry, largely in free metre, written during the period 1876-1928 by Richard ap Hugh, Bala. At the beginning of the volume is an alphabetical index of titles ('Cynnwysiad'). Inset is a holograph poem entitl...

Richard ap Hugh, 1859-1931

Barddoniaeth amrywiol,

 • NLW MS 14918B.
 • file
 • 1902-[1917].

Casgliad o dair cerdd holograff Cymraeg, 1902-[1917], a roddwyd i'r Llyfrgell Genedlaethol gan wahanol ffynonellau rhwng 1934 a 1956. = A collection of three holograph Welsh poems, 1902-[1917], received by donation from various sources by the...

Llythyrau Anthropos,

 • NLW MS 23888D.
 • file
 • 1931-1979 /

Oddeutu tri llythyr ar hugain, 1931-1934, oddi wrth y Parch. Robert David Rowland (Anthropos) at Helena Roberts (m. 1934), Porthmadog, awdur Dramau i Blant (Wrecsam, 1934) a cyfrannwr rheolaidd i Drysorfa'r Plant, a olygwyd gan Anthropos ar y...

Anthropos, 1853?-1944.

Barddoniaeth 'Carnelian',

 • NLW MSS 7989B, 7990D.
 • File
 • [1854x1910]

Original 'awdlau' and other poems by Coslett Coslett ('Carnelian'), Pontypridd.

Carnelian, 1834-1910

Llythyrau Waldo Williams,

 • NLW MS 23896D.
 • file
 • 1943-1998 /

Saith llythyr a dau gerdyn, 1943-1968, oddi wrth Waldo Williams at Anna Wyn Jones (née Richards), Mynachlog Nedd, ei gyd-athro yn Ysgol Botwnnog, 1942-1944 (ff. 1-38). = Seven letters and two cards, 1943-1968, in Welsh, from Waldo Williams to Anna...

Williams, Waldo, 1904-1971.

Results 1 to 20 of 40