Showing 14939 results

Archival description
Only top-level descriptions
Print preview View:

Welsh Political Ephemera Collection,

 • GB 0210 EPHEMERA
 • Fonds
 • 1837-2023 (accumulated [1911]-2022)

The collection consists of election addresses, leaflets, circulars and other printed matter, 1837-1991, generally acquired before the establishment of the Welsh Political Archive; election addresses, leaflets etc., 1905-2019, collected by the WPA; and printed materials, 1887-2019, concerning the political parties in Wales, various pressure groups and organisations, subject files, and other miscellaneous papers.

Welsh Political Archive.

Cofnodion Pwyllgor Cymreig Dydd Gweddi Byd-eang y Chwiorydd

 • NLW ex 3076
 • Ffeil / File
 • 1979-2023

Llyfr Cofnodion, Medi 1979-Ionawr 2022, y Pwyllgor sy'n trefnu digwyddiadau Cymreig Dydd Gweddi blynyddol Byd-eang y Chwiorydd. Gyda'r llyfr cofnodion, ceir copiau o'r rhaglenni neu lyfrynnau Cymraeg blynyddol a ddarparwyd ar gyfer gwasanaethau y Dydd Gweddi o 1979 i 2023. Ceir rhaglenni 2008-2023 mewn bwndel yn un blwch.

Pwyllgor Cymreig Dydd Gweddi Byd-eang y Chwiorydd

Hywel Ceri Jones Papers

 • GB 0210 HCJONS
 • Fonds
 • 1971-2022

The archive comprises speeches, papers and presentations, 1973-1999, on educational issues given by Hywel Ceri Jones, mainly while he was an official with the European Commission with responsibility for education and training. A list of speeches is included in box 1.

Jones, Hywel Ceri

Archif Brwydr Llangyndeyrn = Llangyndeyrn's Fight for Victory Archive

 • GB 0210 BRWYLLAN
 • Fonds
 • 1960[x2022]

Deunydd yn ymwneud â'r frwydr ar ran y trigolion yn ystod hanner cyntaf y 1960au i achub Llangyndeyrn a phentrefi eraill Cwm Gwendraeth Fach rhag eu boddi gan Gorfforaeth Abertawe er mwyn creu cronfa ddŵr i ddiwallu anghenion cartrefol a diwydiannol Gorllewin Morgannwg. Casglwyd y deunydd gan y Parchedig William Merfyn Rees, ysgrifennydd Pwyllgor Amddiffyn Llangyndeyrn, a'i fab Hywel Gealy Rees, golygydd y gyfrol Sefyll yn y Bwlch: Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965 (Y Lolfa, 2013) (gweler nodyn isod). Mae'r eitemau'n cynnwys dwy ffeil o dorion o'r wasg o'r 1960au yn olrhain hanes y frwydr, ynghyd â thorion mwy diweddar; llythyrau a anfonwyd at y Parchedig W. M. Rees yn cefnogi safiad trigolion Llangyndeyrn yn erbyn Corfforaeth Abertawe; deunydd yn ymwneud â dyddiadau a dathliadau nodedig yn hanes brwydr Llangyndeyrn; a chyfeiriadau at lyfrau a cherddi sy'n dathlu llwyddiant y frwydr. Sawl eitem wedi'u harnodi, yn ôl pob tebyg yn llaw Hywel Gealy Rees.

Yn atodol, ceir nodiadau printiedig yn manylu ar natur a lleoliad deunydd di-brint sy'n perthyn i'r casgliad ac sydd wedi'i drosglwyddo i adrannau eraill o LlGC; ynghyd â rhestr printiedig o ddyddiadau nodedig yn hanes brwydr Llangyndeyrn.

= Material relating to the struggle on the part of the residents of the village of Llangyndeyrn during the first half of the 1960s to save theirs and other communities in the Gwendraeth Valley from being drowned by Swansea Corporation in order to create a reservoir to meet the domestic and industrial needs of West Glamorgan. The material was collated by the Reverend William Merfyn Rees, secretary of the Llangyndeyrn Defence Committee, and his son, Hywel Gealy Rees, editor of the book Sefyll yn y Bwlch: Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965 (Y Lolfa, 2013) (see note below). The items include two files containing 1960s press cuttings chronicling the Llangyndeyrn residents' struggle, together with more recent press cuttings; letters of support for the stand taken by Llangyndeyrn's residents against Swansea Corporation sent to Reverend W. M. Rees; material relating to notable dates, celebrations and anniversaries in the history of Llangyndeyrn's fight for justice; and references to books and poems commemorating the success of the fight. Several items are annotated, most likely in the hand of Hywel Gealy Rees.

Appended are printed notes detailing the nature and location of non-print material which forms part of this archive and which has been transferred to other departments within NLW; together with a printed list of notable dates in the history of Llangyndeyrn's fight for victory.

Rees, William Merfyn, Reverend, d. 1977

Siân Phillips Papers

 • GB 0210 SIANPHIL
 • Fonds
 • 1934-2022

Papers and other material relating to the personal life and professional career of the Welsh actress Siân Phillips, which include material relating to her early education and training and to her subsequent many and varied stage and screen rôles; correspondence from family members and from her myriad friends and colleagues in the world of theatre and film; press articles, etc relating to her stormy marriage to legendary actor Peter O'Toole; notebooks and diaries containing day-to-day schedules and personal reflections; and the copious preparatory material which went into the publication of her two-volume autobiography, Private Faces (1999) and Public Places (2001).

Phillips, Sian, 1933-

Keith Mills Fire Services Research Papers

 • GB 0210 KEITHMILLSFIRE
 • Fonds
 • 1914-2022

Original records, copies of official records, copies of press cuttings, copies of photographs, research notes and draft publications, 1914-2022, relating to fire services in south, west and central Wales, collected and compiled by Keith Mills and including the work of a number of research collaborators (mostly former firefighters), as well as correspondence between them and Keith Mills.

Mills, Keith, 1945-

Papurau'r Parchedig D. S. Owen = Reverend D. S. Owen Papers

 • GB 0210 DSOWEN
 • Fonds
 • 1874-[2022]

Papurau'r Parchedig David Samuel Owen (1887-1959), gweinidog Capel Jewin, Llundain, yr eitemau'n cynnwys deunydd yn ymwneud á chyhoeddiadau, digwyddiadau a dathliadau yn hanes Capel Jewin ac o fewn y gymuned Fethodistaidd Galfinaidd/Bresbyteraidd ehangach yn bennaf yn Llundain a Chymru, = Papers of the Reverend David Samuel Owen (1887-1959), minister of Jewin Chapel, London, the items comprising material relating to publications, events and celebrations in the history of Jewin Chapel and within the wider Calvinistic Methodist/Presbyterian community mainly in London and Wales.

Owen, David Samuel, Reverend, 1887-1959

Aber Research Papers

 • GB 0210 ABRRSH
 • Fonds
 • 1985-2022

Papers of Aber Research, an organisation founded by the donor to conduct opinion polls and gather statistical information on behalf of Plaid Cymru during the 1990s, including a background paper, opinion poll reports, General Election statistical reports, correspondence, press cuttings and related documents.

Aber Research

Mesurau a Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales Measures and Acts,

 • GB 0210 MCCCM
 • Fonds
 • 2008-2022

Mesurau Cynulliad Cymru, 2008-2011 Deddfau, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2011-20 a Actau Senedd Cymru 2021-. Arwyddwyd pob mesur a deddf gan Brif Weithredwr a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru/Senedd Cymru. = Measures of the National Assembly for Wales, 2008-2011, Acts of the National Assembly for Wales 2011-2021, Acts of the Welsh Parliament 2021-. All the Measures and Acts are signed by the Chief Executive and Clerk of the National Assembly for Wales/Welsh Parliament.

Wales. National Assembly

Archif John Eilian

 • GB 0210 JOHIAN
 • Fonds
 • 1911-2018, 2022

Papurau John Eilian, 1911-2018, 2022, yn cynnwys gohebiaeth, ei awdl ‘Maelgwn Gwynedd’, awdl fuddugol Eisteddfod Genedlaethol Bae Colwyn 1947, a'r bryddest ‘Meirionnydd’ y dyfarnwyd iddo'r goron yn Eisteddfod Genedlaethol Dolgellau 1949, a cherddi eraill ganddo; papurau’n deillio o’i gyfnod fel newyddiadurwr; ac erthyglau ganddo a gyhoeddwyd mewn cylchgronau. = Papers, 1911-2018, 2022, of John Eilian, comprising correspondence, his poem in strict metre ‘Maelgwn Gwynedd’ which was awarded the chair at The National Eisteddfod held at Colwyn Bay in 1947, and the winning crown poem ‘Meirionnydd’ at The National Eisteddfod at Dolgellau in 1949 and other poems by him; papers relating to his work as a journalist; and articles published in periodicals.

Jones, J. T. (John Tudor), 1904-1985

Greg Hill Papers

 • GB 0210 GREILL
 • Fonds
 • 1930-2021 (with gaps)

Papers of the writer, poet, and literary editor Greg Hill (1949-), including personal and editorial correspondence from various poets and literary figures mainly from Wales and of Welsh interest, and related papers (1952; 1980-2010); papers relating to both published and some unpublished works, including poems, essays, translations, and typescripts (1930-2012); papers relating to the journal Materion Dwyieithiog/Bilingual Matters published by the Media Studies Group, Coleg Ceredigion, including correspondence and typescripts (1989-1992); reviews and press cuttings from various literary journals of Welsh interest (1977-2021); and papers relating to the organisation of the ‘Poets on Poets’ event at Coleg Harlech (1993-1994).

Hill, Greg, 1949-

Research relating to Rowland Huw Prichard of Bala

 • NLW ex 3058
 • File
 • 2021

Research by Dr. Clive Gareth Grey on the work of Rowland Huw Prichard, namely: 1) 'The 'Other' Hymn Tunes of Rowland Huw Prichard of Bala (1811-1887)'; 2) 'Sixteen Hymn Tunes including 'Hyfrydol'. Arranged and reharmonised by Clive Gareth Grey. Revised 2021'; 3) 'Un deg chwech o donau. Trefnwyd ac ail-harmoneiddwyd gan Clive Gareth Grey. 2021'. Copies of the above were printed and bound at NLW.

Grey, Dr. Clive

Enid Lewis Collection

 • NLW ex 3060
 • File
 • 1939-1947, 2021

Nine diaries, 1939-1947, compiled by Enid Lewis (née Lloyd), of the Auxiliary Territorial Service (ATS), together with related papers, letters and photographs, 1943-1947, and a commemorative booklet entitled Our Greatest Generation: A celebration of WW2 veterans in West Wales, 6 June 2021, held at The Penrallt Hotel, Aberporth, including a biography of Enid Lewis.

Lewis, Enid 1920-2017

Sir Guildhaume Myrddin-Evans Papers

 • GB 0210 GMEVNS
 • Fonds
 • 1917-2021

Personal and professional papers of Sir Guildhaume Myrddin-Evans, a senior civil servant, industrial relations expect and British representative to the International Labour Organisation. The papers comprise material relating to Guildhaume Myrddin-Evans' professional interests including correspondence with officers and representatives of the International Labour Organisation (ILO) and ILO member states, politicians and civil servants within the UK Government relating to industrial relations, correspondence and papers relating to his chairmanship of the Local Government Commission for Wales along with his personal correspondence and ephemera, and notes on research undertaken by members of his family into his life and career.

Myrddin-Evans, G.

John Metcalf (Composer) Papers,

 • GB 0210 JOCALF
 • Fonds
 • 1948-2016, 2021

Papers of the Welsh-Canadian composer John Metcalf (1946- ) of Llanfair Clydogau, Ceredigion. The collection includes pencil scores of compositions, papers relating to the Banff Centre in Alberta, Canada, a set of programmes for the Swansea Festival of Music and the Arts (1968 onward), and audio-visual materials.

Additional papers were donated by John Metcalf, December 2021.

Metcalf, John (1946- )

Lee Waters Papers

 • GB 0210 LEEWATERS
 • Fonds
 • 1995-2011

Papers, 1995-2021, mainly relating the 1997 and 2011 Welsh devolution referendum campaigns, the Senedd election 2021 in Llanelli and Ron Davies's career, 1997-2003. Also two files of Gareth Hughes papers, 1995-1998, relating to devolution.

Waters, Lee

Dissertation relating to the Ukrainian Famine, 1932-33

 • NLW ex 3048
 • File
 • 2021

A dissertation, by the donor, submitted in partial fulfillment of the requirements for the BA History degree at the University of Southampton (13/5/2021), entitled 'You can't make an omelette without breaking eggs: an investigation into the role of Western correspondents and governments in the cover-up of the Ukrainian Famine, 1932-33'. The contribution of the journalist Gareth Jones in uncovering the Holodomor is covered in this study.

Evans, James

Layers in the Landscape Archive

 • GB 0210 LITL
 • Fonds
 • 2015-2020

Manuscript, typescript and traditional printed material created as part of the interdisciplinary Layers in the Landscape project, which applied the concept of deep mapping to the submerged landscape of Cardigan Bay, and in particular the submerged forest at Borth. The papers relate especially to the theoretical side of the project (notably the geomythology of Cardigan Bay and the relationship between poetry and archaeology in the 'King of the Sea Trees' poem), as well as the 'Borth's lost legends' exhibition at Borth Station Museum.

Kavanagh, Erin

Papurau John Meirion Morris = John Meirion Morris Papers

 • GB 0210 JMEIRMOR
 • Fonds
 • 1960[x2020]

Papurau'r cerflunydd, dyluniwr ac athro John Meirion Morris (1936-2020), sy'n ymwneud â gwahanol agweddau o'i fywyd proffesiynol, o gychwyn ei yrfa fel athro newydd-gymwysedig hyd flynyddoedd olaf ei oes. Mae'r eitemau yn cynnwys deunydd yn ymwneud â'i gomisiynau cerflunwaith; ei gyhoeddiadau, megis A Celtic Vision (Y Lolfa, 2003); erthyglau a ysgrifenwyd a darlithoedd a draddodwyd ganddo; ei waith gyda'r cyfryngau, yr Eisteddfod Genedlaethol, cymdeithas Gweled ac â phrosiect Grŵp Glynllifon; a'r ohebiaeth a anfonwyd ato gan sefydliadau Cymreig a chan gyfeillion, cydnabod ac edmygwyr. Ceir nodiadau ar gynnwys rhai o'r eitemau yn llaw Gwawr Morris, gweddw John Meirion Morris. = Papers of the sculptor, draughtsman and teacher John Meirion Morris (1936-2020), which relate to various aspects of his professional life from his early career as a newly-qualified teacher to his final years. The items include material relating to John Meirion Morris' sculpture commissions; his publications, such as A Celtic Vision (Y Lolfa, 2003); articles written and lectures given by him; his collaboration with the media, the National Eisteddfod, Gweled and the Glynllifon Group project; and correspondence sent to John Meirion Morris from Welsh institutions and from friends, acquaintances and admirers. There are notes on the contents of some of the items in the hand of Gwawr Morris, widow of John Meirion Morris.

Morris, John Meirion, 1936-2020

Results 1 to 20 of 14939